Geplaatst

De asielzoeker of het beleid overboord?

Het ware wijs geweest als het huidige demissionaire Kabinet Balkenende de motie Bos had uitgevoerd. PvdA vraagt hierin, daarbij gesteund door SP, GL, CU en de PvdD op dit moment asielzoekers van voor april 2001 even niet het land uit te zetten en beslissingen daaromtrent op te schorten.

Een demissionair kabinet moet geen controversiële zaken aanpakken. Nieuw beleid is dus sowieso uit den boze, maar voortzetten van het oude beleid is ook niet aan de orde als een kamermeerderheid door de verkiezingen anders van stem is geworden als het  o.a. gaat om het asielzoekersbeleid.

Terughoudendheid is dan op zijn plaats. Dat geldt in deze situatie dus zowel voor Kabinet als Kamer. Het bij motie oproepen tot opschorting van uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers van voor april 2001 is gezien het verschil van opvatting tussen dit VVD/CDA-kabinet en de kamermeerderheid van PvdA, SP, GL.CU en PvdD een zet die getuigt van een handreiking, een tijdelijke maatregel, die noch het kabinet noch de kamermeerderheid kans geeft onomkeerbare zaken te regelen. Het zou een onredelijke eis zijn van dit Kabinet te eisen het gevoerde asielbeleid nu overboord te gooien – hoe graag ik ook zou zien dat dat zou gebeuren- maar even onredelijk is het voorbij te gaan aan de veranderde stemverhoudingen in de Tweede Kamer.

Roepen dat een opschorting technisch niet kan, is pepernotentaal: je strooit maar wat rond en er is er altijd wel iemand die toch van de grond eet. Maar niet iedereen doet dat. Wat een week- en gezien het tijdstip van het debat over de motie en de brief van Verdonk- ook twee weken kan duren, kan ook twee maanden duren. Dus opschorting kan wel. Bovendien ligt de problematiek alleen bij de VVD echt principieel, want het CDA heeft overwogen om een uitzondering te maken voor gezinnen met kinderen. De rek is er bij de gezinsrakkers van het CDA echt zelden uit! Maar voor hen geldt: de formatiebesprekingen zijn nog maar net begonnen ,de materie is heel taai taai en je moet nog niet alle troeven op tafel leggen en nog niet weggeven wat je aan die onderhandelingstafel wel weggeeft en dus laat je de zwarte piet nog vooral bij de VVD liggen en verstop je je zelf vervolgens in een of andere hoek. Ziedaar dit CDA dat blijft, met asielzoekers die ondertussen overboord gezet worden.

Het is dus gewenst en technisch mogelijk om genoemde groep asielzoekers nu niet het land uit te zetten. En dus is de oproep van de Twentse burgemeesters om voorlopig geen medewerking te verlenen aan uitzettingsacties op zijn plaats. Samen met de SP, PvdA, GL, SP en D66 dient Algemeen Belang bij de raadsvergadering van komende maandag 11 december dan ook een initiatiefvoorstel waarin we het Twentse signaal ook vanuit Tilburg willen laten klinken: schort het gevoerde beleid op en werk nu niet mee aan uitzettingen.

Ons land moet niet worden geregeerd door moties, maar ook niet door onbuigzame halsstarrige politici van de VVD, die zeer binnenkort uitgeregeerd zijn en hun zicht op de veranderde Kamer kwijt zijn. Hou de asielzoeker dus binnenboord en voer de motie uit. 

 

Reacties

Eén reactie op “De asielzoeker of het beleid overboord?”

 1. Arie den Dulk avatar
  Arie den Dulk

  Geachte heer Degen,

  Wordt het niet eens tijd dat er duidelijke cijfers komen over deze mensen?
  De linkse politiek en de media maken er ene bonte kermis van. Wie zich verdiept in deze mensen komt er snel achter dat de "echte"groep waarom het gaat kleiner is als de telkens genoemde 26.000 mensen. Dit is trouwens ook een zwakte van het kabinet die zelf niet met d ejuiste cijfers komt. Van de groep die met uitzetting bedreigt wordt zijn nog steeds teveel goudzoekers.
  Wat wel voor een generaal pardon pleit is het feit dat ze al heel lang aan het lijntje worden gehouden.
  Maar ook u kunt niet ontkennen dat de toestroom van gelukszoekers kleiner is geworden sinds de strengere procedures, wat ons als gemeenschap heel veel geld scheelt, ivm. huisvesting en manuren aan werk.
  De aanpak per geval zoals die nu is is wel eerlijker, en niet het over 1 kam scheren van bepaalde groepen mensen zoals dat in het verleden gebeurde.
  Ook kun je in andere landen zien waar ze de teugels laten vieren dat er een piek komt wat betreft de toestroom gelukszoekers.
  Mensen die echt vluchten voor hun leven kunnen nu beter beoordeeld worden en krijgen nu meer kans om te mogen blijven. Deze groep verdient het ook. Er wordt nogal eens gezegd dat de goede onder de slechte moeten lijden en in dit geval is het ook zo. Er is ook geen excuus dat een kleine groep het voor een grote groep verpest, het is andersom.
  Al die zielige verhalen van schrijnende gevallen, die zullen er ook wel zijn, en toch zijn dat meer uitzonderingen als regel. Voor die gevallen dient u als politiek op te staan en dit aan het daglicht te brengen.
  Een menselijk asielbeleid JA, een generaal pardon NEE .
  Links is socialer, maar is het sociaal om 26.000 mensen waar links over spreekt die hier niet zijn gekomen als een vluchteling die met zijn leven bedreigd wordt te laten blijven?