Geplaatst

Samen eten en drinken

Het werd een dagje van de onbereikbaarheid afgelopen maandag: wij bereikten Imam Salam en zijn zoon niet echt en zij ons niet en tijdens de raadsvergadering daarna  stelden de coalitiepartners zich Oost-Indisch doof op: ze hoorden zelfs hun eigen eerder gedane voorstellen niet meer! Een politiek dagje dat dus grensde aan de zinloosheid.

’s Middags hadden 8 fractieleiders (zonder D66 en TVP) een gesprek met Imam Salam en zijn zoon Suhaib.  Geen nieuws onder de zon, het bevestigde het beeld en dus was het ook teleurstellend. Beide heren gaven scherp aan dat zij exact wisten hoe de Koran te moeten duiden en waar dus ook ruimte voor integratie bestond en waar dus niet. Daarbij bleek dat met name de Nederlandse cultuur de ruimte voor deze salafistische stroming moest bieden: als wij zo graag ook islamitische meisjes in de zorgsector aan het werk willen zien, moeten wij maar mannen- en vrouwenafdelingen creëren. En een meisje aan het werk bij de marechaussee: dan eerst de marechaussee ombouwen. Vragen om de wijn van tafel te halen tijdens een debat vonden de heren een legitieme vraag (terecht), maar wat zij zouden hebben gedaan als de vraag niet ingewilligd was? Suhaib lachte breeduit: dat ging hij natuurlijk niet vertellen,maar het antwoord liet zich raden! En natuurlijk: telkens werd aangegeven dat ze binnen de regels van de wet opereerden. Maar helaas: steeds te snel was de eigen identiteit in het geding en konden geen concessies worden gedaan. We hebben maar niet gevraagd naar hun visie op sexuele voorlichting op school, verslavingszorg, vrouwenemancipatie. Kortom: nog veel werk aan de winkel voor er sprake is van integratie, Toch maar blijven praten dus, zodat een isolement niet hun kracht kan worden.  Samen eens wat eten, stel ik voor.Het drankprobleem zal zich wel oplossen.

’s Avonds de raadsvergadering: het verdelen van de vele miljoenen overschot van verleden jaar. Hoe frustrerend: vooraf was door de PvdA, CDA en Groen Links al afgesproken – ongezien – geen enkel voorstel van andere partijen te steunen. Dit zijn dus de partijen die bij aantreden van deze coalitie zo hoog opgaven te zullen luisteren naar de goede ideeën van anderen!  Op deze manier verwordt niet-coalitie inderdaad  tot oppositie! Maar echt te gek wordt het als de coalitiepartijen ook zelfs tegen hun eigen wensen in stemmen.

Een voorbeeld: Algemeen Belang had een amendement ingediend: reserveer €1 miljoen voor het realiseren van  een LoketZ  in de Reeshof. Tijdens de besprekingen in de commissies waren de coalitiepartijen enthousiast voorstander, als er maar geld was. Dat was er nu. Maar ze stemden tegen, want….? En de burger kan wachten!

Het armoedebeleid: in november al riepen we dat er te weinig was gereserveerd: stort toch €5 miljoen in de reserve. Dat kon per se niet! Argumenten werden niet geleverd. Nu stond er ineens wel ruim €5 gereserveerd! Wat was er intussentijd gebeurd???? Niemand die het kon aangeven! Wij steunden een voorstel tot reservering van € 8 miljoen. De berekeningen tot 2011 gaven daar alle reden toe. Dat kon per se niet! Als het nodig was kwamen de miljoenen vanzelf! Nu waren ze er. En waarom daaraan niet besteed????

De Slimstraat in Udenhout is al ruim 10 jaar voorwerp van door iedereen gedeelde zorg: raadsleden en colleges onderstreepten dat telkens weer: de verkeersveiligheid en de leefbaarheid staan daar onder zware druk. AB wilde €500.000 daarvoor ter voorfinanciering, want dan kan de uitvoering i.p.v. in 2012 in 2009 plaatsvinden. Coalitie: tegen! Waarom???? De ouderen, de schoolkinderen, de mensen met een geestelijke beperking: gewoon goed blijven uitkijken of thuis blijven.

De kosten voor de opvang van asielzoekers die onder de generaal pardonregeling vallen,lopen waarschijnlijk hoger op dan door Den Haag begroot. De kans is dus groot dat ook Tilburg zal moeten schokken. Ons voorstel: leg vast €500.000 opzij. Niente! Waarom????

Openbaar Stadsvervoer is in Tilburg op dit moment gratis voor 55+ en nog enkele andere groepen. De regeling en dekking lopen op 1 juli a.s. af. De provincie is concessieverlener en moet in principe betalen, maar zal dat waarschijnlijk niet doen. Laten wij dan vast de kosten voor dit jaar opzij leggen zodat het experiment gegaranderd is tot 2008. En betaalt de provincie toch nog: dan storten we de reservering terug. Niet doen dus "om psychologische redenen". Ze laten zich bij de provincie zo makkelijk om de tuin leiden!!!.  

En waarom die onbuigzaamheid van de coalitie: De financiering van grote projecten die betaald worden uit de RGI! De beroemde Reserve Grootschalige Investeringen.Die pot moest vooral gespekt worden, want daar zit de Cityring in en die kost veel geld naast nog vele andere zaken. Maar waarom dat niet gezegd, waarom niet een inhoudelijke discussie aangegaan, waarom niet in het openbare debat de afweging uitgesproken?? En moet er dan echt zoveel naar die RGI?  Geef die duidelijkheid! Ook wel zo helder voor de burger, niet waar? 

We moeten eens gaan overwegen of we de raadsvergadering niet kunnen schrappen als we zo met elkaar omgaan en of het niet handiger is thuis digitaal voor of tegen moties/amendementen te stemmen. Bespaart een hoop tijd, koffie, stroom, personeelskosten, maaltijden en vooral veel ergernis. Of is het een idee om i.p.v. als alleen coalitie, als rààd eens uit te gaan eten in het kader van teambuilding, vanuit de gedachte dat we samen aan een beter Tilburg werken? Wat mij betreft: met een drankje.   Maar ja, dit voorstel verdwijnt  natuurlijk ook ongelezen in de prullenbak van deze coalitie

 Moge de maaltijd (en het drankje) u toch wel bekomen.

Reacties

16 reacties op “Samen eten en drinken”

 1. Sven Harteveld avatar
  Sven Harteveld

  Beste marcel. Ik weet niet of het zin heeft een reactie te plaatsen. Mijn reacties (twee maal opgestuurt) bij de column over windmolens staan er immers nog steeds niet.

  Als u dan zegt "We moeten eens gaan overwegen of we de raadsvergadering niet kunnen schrappen als we zo met elkaar omgaan en of het niet handiger is thuis digitaal voor of tegen moties/amendementen te stemmen. Bespaart een hoop tijd, koffie, stroom, personeelskosten, maaltijden en vooral veel ergernis."

  Dan vraag ik me af. Moet u niet overwegen om te stoppen met uw column? Immers kritische reacties die standpunten aanspreken en zelfs weerleggen plaatst u niet. Eigenlijk dus zonde van energie om nog te reageren en daarmee ook om uw stukken te lezen.

 2. Ton van Zijl avatar
  Ton van Zijl

  Marcel,

  prima en leuke weblog ook deze keer, maar mij bekruipt toch langzamerhand het oude gevoel ( bv zoals de buit vooraf al verdeeld wordt/is ) en het neit beargumenteren. je weet dan al dat er waarschijnlijk wel binnen de coalitie over gesproken is, maar dat zodra iemand een argument gaat noemen er zaken fout kunnen gaan lopen.
  enz. enz.
  ga nu maar rustig meer oppositie voeren; is voor iedereen en het meest voor jezelf het duidelijkst.
  groet en sterkte
  Ton

 3. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Goed stuk, meneer Degen. U weet het, zoals altijd, weer treffend te verwoorden. Toch stelt u mij op

 4. Rick uit Udenhout avatar
  Rick uit Udenhout

  Beste Hr. Degen, ik heb de raadsvergadering via de website gevolgd en ik ga de volgende keer zeker niet meer op AB stemmen. Jammergenoeg moet ik mijn vrienden en familie gelijk geven toen zij mij in maart 2006 voor gek verklaarde toen ik u nog een keer het voordeel van de twijfel heb gegeven. In deze vergadering van maandag j.l. had u vragen moeten stellen aan het college over die UMTS-mast aan de Bredaseweg, daarentegen gaat u de oppositie zitten bevragen en lijkt u wel een coalitiepartij!! U had de Wethouder om uitleg moeten vragen waar u heeft kunnen lezen dat het adres aan de Bredaseweg tot 3x toe verkeerd is gepubliceerd en u zou nu moeten uitzoeken of Wethouder Moorman niet gelogen heeft omdat het wel heel raar is dat bij een verkeerd adres er dan vanuit die buurt geen enkel bezwaar komt tegen zo'n mast midden in het centrum op Bredaseweg 47??? Als u zo graag bij een collegepartij wilt horen, sluit u dan aan bij de PVDA!!

  Hartelijke groet van een teleurgestelde Rick uit Udenhout

 5. Marcel Degen avatar
  Marcel Degen

  Beste Sven,

  Neem van mij aan: hierbij is geen opzet in het spel. Elders hebben we de discussie over/wel niet plaatsing al gevoerd ("Gluren bij de buren"): toen gaf ik aan twee bijdragen niet te hebben geplaatst: niet aansluiten op het onderwerp en een artikel met weglating van alle klinkers waardoor de leesbaarheid verstoord werd. Jammer vind ik het dat je meteen generaliseert: een artikel niet geplaatst en dan de conclusie trekken: plaats maar geen columns meer want reacties plaats je toch niet,is te kort door de bocht. Daarbij zijn steeds ook de kritische bijdragen van lezers geplaatst. Nogmaals excuses voor de niet-plaatsing,zonder overigens dat ik daar een verklaring voor heb want het gaat in tegen mijn uitgangspunten.Ik neem aan dat je dat van me aanneemt. Inmiddels is het wel bij "Tegenwind" geplaatst. Overigens vandaag de bijdrage van Natuurmounumenten gelezen over Lobelia in het Brabants Dagblad? Echt doen!
  En blijf reageren, want ik waardeer je betrokkenheid en bijdragen.

  Groet,

  Marcel

 6. Marcel Degen avatar
  Marcel Degen

  Meneer Kouwenhoven,

  U hebt gelijk: "verstandelijke beperking" is de enig juiste formulering.
  Dank voor uw voorkomende en inhoudelijke bijdragen

 7. Tine VDW avatar
  Tine VDW

  Marcel,

  Ik denk dat het niet verstandig is om op deze plek aan te geven waarom we de voorstellen die er lagen op dit moment niet steunden.Maar ik ben erg gecharmeerd door je opmerking om raadsbreed met elkaar iets buitengaats te ondernemen.En die gedachte had ik al op de avond van de buitengewoon gezellige z.g. 'coalitievrijerij' Ik ben ervan overtuigd dat als we constructieve banden kunnen smeden met elkaar dit een groot goed is voor de manier waarop we ons gezamenlijk doel om van Tilburg een prettige stad te maken te kunnen bereiken.
  Ik neem de handschoen op en zal graag met jou samen aan het begin (of aan het eind) van het zomerreces een activiteit organiseren die jou en mij (en mijn coalitiepartners) op een andere manier dan de ons politiek gebruikelijke verbindt met Johan,Bart en Paul, met Hans en Harry,Peter en Patrick, met Joost en Mark en Roel, met Ruud,met Nell,met Veerle, Ceciel en Marjolein.

  groet Tine VDW

 8. T.Ilburg avatar
  T.Ilburg

  @ correcte ouden van dagen Heer van Kouwenhoven,
  Hallo waarde Louis,
  VGZ? of toch GGZ?
  Negerzoen of Buyszoen(?) op de redactie hebben we het nog steeds over negerzoenen omdat we Bosse Bollen niet kunnen betalen. Geestelijk beperking is pas kwetsend als het over ene pastoor of zo gaat. 'Beperkt door het feit geestelijke te zijn' is een behoorlijke gepepert statementje. Politiek correct taalgebruik is zo neuzelig. Tomato-Tometo, rOdeo, rodEo. We zijn vorig jaar ook even op zoek moeten gaan naar een ander woord voor allochtoon. Was in ene ook niet meer politiek correct. Het was heel duidelijk niet kwetsend bedoeld, de verstandelijke beperking alhier, dus behoeft geen enkele correctie. Is gewoon correct taalgebruik. Mode volgen mag maar moet gelukkig nog net niet.
  Prettig weekend menheer Louis.
  vriendelijke groeten Theo

 9. Marcel Degen avatar
  Marcel Degen

  Beste Rick,

  Als jij inderdaad de raadsvergaderingen beluistert, hoef je toch niet teleurgesteld te zijn over AB. Allereerst: het punt m.b.t. tot de Bredaseweg was door de VVD – met echo van de LST _ gemaakt (en ook te zwaar aangezet: waar gewerkt wordt vallen spaanders, al blijft het stomzinnig dat je zo'n fout maakt). En daarbij: deze partijen hadden het vanaf november kunnen weten. Waarom reageren zij dan ook te laat?Oppositie of coalitie: als eenmaal gezegd is wat gezegd mag worden, is bij herhaling insmeren overbodig. Daar verzet ik me dan ook tegen. Het gaat om goed besturen en daaraan een bijdrage leveren, niet om scoren! Ik distantieer me dan ook van de woordkeuze en de herhaling van zetten die in dezen door VVD en LST werden gedaan. Dat is een keuze van mij, misschien niet de jouwe, maar voorspelbaar gezien ons gedrag in vorige collegeperiode.We zijn graag consistent en dat is wat jij van ons mag verwachten vanuit de positie van coalitiepartij

 10. partij... avatar
  partij…

  Marcel D uit U schreef:
  Beste Sven,
  Neem van mij aan: hierbij is geen opzet in het spel."

  Ok
  bedankt dat er nu wel 1 is geplaatst.
  Maar even uitgaande wat RIck vind en u vind?
  Ik moet toegeven Marcel heeft soms een goed punt. Maar Rick heeft ook een punt. Vaak wil Marcel te uitgebreid en compleet reageren waardoor de boodschap in zijn woorden
  verdwijnt tot een hoopje ambtenlijke taal.

  Scoren heeft er dan niets mee te maken, men begrijpt als luisteraar de boodschap gewoon niet meer. Hoe kritisch en constructief die ook bedoeld is.

 11. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Ik hoop toch niet dat TINE VDW mij tot de coalitie rekent.

 12. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte heer Ilburg, u maakt een vergelijking met het woord 'allochtoon', doch dit is van een geheel andere orde! Er is wel degelijk een betekenisverschil tussen 'geestelijke beperking' en 'verstandelijke beperking'. Heeft niks met politieke correctheid te maken! Iemand die zwaar gehandicapt is, noemden ze vroeger 'een ongelukkige jongen'. Schandalig! Wilt u terug naar die tijd, meneer Ilburg? Overigens vind ik het weer w

 13. Rick uit Udenhout avatar
  Rick uit Udenhout

  Beste Hr. Degen, u luistert helemaal niet zoals zoveel politici. Ik heb voor de laatste keer op u gestemd en heb hiervoor tegen u gezegd waarom vraagt u niet aan het college waarom zij de raad niet geinformeerd heeft dat het al vanaf 2005 fout was gegaan met de aanvraagpublicatie van Bredaseweg 47 in de koerier?? Daar gaat het de LST en de VVD om, of wilt u beweren dat u dat wel heeft gelezen. Daarom was het ook niet vreemd dat de VVD en LST daar zo fel op terugkomen want er klopt iets niet! Hoe kan het trouwens zo zijn als er 3x gepubliceerd is in de koerier dat er midden in de stad op Bredaseweg 47 waar het uiterst onwenselijk is om daar een Mast te zetten, er nooit 1 bezwaarschrift is binnengekomen????? U zou dat aan het college moeten vragen ipv het college te helpen omdat de lamme en de blinde in het college zichzelf maar moeten verantwoorden daarvoor en daar hoeven ze zeker niet door AB op oneigenlijke gronden bij geholpen te worden. U zou eens hulp moeten gaan zoeken voor het niet kunnen verwerken van het verdwenen College-pluche!!!!!

  Rick uit Udenhout die op deze wijze niet weer op AB gaat stemmen!!

 14. Marcel Degen avatar
  Marcel Degen

  Beste Rick,

  Het is helder dat de gemeente m.b.t. de bouwvergunning voor een UMTS-mast een zeer bedenkelijke fout heeft gemaakt. Afgelopen maandagmidag is daarover ook een hoorzitting geweest. Laten we die zaak afwachten. De kaders waarbinnen het college/de gemeente mag opereren m.b.t. tot genoemde masten hebben we in de raad onlangs op 27 februari in de cie en 12 maart in de raad nog aangescherpt. Daaraan toetst AB dus de ontstane situatie. Hetzelfde doen andere partijen: zij hebben immers alle het voorstel van het college in dezen aangenomen (alleen D66 stemde tegen).

 15. Rick uit Udenhout avatar
  Rick uit Udenhout

  Beste Hr. Degen, nogmaals waarom heeft u niet aan het college de vraag gesteld dat het vreemd is dat als zij tot 3x toe gepubliceerd hebben voor een bouwvergunning van een UMTS-mast op Bredaseweg 47 er geen enkel bezwaar is binnengekomen. De omwonenden zullen op deze plek altijd protest hebben aangetekend!! Dus niet anderen oppositiepartijen aanvallen met onzinnige vragen maar juist het college scherp bevragen!! Dus kortom moet u niet de LST bevragen of zij hun mail wel goed gelezen hebben maar juist het college vragen waarom u en de andere raadsleden nooit bent geinformeerd mbt dat foute adres sinds 2005, wat voor iedereen onlangs alleen maar door de krant bekend is geworden!!

  Rick uit Udenhout

 16. Marcel Degen avatar
  Marcel Degen

  Beste Rick,

  Van een raadslid kun je niet verwachten dat hij van elk huisnummer de situatie kent. Je kunt ook niet verwachten dat hij alle bouwaanvragen/vergunningen doorneemt. Je moet daarbij ook niet vergeten dat deze bouwvergunning binnen het oude regime viel, op een moment waarop de UMTSproblematiek nog niet zo hot was. Dat neemt niet weg dat als de gemeente en bewoners vaststellen dat er een fout is gemaakt daar door ook een raadslid met recht in een raadsvergadering op gereageerd wordt. Dat is de verdienste van de VVD. Op het moment dat dat gebeurd is en er door het college nogmaals na het mea culpa in het BD ook in de raad deze fout wordt wordt toegegeven, is het voor mij niet zinvol die vraag en de ontzetting daarover in steeds andere woorden te herhalen.Het punt is dan gemaakt en we kunnen over naar het volgende onderwerp. Het gaat er dan vooral om te kijken hoe het probleem op te lossen. Dan is ook het moment gepasseerd om weer te roepen dat het college fout zat, zeker als je als partij zelf ook e.e.a. vanaf het ontstaan van de fout niet geconstateerd hebt. Een vergadering moet ook zijn voortgang kennen. Die rem oproepen is mijn opzet geweest. Dat je dat duidt als het college helpen i.p.v. de oppositie, dat zij zo, maar ik denk niet zo strikt in deze twee kampen. Kennelijk verschillen we daarin van mening.
  Overigens is het dus van belang in de gaten te houden hoe de bouwaanvraag rond de Bredaseweg verder verloopt, maar moet je ook eens gaan letten op de aanvraag voor plaatsing van een zendmast op de Udenhoutse kerk. Op 5 april verscheen daarvoor de aanvraag in de Koerier. Ongetwijfeld heb je dat gelezen. De aanvraag was politiek nog niet opgemerkt, maar valt wel onder het nieuwe regime. Daarmee sluit ik dit onderwerp af: herhaling van zetten!