Geplaatst

Burgers belazerd

LST en SP maken het al te bont. Meldde de SP onlangs nog dat het BD een geheugen van een goudvis heeft, ook zelf leeft ze kennelijk alleen van water. Voor de LST schijnt een omgangsverbod met informatie op zijn plaats te zijn, want verantwoord gaat ze er opnieuw niet mee om.

Als we in de commissie Economie op 7 mei jl. praten over de verkoop van de golfbaan van Prise d’eau zijn vooral twee rapporten van belang: van Deloittte en Touche en dat van de Golf Consultancy Group. Op basis hiervan met name concludeert het college dat verkoop van de golfactiviteiten aan aandeelhouders B de beste optie is. Belangstelling van andere kopers is niet te verwachten gezien de verstrekte conclusies.

Algemeen Belang bestrijdt de conclusies niet maar heeft twee bezwaren:

a. Een achtergestelde lening van €900.000 moet worden verstrekt aan aandeelhouders B. De terugbetaling hiervan zal "zeer waarschijnlijk door de externe financiers worden overgenomen". Daar zit ons bezwaar. Wij willen niet met een mogelijke last van bijna een miljoen opgezadeld worden. Het antwoord van wethouder Janssen luidt namelijk dat e.e.a. "zo snel mogelijk" zal worden afgelost. Dat laat ons te veel ruimte voor een te groot risico. Op dit punt zijn we dus tegen.

b. De andere conclusie luidt: "aanbieding aan de markt onder de gestelde verkoopwaarde "(= winst volledig terugpompen in de golfactiviteiten, md) is zinloos", lijkt ons zeer aannemelijk. De onderbouwing daarvan is echter dat de Golf Consultancy Group een marktverkenning heeft uitgevoerd, conform de opdracht, maar van een marktbenadering is geen sprake geweest. Op basis daarvan vindt AB dat de schijn van een niet-vrije verkoop blijft bestaan. Wij willen wel de markt op: actief! We zijn dus tegen.

Tijdens de behandeling beschikte de commissie over een e-mail van Burg Golf Holding (d.d.22 april jl.). Daarin geeft directeur Welling aan belangstelling te hebben voor de Golfbaan c.a. De Golf Consultancy Group heeft echter nooit gereageerd op de getoonde belangstelling vanuit Burg Golf. Directeur Smeets van TWM Beheer BV verklaart in de bijgevoegde mail (d.d. 1 mei jl.) dat een bod onder de gestelde criteria bij dit bedrijf ook niet aan de orde is, omdat ze sowieso uit is op winstmaximalisatie.

Tijdens de cievegadering stemt de LST vóór de verkoop aan de B’tjes, want als een onderneming belangstelling had gehad, was ze zich zelf wel op de hoogte gaan stellen en had een bod uitgebracht.(Het BD van 11 mei berichtte overigens al over drie belangstellenden!) Hiermee volgde de LST het VVD-standpunt. De SP nam geen deel aan het debat, maar moest constateren dat er een meerderheid (CDA- VVD- LST-GL- D66 en TSP) voor de plannen van wethouder Janssen was.

Conclusie: de LST blijkt als een blad aan de boom te zijn: de discussie moet opnieuw vindt zij, omdat ze toen vóór was en nu kennelijk ineens tegen! De SP had weliswaar nog geen definitief standpunt ingenomen, en wil ook opnieuw praten (daarbij voorbijgaand aan het feit dat de commissie geen vrijblijvende babbelclub is voor lieden die zich anders stierlijk vervelen. Ik wil maar zeggen: respecteer een meerderheidstandpunt.), maar beide stellen ze de zaken verkeerd voor. Als ze de stukken goed gelezen hadden, hadden ze op 7 mei hun bezwaren goed onderbouwd kunnen laten horen. Echt nieuwe informatie is er namelijk niet! En de informatie waarover ze nu roepen, dat ze die niet hadden op 7 mei, hadden ze wel tot hun beschikking. Daarmee zetten ze de buitenstaander op populistische wijze op het verkeerde been: weer media-aandacht bij BD en zelfs de normaal toch kritische redactie van Tilburgzeikt.nl trapt er in.

Als wethouder Janssen wijs is, laat hij alsnog een echte marktbenadering uitvoeren, roept hij belangstellenden op, zoals AB toen al wilde, maar doet hij dat niet omdat twee partijen op 11 juni dan wel eerder opnieuw willen debatteren op basis van wat deze partijen nu zeggen: " Gelet op het feit dat wij niet juist zijn geïnformeerd alsmede u ook geen meerderheid heeft binnen de gemeenteraad " . Dit is feitelijk namelijk onjuist. De onderbouwing van de conclusie was (voor AB in ieder geval) niet overtuigend, maar aan de informatieplicht was voldaan. Tellen tot 20, zodat je weet dat er een meerheid in de raad is, en lezen van e-mails , zodat je goed geïnformeerd bent, is kennelijk te veel gevraagd voor deze twee fracties. Lekken mag niet, maar leugens verkopen wel? De burger wordt hier belazerd door de LST en de SP.

Reacties

7 reacties op “Burgers belazerd”

 1. Johan van den Hout, avatar
  Johan van den Hout,

  Marcel, tel je zegeningen! GroenLinks gaat – liet zij ook n

 2. Marcel Degen avatar
  Marcel Degen

  @johan vd Hout,
  Ik tel mijn zegeningen als het college niet de meerderheid van 7 mei volgt. Dat kan makkelijk, per slot van rekening betrof de vergadering het horen van wensen en bedenkingen en kan bij de terugkoppeling het college alsnog extra diep nadenken, zonder daarbij naar te verwijzen naar wat SP en LST inmiddels hebben bedacht. De suggestie dat je op 7 mei niet over voldoende informatie beschikte, blijft namelijk principieel onjuist. Je hoeft immers geen concrete bedrijven te kunnen noemen om toch de markt actief te willen benaderen.Dat wilde AB toen al en dat had jullie ook kunnen zeggen. Dat zich later nog twee bedrijven melden, maakt de discussie misschien makkelijker, maar deze kon dus ook al plaats vinden o.b.v. de naam BurgerGolf. In die zin heeft de wethouder ons dus wel volledig ge

 3. avatar
  Anoniem

  Denk niet dat het aan Johan van den Hout is om over de positie te praten van LST. Dat zullen zij zelf wel doen!

 4. T.ilburg avatar
  T.ilburg

  Het mailtje staat op munne/onze seit Marcel. Toch wel ene heel serieuze kopert hoor. eerst www en een puntje dan theoilburg en een puntje en dan nl. Of eerst www. dan brabantnieuws. en dan com. zonder puntje. Het mailtje werd een bietje weggeschreven door den direkteur van de TWM hebben we begrepen maar daar is Harrie Hackert nog mee bezig.
  groeten Theo

 5. Manuela Andries avatar
  Manuela Andries

  Volgens mij trok Groen Links zivh terug.
  Van een ja, werd het een ja onder bepaalde voorwaarde.
  Nu krijgen SP en LST de zwarte piet toegeschoven.

 6. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  als de burgers zijn belazerd, dan zijn in eerste instanties de politici die voor de belangen van de burgers opkomen zelf belazerd, door de eigen soort aan de andere kant van de onderhandelingstafel

  stomme politici die niet doorhebben dat ze worden belazerd, wat doen jullie dan daar als volksvertegenwoordigers?

 7. Drs. M.A. Welling avatar
  Drs. M.A. Welling

  Bij dezen wil ik nogmaals benadrukken dat BurgGolf graag had willen gekend in de mogelijkheden om de golfbaan Prise D