Geplaatst

Armoe troef

Het is niet alleen beschamend wat op dit moment m.b.t. het opschorten van het Generaal Pardon in Den Haag gebeurt, ook in de Tilburgse gemeenteraad val je soms van verbijstering bijna van je stoel. Neem de raadsvergadering van 11 december jl. We spraken over het armoedebeleid. 

Vooropgesteld: er lag een reeks aanbevelingen van de Taskforce Armoede die we  als Algemeen Belang volledig konden onderschrijven. Daarbij had het college nog eens een vertaalslag gemaakt die leidde tot een 15-tal acties. Ook een compliment waard. Het armoedebeleid krijgt hiermee weer een extra impuls, nodig ook overigens in een stad met 12.000 huishoudens die net op of onder het sociaal minimum moeten leven. En dit getal kun je gerust met drie vermenigvuldigen: een vette 30.000 inwoners die dus arm zijn! Realiseer je daarbij dat daaronder ook veel personen zijn van niet-westerse afkomst en het is duidelijk dat hier ook een etnisch probleem ligt, dat op zich al om een oplossing schreeuwt. Een ruimhartig armoedebeleid kan hierbij dus een grote dienst bewijzen.

Jammer genoeg wilde de coalitie van PvdA, CDA en GL bij de begrotingsbehandelingen hier niet op voorhand al extra gelden voor reserveren, maar al zouden er 5 miljoen euro’s extra nodig zijn, dan werd de portemonnee opengetrokken aldus de fractievoorzitter van de PvdA. Dat geld zou probleemloos op tafel komen.

De situatie is echter niet zo dat bij het huidige armoedebeleid aanwijsbaar geld verkwist wordt, dus wil je wat meer, dan kost het geld extra. Maar het CDA dacht daar anders over. Ze kwam nog met twee voorstellen, maar die konden best betaald worden zonder extra geld. Op de vraag waar dan dat geld weggehaald kon worden, volgde een pijnlijke stilte.

Neen, de coalitie had goed vooroverleg gehad: wat er ook zou komen aan voorstellen, ze hoefden ze zelfs niet eens te lezen, want ze wilden geen rooie cent extra uitgeven en ze lieten zich op voorhand niet overtuigen. Zelfs het college bij monde van wethouder Mevis dacht dat het na het gebruikelijke advies van het college over de ingediende voorstellen (wel overnemen/niet overnemen) kon stoppen toen de moties van de SP aan de orde kwamen. Dat waren er veel te veel: gooi daarom maar meteen weg. Je moet maar keuzes maken. Bij te veel kwantiteit is er natuurlijk ook geen tijd meer om nog aandacht te besteden aan de kwaliteit. Logisch toch? Stelletje irritante dombo’s van die SP!  Ze hadden toch ook in de Taskforce hun ei kunnen leggen?  Maar de eigen accenten dan? Is het niet legaal om die te leggen in het slotberaad? Pas na een door Algemeen Belang aangevraagde schorsing kreeg de raad toch nog zijn advies. Alles bij elkaar:Beschamende vertoning ! Ronduit: armoe troef.

Gevolg? AB stelde voor een volggroep "Armoedebeleid" op te richten. Werd niet gehonoreerd . AB stelde voor bij te dragen aan een goederenbank bij La Poubelle voor economisch kwetsbaren. De provincie had al geld toegezegd, nog was er €10.000 nodig. Afgewezen (op een totaalbedrag van €12 miljoen!). AB wilde de minimasuper nader onderzocht zien ( een jaar geleden nog door PvdA en GL daarin gesteund): ben je helemaal gek! AB wilde dat niet alleen wat in het raadsbesluit stond, werd vastgelegd bij stemming, maar ook dat wat het college daarnaast van plan was in het kader van armoedebestrijding. Je wilt immers als raad ergens formeel op kunnen terugvallen. Nimmer vertoond, maar nu: voorstel rechtstreeks de prullenbak in. AB wilde een tussentijdse rapportage om snel het effect te kunnen zien van de maatregelen en eventueel te kunnen bijsturen: helemaal niet aan de orde! AB snapt ook niks van politiek!

Dit is dus het college en de coalitie die een half jaar geleden trompetterden dat er goed naar de andere partijen geluisterd zou worden. Op deze maandagavond waren hun ogen en oren hermetisch gesloten. Dat heet politiek spel! Het lijkt veel op dat van de Haagse coalitie op dit moment. Misschien hoorde de coalitie  in Tilburg alleen het beschamende geroffel ter ondersteuning van de woorden van GL die vooral de eigen wethouder in bescherming nam en voorbij ging aan wat het specifieke karakter van elke partij is en mag zijn.Het ware beter geweest een open mind te demonstreren.  Jammer, maar ja, politiek is een spel, ongeacht het onderwerp. Neen, we moeten armoede niet politiceren, geen uithangbord van maken. Neen CDA!, maar wij willen in de politiek gewoon praten over armoede, meningen uitwisselen, luisteren naar elkaars accenten en open staan. Dat is wat anders dan armoedige politiek bedrijven.

 

Reacties

4 reacties op “Armoe troef”

 1. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Citaat uit bovenstaand weblog:

  AB stelde voor een volggroep "Armoedebeleid" op te richten.

  Citaat uit het verslag van de gemeenteraadsvergadering:

  Voortbestaan Taskforce Armoede.
  De wethouder is er voorstander van om een volg/werkgroep vanuit de raad te laten voortbestaan en stelt voor deze te koppelen aan pilot 'De doorbraak' die in 2007 start in Stokhasselt.

  en elders in het verslag:

  Wij zijn voorstander van het in het leven roepen van een volggroep uit de raad m.b.t. het armoedebeleid. Wij gaan ervan uit dat uw raad hiertoe ondersteund door de griffie initiatief neemt.

 2. Sven Harteveld avatar
  Sven Harteveld

  En dan vragen ze zich ook nog af waarom er een kloof en onbegrip bestaat tussen politiek en burger.

 3. marcel degen avatar
  marcel degen

  t.a.v. Tine van de weyer:

  En waarom stellen we die volggroep dan niet in als daar in een motie toe opgeroepen wordt? De motie was zodanig geformuleerd dat er alleen een formele start gemaakt werd: bemensing en taakinvulling zouden i.s.m. de griffie vastgelegd worden. Zowel de griffie als de fractievoorzitter van de PvdA gaven v

 4. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Als wij een volggroep op willen richten dan richten we een volggroep op. Die motie was overbodig.