Geplaatst

Tegenwind

De standpunten zijn helder in de Tilburgse gemeenteraad: een ruime meerderheid is voor plaatsing van een zestal windmolens op het terrein van vuilstortplaats De Spinder in Tilburg-Noord. Algemeen Belang is tegen. Eensgezindheid was er ook: alle partijen zijn zich ervan bewust dat we moeten gaan voor duurzaam energiegebruik. In dat kader pleit elke partij voor uitbreiding van het gebruik van windenergie.  De argumenten daarvoor lopen wel uiteen, maar de discussie  nu betrof vooral de lokatie.

Als het om het gebruik van duurzame energie gaat, hanteert AB twee principes. Allereerst het uitgangspunt van de zogenoemde Trias Energetica. Je gaat eerst flink aan de slag met energiebesparing. Vervolgens ga je bestaande technieken verbeteren en tenslotte ga je nieuwe technieken ontwikkelen. Het andere principe betreft het uitgangspunt dat daar waar realiseren van windenergie botst met natuurbehoud, de natuur voor gaat. Met name dit laatste gold niet voor de meeste andere partijen.

Willen we energiegebruik en milieu dienen, dan moeten we eerst echt zaak maken van energiebesparingen. Verbied nu maar eens die verwarmde winterterrassen. Laat die deuren bij de grootwinkelbedrijven niet de hele dag open staan. Deel spaarlampen uit, bevorder het gebruik van roetfilters, doe iets met LEDtechnologie. En plaats zonnecollectoren langs de snelweg, langs de tangenten, bouw duurzaam, gebruik biomassa, warmteopslag etc.

Over de lokatie. Tilburg had al twee eerdere lokaties  voor windmolens in onderzoek: respectievelijk langs de A58 bij de "Kaaistoep" en bij de A65 (De Baars). Beide lokaties zijn door de provincie op basis van landschappelijke argumenten vooralsnog afgewezen. De gemeente houdt de lokaties helaas nog aan.

Namens de  provinciale coalitie van vóór 7 maart 2007 (VVD, CDA en PvdA) sprak Annemarie Moons (PvdA) zich eind februari nog uit voor het aanwijzen van drie grootschalige Brabantse windmolenparken: Dinteloord, Roosendaal en Moerdijk bijvoorbeeld. Daar zou het onderzoek zich op moeten richten. De tijd dat elke gemeente zijn eigen parkje zou opzetten was voorbij. Verbazingwekkend is dan dat in de gemeenteraad van Tilburg PvdA en VVD zich uitspreken vóór een lokaal windmolenpark. De wind draait kennelijk nog wel eens in verkiezingstijd.

Het gaat niet aan een op zich goed energie-initiatief in te ruilen voor landschappelijke schade. Juist waar het landschap kleinschalig is, zoals rondom De Spinder, passen geen 145 meter hoge windmolens! Wij willen ook niet overal glastuinbouw, overal varkensstallen, overal industrieterreinen. Concentratie is nodig om verrommeling van het landschap tegen te gaan. Dat geldt ook voor het plaatsen van windmolens.

Cruciaal voor de discussie: Het natuurgebied Huis ter Heide/Lobelia grenst aan De Spinder. Daar steekt Natuurmonumenten €350.000 in een een wal om de Noord-West Tangent aan het zicht te onttrekken (en dan plaatsen wij van die hoge palen!!). Daar is Natuurmonumenten met Essent in onderhandeling over het beheer van De Spinder ( maar er valt niks te beheren als daar zes windmolens staan, in  per mast een 16 m grote bak van  40 ton beton, met enorme palen ondergronds om het geheel op zijn plek te houden). Daar vliegen roofvogels die aangetrokken worden door de thermiek bij De Spinder (maar een klap van de molen lijken alleen mensen te kunnen oplopen). Daar hebben we te maken met de Groene Mal, met een door de provincie als natuurkerngebied aangewezen terrein, met een gebied dat bij het ministerie is voorgedragen als natura-2000-gebied. Daar ligt de verbindingszone met de Groene Hoofdstructuur, richting Noorderbos, De Brand en de Loonse Duinen (maar daar malen de LST, VVD, GL, PvdA,D66 en de SP niet om: wat zou dat nou allemaal?). En visuele hinder, horizonvervuiling, is subjectief, zeggen ze dan. Over schaduwwerking hebben we het niet en over het geluid praten we niet. Essent gaat winst maken! Dat dan weer wel.

Dus Algemeen Belang wil een groot windmolenpark (of een drietal parken) dichter bij zee waar het rendement 20% hoger ligt, waar het landschap grootschaliger is, waar de palen niet zo hoog en de bladen niet zo groot hoeven te zijn. En we nemen ook onze verantwoordelijkheid ten aanzien van een goed milieubeleid, maar vullen die anders in (en op dat punt bestaan gelukkig wel veel raakvlakken met andere partijen die duurzaamheid ook hoog in het vaandel hebben). In ieder geval werken we vanuit het besef dat de gemeente Tilburg geen zelfvoorzienend eiland hoeft te worden.

Na de discussie tuseen de politieke partijen kunnen we alleen nog hopen dat Natuurmonumenten, de Brabantse Milieufederatie, de bestuurderen in de provincie en andere betrokkenen (bewoners uit Tilburg, uit de gemeente Loon op Zand bijvoorbeeld) hun "neen" laten horen. Tegenwind maakt ook sterker. Ook ons. Misschien gaat de wind dan nog draaien, in het voordeel van het landschap.

 

 

 

Reacties

6 reacties op “Tegenwind”

 1. Wa waai ut toch hard avatar
  Wa waai ut toch hard

  NUON en ESSENT fuseren binnenkort, window-dressing kan dan effectief en aan zee (NUON zit in Noord- en Zuid-Holland) en kan dit belachelijk slecht in elkaar stekende plan de vulnisbelt op. Er zitten duurzame energietechnieken aan te komen waar ESSENT-NUON geen kaas van gegeten hebben, laat staan brood van zullen eten. Laat ze nog even spartelen, maar dan wel vlakbij zee, daar straat tenminste genoegwind om die molens ook rendabel te maken. het gaat niet om NIMBY in deze, maar om economische effici

 2. TTTTT avatar
  TTTTT

  Minder vogelslachtoffers door windmolens dan aangenomen
  In tegenstelling tot wat wordt aangenomen, maken moderne windmolens nauwelijks meer vogelslachtoffers dan oudere, kleinere exemplaren. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van energiebedrijf Nuon, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland.

 3. Els avatar
  Els

  Een zestal hele grote windmolens op de vuilstortberg wekt de indruk, dat Tilburg werk maakt van duurzaamheid. Ik vind het een beetje effectbejag. Gelukkig zijn steeds meer politici er wel van overtuigd, dat het dringend nodig is om het ozongat te dichten. Er zijn een heleboel manieren om het milieu te helpen: Denk aan biologische landbouw en de nieuwste generatie zonnecellen!
  Laten we vooral energie besparen! Verder is het van belang om zuinig te zijn op het landschap.

 4. Peter korsmit avatar
  Peter korsmit

  natuurlijk is en blijft het zinnig ons te bezinnen op schone vormen van energie-opwekking, zoals zonne- en windenergie. Deze vormen van energie-opwekking moeten dan vervolgens weer niet andere soorten van vervuiling gaan veroorzaken, zoals die van het landschap etc.
  Industrieterreinen vormen een noodzakelijk kwaad. Plaats d

 5. Hiltje Zwarber avatar
  Hiltje Zwarber

  Volgens mij ligt De Spinder op betrekkelijk korte afstand van de Loonse en Drunense duinen, een beschermd gebied. Tevens zag ik op de pagina van Groen Links enkele animaties. Ook hier wordt zeer onzorgvuldig mee om gegaan. Het min. LNV heeft ook in de Emma polder afstand genomen en een eigen berekening uitgevoerd. Dan ziet het er allemaal wel een beetje anders uit. Wij zijn ervaringsdeskundig zoals dat heet en wonen midden tussen deze giganten.

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weigert een vergunning te geven voor de bouw van 17 grote windturbines in de Emmapolder vlakbij de Eemshaven. Hiltje Zwarberg van Stichting Windhoek (en bestuurslid NKPW), die zich verzet tegen de bouw van grote windmolenparken, kreeg dat nieuws per brief te horen. Hij spreekt van een ommekeer in het beleid. LNV ziet af van de vergunning, omdat een park op die plaats geen economisch belang dient. De schade die een dergelijk park aan zou richten aan de natuur, weegt dan zwaarder. Bij de Eemshaven mag een park bijvoorbeeld wel, omdat deze aansluit bij de bedrijvigheid in de omgeving. Naast schade aan de natuur, is het belangrijkste argument voor de weigering dat de

  Een gesprek met Hiltje is te beluisteren op RTV-Noord. Hiltje legt uit dat deze uitspraak een ommekeer is inzake de bescherming van onze historische landschappen en kwetsbare gebieden in het algemeen. Delfzijl is overigens al bedeeld met een aantal zeer grote turbines, zoals een krantenfoto laat zien, niet alleen aan de Nederlandse, maar ook aan de Duitse kant.

 6. Sven Harteveld avatar
  Sven Harteveld

  1: windmolens zijn 'gehaktmolens'

  Het dagblad Trouw schetste medio 2001 een waar schrikbeeld: 'De draaiende rotorbladen zien rood, het bloed drupt ervan af, tientallen vogels vliegen zich ertegen te pletter.' De feiten leren anders. Het Landelijk bureau voor Windenergie heeft samen met de Nederlandse vereniging voor vogelbescherming een schatting gemaakt van het aantal vogels dat per jaar in Nederland door menselijke activiteit om het leven komt. Het verkeer wint ruim: per jaar komen twee miljoen vogels om op het asfalt. Door de jacht leggen anderhalf miljoen vogels het loodje. Hoogspanningskabels nekken nog eens