Geplaatst

Sein op groen

Tijdens de commissie fysiek van gisteravond is de handtekening die het college had gezet onder een overeenkomst met Nedtrain officieel bekrachtigd door het fiat van deze raadscommissie. Dit betekent dat het spoorzonegebied definitief ontwikkeld kan worden.

Algemeen Belang is heel tevreden met dit contract. Door de nu vastgelegde verplaatsing van Nedtrain naar LovenI komt in de binnenstad  – vooral ten noorden van de spoorbaan -een groot terrein vrij waardoor realisering van verschillende functies mogelijk wordt. En dat al voor een deel vanaf 2010! Werk aan de winkel dus!

Er bestaan nog wel financiële risico’s. Zo is er voor het totale project minimaal zo’n €130 miljoen gemeentelijke investering nodig. Daarvan is nog zo’n €30 miljoen niet gedekt op dit moment. Voor het  ontbrekende geld bestaan wel plannen waar dat te halen, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor tegenvallers. De kosten van de bodemsanering hebben we bijvoorbeeld niet volledig in beeld, maar voor AB geldt op dit moment dat het glas voor driekwart vol is.

Met veel scepsis kun je dat naïef noemen. Je kunt ook spreken van het gunnen van het grote voordeel bij enige twijfel. Ieders gelijk zal later pas blijken. Wij vertrouwen erop dat al wie bij dit project betrokken is het belang van het welslagen ervan inziet voor Tilburg en de regio en  zonodig met bijdragen over de brug komt. Zonder risico’s vaart niemand wel. Alles willen afdichten nu, betekent niets doen, betekent stilstand, betekent een pracht kans voorbij laten gaan.

Voor de raad betekent dit ook dat we alert moeten blijven, want met het meerderheidsadvies hebben we ons ook medeverantwoordelijk gemaakt. Dat kan alleen onder een vanzelfsprekende voorwaarde : we moeten regelmatig worden bijgepraat over de vorderingen, de meevallers en tegenslagen en het werk van de stuurgroep van gemeente, Nedtrain en NS. We willen immers tijdig kunnen bijspringen en bijsturen.

Waarom we ervoor willen gaan?  Omdat we met de totale ontwikkeling van de spoorzone Tilburg en de Tilburgers vooruit helpen. We verbinden Noord met Zuid, we zorgen voor een beter busstation, voor meer woningbouw in het centrum, voor kantorenbouw, voor ruimte voor culturele podia, voor een versterkt centrum , voor groen in de binnenstad , voor een opknapbeurt van een nu verwaarloosd stuk Tilburg etc. En zeker niet onbelangrijk: we zorgen voor werkgelegenheid.

Kortom: Tilburg wordt weer meer stad met dynamiek, wordt weer meer aantrekkelijk, zeker als we ons ook blijven inzetten voor voortvarende uitvoering van Stappegoor,het Piushavengebied en Kempenbaan en voor al die andere projecten die we al op de rails hebben staan.

Voor succes is het tenslotte van enorm belang dat we ook goed met alle betrokkenen blijven communiceren, vooral met de bewoners uit de wijk Theresia die e.e.a. in hun achtertuin krijgen, en dat we positief-kritisch en met zijn állen onze schouders onder dit project zetten. Ambtelijk en bestuurlijk Tilburg zijn al gestart. Ook voor ons staat het sein op groen: rijden dus met die trein: erin geloven en ervoor gaan, full speed.

 

Reacties

3 reacties op “Sein op groen”

 1. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  Sein op groen is dus uit te leggen als en kan alleen maar worden uitgelegd als en moet uitgelegd worden als dat er veel, heel veel groen komt in die spoorzone en het huidige groen en natuur bespaard blijft van de wilde vernietigingszucht der mensen

 2. Els avatar
  Els

  Beste Marcel

  In de berichtgeving en voorlichting over de Spoorzone wordt gesproken over woningen, kantoren, onderwijs-, culurele, en leisurevoorzieningen. Zo wil het gemeentebestuur 'een kloppend hart cre

 3. Pim avatar
  Pim

  Als het maar geen T-trein is, die daar gaat rijden.