Geplaatst

Op de man spelen

Ik ben waarschijnlijk te laf, te voorkomend, te weinig kritisch, te soft sowieso, maar voor mij is er door de LST opnieuw een grens overschreden bij het (op zich terecht) stellen van vragen naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Jong Oranje – Jong Marokko. Het BD geeft veelal de samenvatting van zo’n vraag, voor het juiste oordeel citeer ik het totaal.

 

" LIJST SMOLDERS TILBURG

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

 

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde 23 mei 2007

 

Risicowedstrijd totaal onderschat door Vreeman!!

Gisteren dinsdag 22 mei, was er een vriendschappelijke wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Marokko. Na eerdere grote incidenten met Marokkaanse fans zou je denken dat er ver voor deze wedstrijd nagedacht wordt over de veiligheid in en rondom het stadion. Maar nee hoor, zoals gewoonlijk loopt de pappen en nathoudende burgemeester van Tilburg weer achter de feiten aan en beseft men pas tijdens de wedstrijd dat het uit de hand gaat lopen! Zelf wil Vreeman kost wat kost overkomen als zeer daadkrachtig maar in werkelijkheid toont hij telkens weer pure SCHIJNDAADKRACHT. Burgemeester Vreeman is er wel als de kippen bij om een totaal belachelijke aangifte te doen tegen Raadslid Hans Smolders en deze schijndaadkracht van deze burgemeester zien we ook terug t.a.v. onschuldige ondernemers. Maar ook bij de Iman Salam, de geruchtmakende Feyenoord Combi soap, schietincident 013 enz. enz. Vanochtend was er in het Brabants Dagblad weer een staaltje schijndaadkracht te lezen en wel "Vreeman vaardigt noodbevel uit", dat klinkt weer heel daadkrachtig maar in werkelijkheid probeert u daarmee alleen nog uw gezicht enigszins te redden en loopt zoals gewoonlijk weer volledig achter de feiten aan. Dan rest alleen nog maar een beeld naar buiten te brengen alsof Burgemeester Vreeman er alles aan gedaan heeft!! Vervolgens zal er de komende dagen wel weer om de waarheid heen gedraaid en gekronkeld worden!

Pure schijndaadkracht noemt de Lijst Smolders dat!

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen,

 

1. Heeft u op het laatste moment uw reisje naar Turkije afgezegd voor deze risico oefenwedstrijd?

2. Zo, nee waarom dan wel?

3. Zo ja, wist u dan dat er al eerder grote ongeregeldheden waren geweest bij wedstrijden van Jong Marokko zoals o.a. in Utrecht, Kerkrade, Arnhem?

4. Zo ja, waarom zijn er dan vooraf geen adequate maatregelen genomen.

5. Weet u dat er Stewards, oftewel betrokken Tilburgse voetballiefhebbers, weerloos en al liggend op de grond geschopt en geslagen zijn?

6. Wist u dat er gewone onschuldige fatsoenlijke Tilburgers van hun fiets geslagen zijn en oudere mensen zwaar beledigt?

7. Weet u dat de spoor van vernielingen een grote inpact heeft op de Tilburgers?

8. Wordt het niet eens de allerhoogste tijd dat u meer in Tilburg bent i.p.v. dat u zich inzet voor al uw vele nevenfuncties zoalso.a. ook nu weer als voorzitter van een commissie, die de landelijk PVDA moet gaan redden?

9. U wordt nu al de Burgemeester van buitenlandse zaken genoemd, maar ware het niet beter als u zich als burgemeester van Tilburg zich volledig inzet voor Tilburg?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart "

 

Het is goed te beseffen dat de verantwoordelijkheid voor zo’n wedstrijd ligt bij de KNVB. Het is ook goed te weten dat je van het stadion geen fort kunt maken. Het is goed te weten dat er 70 agenten op de been waren- sommige in burger – en dat dat aantal is aangevuld met nog eens 40 stuks. Het is goed te weten dat de politie de bussen met Marokkaanse fans naar het station begeleidde. Het is goed te weten dat er naast de gebruikelijke vrijwillige stewards, ook professionele waren ingezet.

Het is goed te weten dat burgemeester Vreeman bij deze wedstrijd aanwezig was. Het is goed te weten dat hij een noodbevel uitvaardigde om zo meer armslag te geven aan de politie om zo ook de binnenstad beter te kunnen beschermen. Het is goed te weten dat alles gebeurt in samenspraak met politie en justitie.

Het is goed te weten dat de de Marokkaanse directeur van de eredivisieclub VVV bij zijn analyse van de ongeregeldheden wees op frustraties die – los van het voetbal – bij veel Marokkaanse jongeren leven. Bij tijd en wijle komt dat tot ontlading helaas. "Deze jongeren voelen zich niet geaccepteerd, niet vrij, maar achtergesteld en geïsoleerd in buurten en op scholen". Dat zijn wijze woorden. Daar ligt een opgave voor iedereen die zich maatschappelijk betrokken voelt.

In de Tilburgse politieke arena spreken wij daar ook dikwijls over. Maar het probleen signaleren is nog heel wat moeilijker dan de oplossing aandragen. We moeten daarbij vooral oppassen niet te gaan generaliseren: er zijn zeer veel Marokkaanse jongelui die net zo prettig en lastig zijn in de omgang als de gemiddelde andere Tilburger en die zich bijvoorbeeld ook sterk distantiëren van wat er in het Willem-II- stadion gebeurde. Maar de wrijvingen ontkennen die lijken samen te hangen met hun specifieke situatie, is de kop in het zand steken. Helaas worden we op deze manier weer met de neus op de problemen gedrukt, overbodig overigens en duur: we onderkenden de problematiek al, zij het zonder altijd in praktische zin het adequate antwoord te hebben.. Haarlemmer olie is niet voldoende.

Vragen moeten echter m.i. niet de toonzetting kennen van de LST nu: ze moeten vanuit respect voor elkaar het eerlijke debat uitlokken en bijdragen aan een oplossing van de kleine en soms grotere (voortijdig schoolverlaten, criminaliteit bijvoorbeeld ) problemen. Ze moeten ook gericht blijven op de bal, niet op welke persoon ook . Stemmingmakerij , het oproepen van beelden van eenzijdig slachtofferschap, dient de discussie en de oplossing niet.

Dat geldt dus ook voor de analyse van wat voor tijdens en na de voetbalmatch gebeurde. Hou e.e.a. tegen het licht,maar blijf nuchter en scherp, en draag bij aan de oplossing. En dan mag en moet inderdaad de vraag gesteld worden of het zo is dat de politie goed voorbereid was op deze risicowedstrijd en de zaak goed heeft aangepakt. Ik ga ervan uit dat dat gebeurt. En dan moet je ook praten met de Tilburgse korpsbeheerder, zonder deze vooraf te diskwalificeren. En die moet op zijn inschattingen en beslissingen beoordeeld worden. Samen met anderen moet hij zich verantwoorden, tegenover menigeen, maar daaronder ook tegenover de politiek, ook tegenover de LST dus, maar dan wèl zonder vooringenomenheid. Opmerkingen over een reis van de burgemeester naar Turkije, over een burgemeester van Buitenlandse Zaken en over nevenfuncties scoren dan misschien wel bij deze of gene, maar zijn dan bij die eerlijke open discussie totaal niet aan de orde, als deze burgemeester in het voortraject betrokken is geweest en op de tribune aanwezig is. Bij elke wedstrijd, ook tussen politici geldt: fair play. Zo moet het dus ook door de LST gespeeld worden. Niet op de man spelen dus.

 

Reacties

6 reacties op “Op de man spelen”

 1. Bernd Geerkens avatar
  Bernd Geerkens

  "het oproepen van beelden van eenzijdig slachtofferschap", dat schrijf u.
  Maar is dit een tweedzijdig slachtofferschap?
  Deze mensen, of he tnu marrokanen,belgen of ander tuig is sloegen mensen neer, zelf gezien buiten het stadion om niets.
  1 man fietste over de Goirleseweg en wordt van zijn fiets afgetrapt !!!!!!
  Schandalig dat U het op de man speelt.
  Steeds meer gaat men tegen de LST in terwijl men zelf de realiteit uit het oog verliest.
  Uitgaan van eigen kracht. Veroordeel wat er gebeurt is en betreur niet dat u niet de eerste was met deze vragen.
  Over de toonstelling mag u ene mening hebben, over het aankaarten moet u ook toegeven dat het meer dan belangrijk is.
  Voetbal is oorlog zei Rinus Michels ooit.
  Het ergste wat ik zag is dat Marrokanen , nederlandse mensen moesten beschermen die met hun kind daar waren tegen ander Marrokaans tuig !!!.
  Sorry maar heb er nog geen woorden voor van wat ik zelf gezien heb daar.
  U als politieke partij, alsmede de andere zoudne nu eens een mening moeten delen over wat er is gebeurt en niet proberen een andere partij af te kraken omdat u dat beter uitkomt.
  Deze keer mag en moet er een statement gemaakt worden want dit maffe gedrag MAG niet in Tilburg voorkomen.
  Maar zoals de laatste jaren al is zal het weer met een sisser aflopen en laat de politiek een geschrokken burger als ik wederom in de steek, omdat u liever oog heeft voor een andere partij als dat u de realiteit in ogenschouw neemt.

 2. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Nou, meneer Geerkens, ik vind dat de heer Degen anders weer een prima bijdrage heeft geschreven. Genuanceerd, en toch kritisch en niet slap. Ik volg de heer Degen al enige tijd, en dat gebeurt met steeds meer interesse.
  Wat de heer Smolders roept, is natuurlijk altijd spectaculair, maar een stad moet ook fatsoenlijk worden bestuurd. Dat zie ik de heer Degen eerder doen dan de heer Smolders.
  Met vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven

 3. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Hallo Marcel. Dit is al weer je derde column over de LST binnen een maand. Fijn hoor al die aandacht, maar volgens mij speel je nu een beetje teveel op de partij. Ga zelf eens punten bedenken.

 4. voetballiefhebber avatar
  voetballiefhebber

  Fantastisch hoe geintegreerd deze jongens zijn h

 5. T.ilburg avatar
  T.ilburg

  blij met de reactie van den voetjeballiefhebbert. Ik snapte het ook al niet maar dah gebeurt natuurlijk wel meer. Ze hebben gewonnen met 0-2 of 2-0 whatever en slopen het stadion. Eeuh? Ik ben toch gelukkig niet den enigste die dah niet snapte. Zelf ene voetjeballiefhebbert nie. Marcel dan weer wel vermoedelijk maar die heeft dan ook ene bovengemiddelde grote snappert en daar bende mee gezegend of niet. Wij niet.
  Nogmaals dank aan voetjeballiefhebbert,
  Theo.

 6. avatar
  Anoniem

  Nee Marcel, je bent noch te weinig kritisch, noch te soft, laat staan te laf.
  Het vergt immers een zekere moed – zeker voor een politicus – om genuanceerd de nek uit te steken over een onderwerp, waar anderen populistisch bij kunnen oogsten in de brei van het 'gesundes Volksempfinden'.

  Tja, daar ga ik al: met een verwijzing naar die beladen Duitse uitdrukking. Maar ik heb geen adequaat autochtoon alternatief: onze poldertaal kent dit gewoon niet. Of ik zou moeten terugvallen op 'onderbuik'; maar juist dit begrip dekt de lading allesbehalve. (Ken je overigens een mooier en treffender begrip als 'Weltschmerz'?).

  Enfin, het 'gesundes Volksempfinden' herkennen we allemaal. Of we willen of niet.
  Iedereen is het er immers mee eens dat 'er geen woorden voor zijn' dat een paar 'kutmarokkanen' iemand gewelddadig van z'n fiets rammen.
  Hoewel het er al een stuk minder worden als het gaat om die VVV-directeur, die wees op 'die frustraties bij veel Marokkaanse jongeren', zou je nu geneigd zijn om de conclusie te trekken, dat de waarheid dan wel weer ergens in het midden zal liggen. (Nope: Ajax is een fantastische club, Feyenoord ook, maar je kunt toch niet verwachten dat 'Halfweg Vooruit' volgend jaar landskampioen wordt)

  Over die fietser: ik ben ervan overtuigd, Marcel, dat jij alles zou hebben gedaan om tussenbeide te komen. En ik heb genoeg ijshockeywedstrijden gezien om te weten dat Hans Smolders hetzelfde zou hebben gedaan: beiden vanuit dezelfde intentie.

  Maar ik ben er met jou van overtuigd, dat deze politieke interventie van de LST door andere motieven is ingegeven. In mijn perceptie allesbehalve 'in de geest van Pim Fortuyn', maar ok, wie ben ik om mij daarop te beroepen!

  Met jouw nuancering, Marcel, van zowel het vraagstuk van die zogenaamde 'kutmarokkanen', als van Vreemans rol, heb je de moed getoond om dit aan de orde te stellen.
  Van Els Aarts, Jan Hamming en Gon Mevis – om maar een paar namen te noemen – zou ik hetzelfde willen verwachten: genuanceerd en ingehouden reageren op kebab die door opportunisten en media (vaak niet te onderscheiden) te heet wordt opgediend.

  Oh, even nog waarom de term 'onderbuik' niet van toepassing was: voorgaande reacties van Bernd, Louis, Arjen en voetballiefhebber waren geen 'onderbuik'-reacties, denk ik. Maar kwamen voort uit 'gesundes Volksempfinden'. Het hadden ook de mijne kunnen zijn.

  Enfin, laten we hopen dat we de kebab op afzienbare termijn minder heet hoeven eten, dan de shoarma nu wordt opgediend…