Geplaatst

Oei! Stadsdichter!

De LST trekt haar keutel weer in, geeft het CDA een veeg uit de pan en komt vervolgens niet meer met het initiatiefvoorstel dat ze deze week indiende om de raad een uitspraak over een geactualiseerde kruisweg te ontlokken. Tijdens de vergadering van 25 juni over de Kruiswegstatie van stadsdichter Nick.J. Swarth en Jeroen de Leijer, waarover ik eerder schreef op 9 mei jl (Een pijnlijke statie), dus geen discussie meer. Kennelijk zijn beide partijen overtuigd door het collegestandpunt in dezen. Blij toe, maar ook jammer. 

De eerder door het CDA gestelde vragen betekenden ook een standpunt . Het kwam er kortweg op neer dat deze kruisweg als " nodeloos kwetsend" werd ervaren, dat daarvoor al zeker geen subsidie verstrekt moest worden en dat tentoonstellen in de openbare ruimte uit den boze was. Het college moest "deze boodschap luid en duidelijk"overbrengen aan de huidige kunstadviescommissie die e.e.a. had goedgekeurd, liefst zelfs dus aan een nieuw te benoemen commissie.

Het college antwoordde dat ze het Thorbeckeprincipe hanteerde, zodat ze als overheid geen uitspraak deed over de inhoud van kunstprojecten. Omdat commotie voorzien was, werd " in het kader van zorgvuldigheid  het tentoonstellen in " de openbare ruimte vervangen door een publieke ruimte met discussie na. Voor het overige: "het actualiseren van van cultureel erfgoed gebeurt vaker in de kunst en kan door burgers als conflicterend of kwetsend worden ervaren". It’s all in the game dus. Maar "de subsidie wordt echter niet ingezet om te provoceren maar om een kunstwerk te realiseren dat recht doet aan de uitgangspunten van het beleid Kunst in de Openbare Ruimte " zoals dat in Tilburg,  – geadviseerd door de NBKS – wordt voorgestaan". Daarop vindt een "marginale" toetsing plaats. 

Volgens BD van vandaag vond het CDA de antwoorden "onbevredigend". "We waren aan het overwegen om het op de agenda van een commissie te zetten of om een initiatiefvoorstel in te dienen. Ook dachten we aan een open brief. De LST is ons nu voor met een voorstel".

Kennelijk komt het CDA dus alsnog met iets en gelooft de LST dat, want ze laat uit een soort politieke hoffelijkheid het CDA nu toch het initiatief. Wel zegt de LST nog dat het CDA " laf is bij gelovige en gevoelige kwesties ". En dat de andere coalitiepartijen (PvdA en GL) "er tenminste voor uit komen dat ze helemaal niets hebben met onze Nederlandse tradities, kernnormen en waarden". Blijkbaar voor de LST een belangrijk criterium bij de beoordeling van de kunst

Die discussie moet er maar  opnieuw komen, nu er kennelijk zoveel boosheid is over kunst die in de Tilburgse politiek in ieder geval twee partijen niet aanstaat en waarover een algeheel politiek standpunt gewenst is. Vanzelf komt dan ook het gesprek op het onderwerp wanneer je wel/niet subsidie zou moeten geven.

Dat wordt wel een oude discussie. Tilburg heeft haar  (maar niet principieel genoeg?) al gevoerd bij de totstandkoming van de nota "Kunstenmakers" (nota cultuur 2005 – 2010) en vanzelfsprekend ook landelijk en internationaal is ze al veel vaker gevoerd . Overigens nog nooit met een eenduidige conclusie. Dat zal trouwens zo blijven.

VVD’er Atzo Nicolaï schreef daar al eerder heel boeiend over toen hij koos voor "een derde politieke weg tussen vrijblijvendheid en paternalisme", waarbij ook de confrontatie met alternatieve opvattingen over normen en waarden nodig is om – niet moraliserend als overheid – bij te dragen aan de ontwikkeling van ieders eigen waardensysteem." En ook PvdA’er Rick van der Ploeg  vond cultuurbeleid bij uitstek een politieke zaak, waarbij niet telkens het Thorbeckeprincipe gehanteerd mag worden.

Moeten we de kunst nog eens bepraten? Als een grote groep het met het huidige beleid niet eens is wel, maar dan principieel zonder de actualiteit van de Kruiswegstatie en de consequenties t.a.v. de subsidie voor dit project. In algemene zin zal de discussie echter een zeer moeilijke blijken, niet een van one-liners. Dan moeten we diepte in willen – en durven.

Misschien scherpt het al de geesten als je weet dat de rechter een Christus van chocola weliswaar onkies vindt, maar niet onrechtmatig, omdat de openbare orde  daarmee niet in gevaar wordt gebracht.(promotieonderzoek Casper van Woensel) 

Dat onkieze ervaren meer mensen ook inzake de Kruiswegstaties van onze huidige stadsdichter Nick j. Swarth. Ik respecteer dat, maar ik wil daarmee niet het verbod. Zoals ik ook niet het verbod wil op het versje van onze mogelijk nieuwe stadsdichter Frank van Pamelen die schreef onder de titel Sandelhout :" Wat is dat smaakvol opgebouwd/Riep Jezus aangenaam verrast / Dat lijkt warempel sandelhout / Maar pint u mij daar niet op vast"

Het vers verscheen in een bundel "Dat lijkt warempel sandelhout"bij Nijgh en van Ditmar, Amsterdam 2003 (ISBN:90 388 5924 4). Ik hoop niet dat ik sinds 2003 slapende honden heb wakker gemaakt. Overigens denk ik dat het zonder subsidie is gepubliceerd.

   

 

 

Reacties

18 reacties op “Oei! Stadsdichter!”

 1. TVDW avatar
  TVDW

  Wat me zo verbaasd in deze discussie is dat ik nog van niemand heb gehoord waar het kunstwerk INHOUDELIJK over gaat. Er wordt iets geroepen in een lokaal blad in een artikeltje waarin een pikanterietje uit een context wordt gehaald en dan zijn de rapen gaar! Eerst het CDA dat bang is voor een gekwetste achterban, dan de LST die popustische munt eruit probeert te slaan. Dat het politiek hoffelijkheid is dat de LST zijn keutel intrekt gaat me al helemaal te ver. De scoringsdrift van dit gezelschap verontwaardigde burgers gaat alle perken te buiten. Willens en wetens wordt geschoffeerd en geblameerd dat het een leive lust is. Als een politieke partij een onderwerp onder de aandacht brengt is het aan die partij om op grond van antwoorden op vragen daar verder werk van te maken. Dat is de mores zoals die gebruikelijk wordt gehanteerd. De LST maakt er een potje van en respecteert op geen enkle manier de meest basale fatsoensregels in het politieke spel: De partij die een onderwerp als eerste uitvent is daarmee gecommitteerd en het heeft geen pas dat een andere partij daar nog eens de vox populi mee gaat bespelen.

  En ALS we dan het Thorbeckeprincipe laten varen waarbij de staat zich niet betuttelend uitspreekt over de inhoud van de kunst en zich daar wel een oordeel over meent te moeten aanmeten zou ik graag op grond van inhoudelijke argumenten tav betekenis willen weten op welke basisde politiek dit kunstwerk niet kan waarderen.

  Kortom: welke politicus kent het concept van de kunstenaars en kan mij op grond van dit concept vertellen wat er inhoudelijk mis mee is?
  Als je dan iets roept: doe het dan op grond van inhoudelijke argumenten uitgaande van de visie die aan het kunstwerk ten grondslag ligt en niet alleen op een toevallig stukje in de krant.

 2. Jaques avatar
  Jaques

  De eerste christenen hadden tenminste nog een levende vis als symbool, da's mooi. Maar welke club bedenkt het nou om als logo een stuk hout met een vastgespijkerd lijk te kiezen?! En die verminkte en vermoorde naakte vent overal in openbare ruimtes en slaapkamers op te hangen?! Getverdemme, smerige necrofilie vind ik dat! En uitgerekend d

 3. AR, LST avatar
  AR, LST

  Badineren en schofferen? Dat is nu juist van toepassing op de zogenaamde 'visie' achter het kunstwerk. Nog nergens gelzen, Tine? Hier komt dan speciaal voor jou 'de visie':
  "Waar de oorspronkelijke, op het christelijke lijdensverhaal ge

 4. Nick Swarth avatar
  Nick Swarth

  Arjen Roos,
  Over mediageilheid hoeven we LST alvast niets te vertellen. Jij en alle andere paladijnen van Hansje S. weten niets, maar dan ook helemaal niets van de staties, van mij en mijn werk. Je denkt van wel, maar je hebt het mis. Als je echt zo'n goeie volksvertegenwoordiger bent als je denkt dat je bent, kom dan met je fractie maar langs, dan hebben we het erover. Daarna heb je recht op een mening.

 5. Theo zonder T ilburg avatar
  Theo zonder T ilburg

  Beste Tine,
  Een interessante discussie ook op de websites van theo en de nachtburgemeestert. Twee totaal verschillende bescheiden mediasmurfen waarbij de ene, den nachtburgemeestert ook nog eens kunstenaar en Theo, ikke dus cultuurbarbaar genoemd mag worre, blijkbaar. Ik ga hier dus niet in herhalingen vallen. Alleen even 1 klein puntje. Het Thorbeckeprincipe is eigenlijk heel simpel en uiterst sprekend in de huidige commotie. Alleen stelselmatig uiterst verkeerd geinterpredingest. Thorbecke, een best overrated historisch mannetje verdedigde in deze context de stelling: DAT EEN OVERHEID GEEN KUNST MOET FINANCIEREN OMDAT DAN AUTOMATISCH (red. dah woordje kende ze toen vermoedelijk nog nie) EN ONWEERLEGBAAR DE OVERHEID/POLITIEK DE KUNST ZOU GAAN BEINVLOEDEN.In 2007-taal; Laat kunstenaars door hun kwaliteit en visie hun mecenassen vinden en voedt dat niet artificidinges door overheidsgelden. Want dan vraag je om regulatie. En dan natuurlijk de vraag ook aan de nachtburgemeestert gesteld; waarom niet de hele riedel van 14 staties publiceren als die de argumenten van de voorstanders hard maken?
  Vriendelijke groeten,
  Theo Ilburg

 6. LST avatar
  LST

  Het citaat hierboven over de 14 staties is van Nick Swarth zelf, dus waarom hij hier beweert dat we er niets van af weten, is een groot raadsel. Als Nick vindt dat zijn eigen informatie op internet blijkbaar 'helemaal niets' is en behoefte heeft om uitleg te geven, dan moet hij het CDA, LST en vele anderen inderdaad maar eens uitnodigen.

 7. Linda avatar
  Linda

  De ene kunstenaar na de andere kunstenaar hier in paniek!! Nu krijgt PVDA-er TVDW elke maand 1800 euro van de gemeente op haar bankrekening gestort dus de subsidiekoorts is voorlopig bij haar verdwenen!! Maar Nickie kan NIET MEER SPELEN MET ZIJN P….. dus gewoon van 08.00-17.00uur ergens gaan werken en ga dan aub 's avonds maar hobbyen en val de Tilburgers er niet meer mee lastig. Ga aub je kruiswegstatie's met eigen geld uitgeven, maar dat zal wel niet gebeuren vanwege te geringe belangstelling!! Wat een stelletje kunst……

  Linda

 8. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  @ LST

  De prenten van de 'kruisweg' zijn goed getekend en het idee om de afbeeldingen een plaats te geven langs de cityring is een aardige vondst. Jullie zeggen dat dit kunstwerk kwetsend is bedoeld, maar is dat wel zo? Misschien willen de makers van dit stripverhaal de maatschappij alleen maar confronteren met de huidige op het individu gerichte- consumptieve- moet kunnen- funshopcultuur, die door reclamemakers en in Tilburg zelfs door de gemeente wordt gepropageerd.

  Dat het CDA en de LST zo fel reageren is wat overdreven. Zoals Henk Kuiper al schreef in de column 'Maat vol voor CDA', lijkt het er op dat bepaalde groepen niet in de spiegel wensen te kijken die Jeroen de Leijer en Nick Swarth ons voorhouden. Maar met degenen die, om wat voor reden dan ook, de kruisweg ongepast of zelfs stuitend vinden, moet je wel rekening houden en het is inderdaad de vraag of de gemeente dergelijke kunst moet subsidi

 9. TVDW avatar
  TVDW

  Kijk, niet alleen in Tilburg zien ze ze draaien
  In Liverpool laten ze een deel van de gevel draaien.
  In Tilburg een compleet huis.

  klik op: http://www.nrc.nl/kunst/article727522.ece/Hel = digitale NRC, 22 juni 2007:

  De Britse kunstenaar Richard Wilson zaagde een ovaal van acht meter doorsnede uit de gevel. Hij bevestigde het op as en een mechanisme. Het kan zich nu plotseling uit het vlak losmaken en bewegen. Turning the place over is tot eind volgend jaar te zien tegenover station Moorfields in Liverpool.

  Ik vond dat ik lezer dezes weblog dit niet mocht onthouden. Ik kan me zo voorstellen dat zelfs de grootste kunsthater toch in elk geval minstens waardering voor de techniek zal hebben.

 10. AR avatar
  AR

  De existentiefilosofie?. De aandacht voor : "Kijk, wij kunnen in situaties terecht komen waar het heel moeilijk is om te kiezen, maar waarin we toch moeten kiezen."
  En daarop voortbordurend: dat is het verschil tussen Jezus en al die andere iconen: Jezus koos (na een 'zoektocht' in de woestijn) niet voor een beroemd, koninklijk bestaan. Hij volbracht zijn opdracht en werd door het volk geslachtofferd.
  Of kabouter Plop ook voor vergelijkbare dilemma's heeft gestaan? Goh, zo had ik het nog nooit bekeken!

 11. Linda avatar
  Linda

  Ik geloof dat AR het beter ziet dan al die Pseudo Kunstenaars!!

  KORT= Kunst Over Rug Tilburgers

  Linda

 12. kabouter Plop avatar
  kabouter Plop

  @ TVDW

  Hier, in de Efteling, hebben we ook een huis waar van alles aan beweegt. Villa Volta heet het en je weet niet wat je meemaakt als je daar binnen bent! Kom maar eens kijken. Tot ziens in de Efteling.

 13. Greg van Duuren avatar
  Greg van Duuren

  Het is een schande dat de naam van de Heer zo veil wordt gebruikt. Weet wel dat u allen straks verantwoording moet afleggen van uw wereldse daden. Eens kijken hoe progressief u dat bent…

 14. Tzalmijntijdwelduure avatar
  Tzalmijntijdwelduure

  Ach, Greg toch, als 'veil' tot jouw vocabulair behoort, dan had dat 'dan' dat toch ook kunnen zijn?

  Ik gun jou

 15. Lale avatar
  Lale

  Nou als ik mag kiezen tussen djeeezus en Plop, geef mij dan de kabouter.

 16. Nick Swarth avatar
  Nick Swarth

  Bericht aan LST.
  De reden waarom jullie er niets vanaf weten is simpel: LST leest niet de tekst, LST GEBRUIKT de tekst, en wel om er haar eigen vooroordelen mee te staven.
  De onhebbelijkheid om tekst op een tendentieuze en suggestieve wijze te verdraaien blijkt opnieuw uit de reactie op mijn bericht. Blijkens die reactie vind ik mijn eigen tekst

 17. LST avatar
  LST

  Het in zeer beperkte oplage verschenen boekje hebben we wel degelijk gelezen. Van vooroordelen is dus geen sprake. Het behoort inderdaad niet in de openbare ruimte plaats.