Geplaatst

een wakker moment

Het CDA mocht wel eens op zijn plek gezet worden. Een dubbelhartig beleid afstraffen, een tik uitdelen :dat mocht wel eens.

Zonder dat het zich liet voorspellen, kwam in de nacht van 7 op 8 november de aap uit de mouw: de SP stemde tegen de verhoging van de parkeertarieven zoals het college van PvdA, CDA en GL (met in hun kielzog Algemeen BElang en D66) hadden voorgesteld.

Jarenlang kon het CDA steeds meestemmen met de opposite van VVD en TVP als het om de parkeertarieven ging: steevast pleitten zij voor verlaging. Dit jaar voegden ook de LST en de TSP zich in dat rijtje. En dan ben je met 18 stemmen en is er niet veel nodig om te bereiken wat je dan als CDA ook weer niet wilt: een gat slaan in de begroting.

Van twee walletjes eten: én je autominnende achterban tevreden stellen én deelnemer zijn in een coalitie die het autoverkeer wil ontmoedigen, dat houdt een keer op. De grote tik werd uitgedeeld door de SP. Het effect: schrik bij het CDA, satanisch genoegen bij de SP en de meelifters VVD en LST.

En dan doet zich de rare situatie voor dat het CDA  bij de behandeling van de amendementen tegen de verhoging is, maar uiteindelijk via een reparatiestuntje toch vóór is en dat de SP voor alle verhogingen stemt, maar bij de eindstemming uiteindelijk tegen is. Hoe (on-)geloofwaardig kun je zijn?

Dit kan alleen als het politieke spel en het effect daarvan verkozen wordt boven een inhoudelijk consequent gedrag. Dat heeft niet de  eerste voorkeur van Algemeen Belang. Maar eens een keertje… Een partij op zijn nummer zetten , dat kan als daar reden voor is: en die was er. Maar niet als SP (en VVD en LST) de halsstarrigheid aan de dag leggen om de pijnlijke wond een week onverzorgd te laten. Dat is niet nodig, zeker niet omdat dat materieel gezien toch weer de reparatie oplevert die ook in dezelfde nacht gerealiseerd werd.

Hopelijk is het CDA gewaarschuwd en gaat het consequenter politiek gedrag vertonen. Het politieke signaal dat de SP afgaf was duidelijk en daarmee was er gezegd wat er gezegd mocht worden. Het was een wakker moment van de SP tegenover dit CDA. De schande een week boven de markt laten hangen, versterkt het afgegeven geluid niet. De gele kaart was als politieke waarschuwing genoeg voor dit moment.Maar een gewaarschuwd man….Ook zelf wakker blijven dus.