Geplaatst

’t is een vreemdelingetje zeker…

Veilig achter slot en grendel: je doet het om je spullen te beschermen. Maar als je zo met kinderen omgaat, beschadig je ze ,ook al zijn ze 16 of 17! Kinderen horen niet in de cel! Algemeen Belang beschouwt het dan ook als een wantoestand, dat ook in de Willem-II-gevangenis in Tilburg kinderen, die alleen uitgeprocedeerd zijn en/of geen papieren hebben, zelf niet, dan wel de ouder niet, opgesloten (kunnen)worden.

Hoe stond het er ook alweer in de Universele Verklaring voor de Rechten van het Kind?  Het kind heeft recht op onderwijs (artikel 28/29), het kind heeft recht op vrije tijd, op spel (art.31) en opsluiting mag alleen als uiterste middel (art.37). En: een kind is iemand die jonger is dan 18 jaar! En dat geldt ook voor een AMA (alleenstaande minderjarige asielzoeker)!

Het verdrag is al van kracht sinds 1990 toen Nederland het ondertekende,maar Justitie durft nog steeds te zeggen dat er geen kinderen in de Tilburgse gevangenis zitten, want 16 en 17-jarigen zijn voor haar geen kinderen!  Kan Justitie dan zomaar een eigen definitie hanteren?

AB stelde 9 oktober over het onderwerp  "kinderen in de cel" vragen aan wethouder Mevis van asielzaken. De aanleiding vormde het item van Paul de Leeuw over dit onderwerp. In Tilburg zouden 18 kinderen opgesloten zitten. Daar wilde AB meer van weten!

Het eerste antwoord bleek enigszins geruststellend: in Tilburg in ieder geval (maar het gaat feitelijk natuurlijk ook over Zeist) geen kinderen in detentie. Vrijdag 13 oktober bleek echter dat Justitie jongeren van 16 en 17 uitsloot van het begrip "kind", iets wat in strijd is dus met het verdrag dat we als land ondertekenden! Is dit iemand voorliegen? Is dit informatie achterhouden tot het moment waarop de publieke druk te groot zou kunnen worden? Is dit alleen een onsmakelijk woordenspel ? Of zit hier een strategie achter?

In de Tweede Kamer kwam eind september het onderwerp ook aan de orde, maar klare taal werd er ook daar niet gesproken: een motie van Klaas de Vries werd immers verworpen, waardoor nog steeds kinderen in detentie konden worden gehouden. En het CDA accepteerde gevangenschap, als je maar wel een beetje onderwijs probeerde aan te bieden en ff keek of er niet een pleeggezinnetje voor de tijdelijke opvang te vinden zou zijn. Vrijblijvende praat dus en geen  principieel "neen"! Hoezo kloof tussen politiek en burger???????

In directe zin is de directie van welke gevangenis ook, geen verantwoording schuldig aan de lokale politiek, maar moreel en feitelijk welk aan het Nederlandse volk en zijn regering. En dus gaat Algemeen Belang bij de eerstvolgende raadsvergadering van 30 oktober een voorstel indienen om  naar "Den Haag" het signaal af te geven dat de Tilburgse politiek/bevolking "kinderen in de cel" principieel afwijst en dat we ervan uitgaan dat ook Justitie de definitie hanteert van een kind zoals we dat internationaal hebben vastgelegd. Het is te gek voor woorden dat we in 2006 nog moeten steggelen over het begrip "kind " en dat de emotionele/menselijke kant van de zaak nauwelijks stem krijgt.

De steun van de wethouder lijken we voor ons initiatief te hebben, hopelijk steunen de andere fracties ons zonder uitzondering.

En misschien laten meer gemeentes dit signaal horen, zodat wij voortaan met kinderen omgaan zoals we dat hebben toegezegd in Universele Verklaring voor de Rechten van het Kind: met uitvoering van het recht op onderwijs en spel en opsluiting alleen als er echt geen andere mogelijkheden zijn in geval om wat voor reden ook toezicht nodig is. Dan weet "Den Haag" ook wat de kiezer wil en wat de kiezer voelt.

 

 

Reacties

Eén reactie op “’t is een vreemdelingetje zeker…”

  1. Nescio avatar
    Nescio

    Marcel, als ik mij goed herinner heeft Gon Mevis belooft dat hij voor de (ex) ama’s op zou komen….
    Dit wijst echter op een verbroken belofte.