Geplaatst

Dichter bij de Dichter

 Het Tilburgs stadsdichterschap gaat zijn derde periode in. Frank van Pamelen zal de woorden moeten vinden om ons tot en met Tilburg 2009 te voorzien van frisse verzen en gedachten.Ik verheug me op zijn producten, kennende veel van zijn eerdere gedichten. Maar sinds ik in 2003 het idee opperde voor Tilburg een stadsdichter te benoemen, is er na het mooie werk van Jace van de Ven en Nick J. Swarth ook reden om tot een evaluatie te komen met als nevendoel een versteviging van de plaats van stadsdichterschap. Daarom legde ik het college onderstaande tekst voor.

 

 " Geacht college,

Zondag 26 augustus aanstaande wordt alweer de derde stadsdichter van Tilburg officieel benoemd. Vier jaar geleden nam AB het initiatief tot dit "instituut" en wij kunnen niet anders concluderen dan dat het succesvol is gebleken, zeker door de ook eigen invulling van Jace van de Ven en Nick J. Swarth. In deze zin hebben wij ook het volste vertrouwen in  Frank van Pamelen als  nieuwe stadsdichter.

Dat wil niet zeggen dat een evaluatie van het toen genomen raadsbesluit tot instelling van het Tilburgse stadsdichterschap  niet op zijn plaats is. Niet dus omdat naar ons idee zaken echt niet goed gaan en het initiatief als zodanig ter discussie staat, maar omdat het altijd beter kan. In een informeel gesprek tussen wethouder Backx, dhr. Van Herwijnen en Nick  Swarth is ook reeds over de functie van de stadsdichter gesproken en de borging van de eigenheid van een stadsdichter, maar dit leidt op zich niet tot de onmogelijkheid van een evaluerend gesprek tussen de verantwoordelijk wethouder en de raad.  Dat lijkt ons juist zeer gewenst. Met de  antwoorden op de vragen die we over dit onderwerp hebben, willen wij deze (mogelijke)  politieke discussie dan ook een goede basis geven.

We hebben de volgende vragen:

 •  Kunnen het College (en zijn benoemingscommissie) zich nog volledig vinden in de     toentertijd geformuleerde criteria die een rol spelen bij de selectie van een stadsdichter? Dienen er criteria toegevoegd te worden dan wel geschrapt te worden. Welke afwegingen maakt u hierbij, zeker achteraf nu twee dichters de functie hebben vervuld? Hoe wezenlijk is het bijvoorbeeld dat de stadsdichter beschikt over die flinke dosis spontaneïteit, humor en relativeringsvermogen "overeenkomstig de Tilburgse volksaard (sic!) , gekoppeld aan kennis van en liefde voor de geschiedenis van Tilburg? Hebt u beide stadsdichters daar ook achteraf nog op beoordeeld? En hoe luidde het rapport?
 • Vindt u dat afgewezen dichters steeds opnieuw moeten solliciteren of kiest u eerder  voor een aanwijzing/vragen dan voor een aanmelden , zoals Ko de Laat al eens voorstelde in een van zijn columns? In zijn optiek moet het immers meer gaan om een "erebaan"/een "uitverkiezing" in plaats van een sollicitatie.
 • Welke acties gaat u ondernemen om zoals Nick Swarth het formuleerde "de functie van stadsdichter beter te verankeren in de gemeentelijke structuur en de stad om van de mug op olifantenpoten een wat eenduidiger beest te maken, dat niet enkel overeind blijft onder het regime van een actieve stadsdichter, maar juist ook in het geval van een bard met wat minder elan."?
 • In uw gesprek met Nick Swarth kwam de wens aan de orde als stadsdichter beter zichtbaar te zijn via de gemeentelijke website. Nu deze toch in revisie is, dient deze kans zich duidelijk aan. Hoe staat u hier tegenover? Welke mogelijkheden tot invulling van deze wens ziet u?
 • Kunnen gedichten van de stadsdichter met een zekere regelmaat op de muppi’s verschijnen, in de lijn van de aankondigingen van "Tilburg Trakteert"! Welke financiële consequenties zou dit hebben? Welke andere podia ziet u voor de promotie van het vers? Gaat u dat een structureel karakter geven en voorziet u daarin met een buideltje euro’s ?
 • Min of meer bij toeval is in de Noordstraat een gedicht van Jace van de Ven te lezen en in de Heuvelstraat ter hoogte van de Pauluskerk één van Nick J. Swarth. Wilt u dit soort initiatieven op uw kosten een blijvend karakter gaan  geven in het licht van het belang van kennismaking met poëzie en verlevendiging van het stadsbeeld (opfleuring blinde muren etc)? Welke financiële ruimte wilt u hiervoor vrijmaken? En hoe oordeelt u over een bundeling van de in opdracht van de gemeente verschenen verzen?
 • Beide voorgaande stadsdichters schreven meer dan het verplichte minimum van 6 gedichten per jaar. Bent u hier blij mee? Zou u dit  meerwerk willen verankeren? Zou u hierom dan ook de financiële vergoeding tot nu toe willen heroverwegen?
 • Voldoet een periode van twee jaar of is een driejarige aanstelling te overwegen! Welke argumenten spelen een rol bij uw keuze?
 • Ook is in bovengenoemd gesprek gesproken over aanvang en afsluiting van het stadsdichterschap. Ook AB vindt dat dit nadrukkelijker gemarkeerd moet worden. Te denken valt aan een nader uit werken "Letterfestival", waarbij met uitnodiging aan stadsdichters van elders uit Nederland en België, in Tilburg een soort "landjuweel" van het gedicht kan plaatsvinden met een passend thema.. Afscheid en benoeming van de gaande en komende dichter kan hier een prominente plaats krijgen. Ook voor  cross-overs met andere musische activiteiten (drama/beeldende kunst/muziek )zou ruimte kunnen zijn, naast bijvoorbeeld uitvoeringen van cabaret en het luisterlied.(Voor sponsoring kan gedacht worden aan in ieder geval andere dienaars van het woord: boekhandelaren, drukkerijen en pers).
 • Zoals voor de T-parade gemeentelijk en particulier initiatief nadrukkelijk samen optrokken, kan dit ook voor een "Letterfestival". Hoe staat u tegenover zo’n idee en bent u bereid zeker voor een eerste ontwikkeling hieraan uw bijdrage te leveren, bijvoorbeeld ook in het kader van Tilburg-promoting in het algemeen, dan wel de festiviteiten van Tilburg 2009 in het bijzonder? Wilt u hiervoor financiën reserveren?
 • Bovenstaande vragen/antwoorden zouden de onderliggende notitie kunnen vormen voor een politiek debat. We vragen u dan ook de evaluatie van het stadsdichterschap én een voorwaartse blik met  onder andere een oordeel over gedane voorstellen te formuleren ruim voor de begrotingsbehandelingen, zodat financiële consequenties daarvan tijdig  kunnen worden meegewogen. Wilt u aan deze wens  tegemoetkomen en zo niet waarom "niet"?

Namens de fractie van Algemeen Belang,

Marcel Degen, fractievoorzitter "

En als ik krijg wat ik wil, als het lukt wat ik aan suggesties noem en wat ik in mijn vragen laat doorklinken, staan we weer wat dichter bij de dichter. Dat lijkt me een mooi perspectief.

 

Reacties

3 reacties op “Dichter bij de Dichter”

 1. Ko de Laat avatar
  Ko de Laat

  Een zeer weloverwogen betoog, meneer Degen. Alleen heb ik nooit in een column over het stadsdichterschap gerept. Ik herken deze stelling als een uitspraak van Jasper Mikkers. Bent u daar wellicht mee in de war?

 2. marcel degen avatar
  marcel degen

  @ko de Laat
  Wat ik allereerst hoop is dat de geopperde gedachte ook door u ervaren is als op z'n minst een discussie waard en de toeschrijving dus niet als beledigend is ervaren. Vervolgens hoop ik dat de ware bron zich nog meldt: op Tilburgz kan ik hem niet meer terugvinden, maar bij wat ik aan wijsheid ontleen, geef ik ook graag de eer aan wie haar toekomt. Hoe het zij: sorry voor de onjuiste toedichting.

 3. Ko de Laat avatar
  Ko de Laat

  Geen probleem, hoor. En het is zeker een item dat nadere bestudering waard is.