Geplaatst

Scholen: breed en diep

Met name voor kinderen met gedragsstoornissen of lichamelijke handicaps is de situatie op de meeste scholen nog niet optimaal. Begrijpelijk. Algemeen Belang stimuleert de verbeteringmet de Brede School en inclusief onderwijs. Hiermee reageer ik wat uitgebreider dan gemiddeld op een zeer gewaardeerde en lezenswaardige mail van mevr. Bertje (zie: "AB aan de bal")

Allereerst wil ik de herkenbaarheid van de situatie aangeven, zoals mevr. Bertje die schetst: èn een ADHD-kind èn een kind met een gedragsstoornis in het autistisch spectrum. Dan heb je inderdaad je handen vol en blijf je uitkijken naar het adequate onderwijs. En daar heeft AB een antwoord op , d.w.z. wij zien mogelijkheden èn hebben dromen.

Allereerst een misverstand uit de weg helpen: een Brede School is een gebouwelijk samengaan van een aantal instellingen die betrekking hebben op de ontwikkeling van een kind van 0 tot 18. Maar door dicht bij elkaar te zitten, kan er ook makkelijker een samenwerken met elkaar, een afstemmen op elkaars pedagogiek of didactiek ontstaan. De ketenaanpak die dat kan opleveren,staan wij voor. Dit kan echter alleen met toestemming van de ouders, want inderdaad ons idee over het kindvolgsysteem kan alleen en mag alleen met goedkeuring van die ouders. De zorgnetwerken die nu al bestaan, werken ook zo en de signalen zijn positief.

"Inclusief onderwijs" is zeer nadrukkelijk geen "speciaal onderwijs"! Inclusief onderwijs staat juist voor onderwijs voor alle kinderen, in hun eigen omgeving. Omdat kinderen van elkaar leren, omdat alle kinderen moeten leren met alle "soorten"mensen om te gaan, mensen die druk zijn, die lopen of niet kunnen lopen, horen of slecht horen, slim zijn , of een verstandelijke beperking hebben. Daarom pleiten we voor inclusief onderwijs.  Dat vinden wij belangrijk. AB legt het accent in haar partijprogramma op "de buurt": dat is naast het huisgezin  het eerste sociale verband: dat moet veiligheid bieden, het gevoel van een thuis, gekend en gewaardeerd te worden, te kunnen zijn wie je bent.

En kan dat allemaal zomaar? Neen, dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. En daar zetten we ons voor in!

Zo is het van belang dat een "brede schoolcoördinator" alle kans krijgt voor het opzetten en organiseren van activiteiten in het kader van de bredeschoolgedachte. Ook is het van groot belang dat leerkrachten worden opgeleid voor meer specialistische taken, dan wel extra steun krijgen voor begeleiding van kinderen die meer dan gemiddelde aandacht nodig hebben: de huidige situatie is dus door de bank genomen nog lang niet ideaal en veel kinderen moeten dus met busjes naar speciale scholen of krijgen ondanks de goede bedoelingen nog niet altijd de aandacht en kunde die ze nodig hebben. Dus we willen ook eerlijk zijn: er zijn op dit moment beperkingen  aan het aantal kinderen en soms ook het type kind met een beperking dat goed geholpen kan worden op een reguliere school. Dat geldt voor het basisonderwijs, dat geldt voor het voorgezet onderwijs. Maar we hebben wel idealen!

Dus zijn er geen successen te noemen? Dat is de vraag. Er bestaan ook in Tilburg zeer goede voorbeelden van waar men in dit kader goed op weg is. Het is gevaarlijk zonder volledig onderzoek scholen te noemen, want je doet gauw een school, een leerkracht te kort, maar als we ons beperken tot één school dan zouden we BS " De Wegwijzer" in de Reeshof willen noemen, met haar "Parelklas".

 

We gaan dus voor die Brede School, voor dat inclusieve onderwijs, voor "altijd in de Buurt", in de breedte maar ook in de diepte.

 

  Voor meer info: m.vd.hoven@raad.tilburg.nl (kandidaat 3 op lijst 5, directeur basisschool) of Gabievlems@home.nl (kandidaat 14 op de lijst, moeder van een kind met handicap en werkzaam in de gehandicaptenzorg).

 

 

Reacties

2 reacties op “Scholen: breed en diep”

 1. bertje avatar
  bertje

  Beste Marcel,

  Van de parelklas heb ik veel gehoord en vind het een goed initiatief.

  Maar de kinderen met de gedragsstoornis zoals eerder vermeld, kunnen daar niet terrecht. Ik vind het verborgen leed, want aan de buitenkant zie vaak niets aan deze kinderen. Mensen zijn geneigd om pas “och geer” te roepen als je ook aan de buitenkant ziet dat er iets mis is.

  met vriendelijke groet,

  bertje.

  P.s Dank voor de waardering van mijn mail.

 2. bertje avatar
  bertje

  Beste Marcel,

  Goh, wat is er veel te doen over het onderwijs.
  Nu weer een incident over de cito-toetsen.

  Basisscholen zouden zwakkere leerlingen niet mee laten doen om zo hun gemiddelde omhoog te halen.
  Als de school waar mijn kind opzit dit zou doen, betekent dit voor mij dat mijn oudste kind (IQ op 113 wat ook weer getest is) weer door de mand zou vallen. Want door zijn gedragsstoornis is hij een zwakkere leerling en is gedoemd tot een lagere opleiding. Terwijl hij misschien meer zou willen en kunnen.

  Het geeft voor mij weer eens aan hoe ziek de onderwijssector is. Dus kunnen we gerust stellen dat jouw goedbedoelde woorden dat elk kind welkom moet zijn, niet klopt. Ware het niet dat het wel zo zou moeten zijn.

  gegroet, bertje

  PS, Zoals ik al eerder begrepen had, kun je op onderwijs in de plaatselijke politiek alleen maar facilitair invloed uitoefenen. Dus zo lang er in Den haag niets gedaan wordt, kun je weinig doen dan alleen maar signaleren.