Geplaatst

Groen en link over armoevoorstel

Het Brabants Dagblad had goed geluisterd: de SP beschuldigde  Groenlinks van populisme, goedkoop scoren en misbruik.  Zware woorden die GL juist niet in de raadszaal wilde horen. Het ingediende initiatiefvoorstel van GL werd namelijk voor het behandeld kon worden al weer ingetrokken! Net op tijd om zwaardere conflicten te voorkomen en net te laat om deze sneer niet te horen!

Veel aandacht had GL gekregen met haar initiatiefvoorstel om weer iets extra’s voor de minima te doen. Dat dat net voor de verkiezingen was, was toeval.Dat het voorstel zonder andere partijen daarin te betrekken, was ingediend: ach wat zou het… 

In december nog had de nagenoeg voltallige raad ingestemd met een éénmalig extraatje voor de minima. Het was net Sinterklaas geweest, Kerstmis stond eraan te komen en dan mag een extraatje wel als de wethouder van Groen Links zegt plotseling wat geld over te hebben. 

Weer iets over hebben nog geen twee maanden later is dan wel weer raar. Hoe zit dat beleid dan in elkaar? En kan je dat geld dan zomaar weer uitgeven, zonder dat je als wethouder van GL en namens ook het college eerst de raad hebt geïnformeerd om hoeveel overschot het precies gaat, of kan gaan? Dan maak je je zelf wel heel kwetsbaar.Neen, dan kan de fràctie van GL beter een voorstel tot uitgeven doen.Dat is strategisch een stuk beter. Druk op de ketel was gauw gezet: het geld moest nu bestemd worden voor een structureel extraatje voor de minima, waaronder nu ook de werkenden met een salaris tot 110%van het sociaal minimum. En dat moest rap rap voor 1 maart rondgebreid worden, ff aan het slot van de laatste raadsvergadering van de "oude" raad. Bij uitstek een gelegenheid!

Maar de "working poor" hadden we toch nog niet precies in beeld? In december was toch toegezegd dat dat wel zou gebeuren, maar op dit moment was het resultaat daarvan nog niet bekend! En had je wel genoeg geld dan om structureel een bijdrage te verstrekken in de kosten van een collectief aanvullende verzekering? Nou misschien – lees waarschijnlijk – niet maar dan waren er wel andere potjes! Creativiteit volop! Gaat dat niet in de richting van "op de pof"? Solide beleid?

Kortom: het voorstel was onvoldragen, niet doordacht, niet gedekt. En op basis daarvan beslissingen nemen is niet goed: alle voorstellen moet je onderbouwen en afwegen in het licht van ook andere belangen.

Maar voordat de kritiek kon losbarsten koos GL  dus eieren voor haar geld: ze trok het voorstel in. Ze had deze stemming goed aangevoeld en haar verlies al genomen.En terecht

Daarmee is het onderwerp "armoede" beslist niet van tafel! We hebben in de raad het afgelopen jaar een armoedenota opgesteld met ambities volop. Daar moeten we aan werken en dat kan heel goed in de nieuwe raadsperiode zonder tijdsdruk en dus weloverwogen. Voor nu moeten we de betrokkenen in ieder geval wijzen op hun rechten: gebruik de steunpotjes die al bestaan, laat geen "onderuitputting" bestaan. Laat je helpen door de "formulierenbrigade".

Algemeen Belang heeft zich de afgelopen raadsperiode zwaar ingespannen het armoedevraagstuk mede op te lossen en ook andere partijen gingen daar voor en zullen daar ongetwijfeld stevig voor blijven gaan. En dus zal het ook een belangrijk onderwerp zijn voor AB in de nieuwe raad en bij de coalitievorming mocht AB daar bij betrokken zijn. In een sfeer van "samen" de schouders eronder zal dan een beter resultaat behaald kunnen en moeten gaan worden dan nu met dit initiatiefvoorstel mogelijk was geweest.

 

Reacties

2 reacties op “Groen en link over armoevoorstel”

 1. bertje avatar
  bertje

  Wat mij betreft, ik roep het al jaren, is groen links een totaal overbodige partij.

  Ze zouden er eens over moeten denken om te stoppen.
  Als je niet kan bedenken waar je voor staat en met alle winden mee probeert te waaien, zie ik het nut er niet van in.
  Misschien wel hard, maar het zij zo.

  gegeroet, bertje

 2. Mark avatar
  Mark

  Marcel, niet echt een reactie n.a.v bovenstaande maar toch een vraag/opmerking:

  Ik lees in jullie programma de roep om de internetpanels. Jullie schrijven:

  “de raadsleden en de ambtelijke organisatie heel snel de mening van de burger te weten komen en dit vervolgens gebruiken bij het innemen van een standpunt c.q. het voorbereiden van (nieuw beleid).”

  Ik vind dit te gemakkelijk. We kiezen toch een aantal verstandige mensen, zodat die zich vervolgens 4 jaar lang in de materie kunnen verdiepen en daar verstandige beslissingen over kunnen nemen. Waarom wil je dan steeds je oor naar de burger laten hangen bij het voorbereiden van je standpunt. Je hebt toch juist eerst een standpunt uit eigen overtuiging en NIET nadat blijkt dat burgers die mening hebben. Dat neigt m.i. naar populisme.

  Je loopt het risico dat vooral mensen die een bepaald issue aangaat daarop gaan reageren. Die gaan dan natuurlijk voor het eigen belang. Is het dan jullie taak iedere keer het eigem belang van de op dat moment belanghebbende te vertegenwoordigen? Dit leidt volgens mij tot veel korte termijndenken, terwijl het juist de taak van de politiek is om een vormend maatschappijbeeld voor de lange termijn te hebben.

  Verder loop je het risico een schijndemocratie te cre