Geplaatst

VOORUITGANG

De oude man hield zich staande aan zijn fiets, terwijl hij tegelijkertijd met het stuur een kruk vasthield. Terwijl hij me tegemoet strompelde, knikte hij me toe.

Tja, mensen die ongemak hebben van de zandvlakte die de Oerlesestraat momenteel is, bestaan natuurlijk ook. Het kinderparadijs heeft wat dat betreft zeker een keerzijde.

Een ander beeld, dat het ongemak van de zandvlakte symboliseert, is de Chinese friettentuitbater tegenover mij. Met grote regelmaat staat hij, als een ouderwetse stoepist, in de deuropening te leunen. Eigenlijk wel een beeld dat, anachronistisch als het is, past bij het tijdperk dat de spelende kinderen op straat in herinnering roepen. Alleen is de reden dat hij daar staat minder wenselijk.

De kinderen zijn er nog lang niet klaar mee. Ze spelen verstoppertje achter bergen en bouwketen. Van de week zaten er een paar op een stapel trottoirbanden met elkaar te buurten. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat deze nieuwe attractie zich prima leende om te beklimmen. Wat dat betreft niks nieuws onder de zon, al is het voor de kinderen natuurlijk elke dag wat nieuws.     

Het is al met al toch een cadeautje van de vooruitgang, die sprong achterwaarts in de tijd. En het zal nog wel even duren, want het schiet allemaal niet echt op. Hoewel de stratemakers de laatste dagen aardig vorderen. Het nieuwe gesteente is de voorbode van de vooruitgang, die gepaard gaat met herfstige regen, die het premature zomerse gevoel van de afgelopen dagen volgens oud Hollands gebruik systematisch wegspoelt, en meteen uit onze geheugens wist.

Onderwijl heeft het wegdek, net als de stoep, nog een lange weg te gaan.  

Er is dus nog genoeg gelegenheid om noodgedwongen te waden door het zand, dat langzaamaan modder wordt. Bij de meeste voordeuren ligt een rubberen mat of een paadje van tegels, maar het blijven zandpaden met modderpoelpotentie. Bewoners kunnen zich nauwelijks nog heugen dat er ooit geen zand of slib aan de zolen kleefde. Maar het stadium dat we, in goed vertrouwen, onze schoenen elke avond als een stel klompen naast de voordeur kunnen zetten, hebben we nog niet bereikt.