Geplaatst

Moraalridders

Er zijn van die dagen dat de nederlagen voor het fatsoen zich blijven opstapelen, alle goede bedoelingen ten spijt.

Deze dag begon het al op de Katterug. Twee puberjongens scheurden op hun mountainbikes rakelings langs een winkelend huisgezin. De vader wist een van de twee nog net bij de arm te grijpen. ,,Zeg, ben jij niet goed wijs, joh?!” sprak de huisvader, wier middelbare status extra benadrukt werd door de geruite pet die hij droeg.
De jongen reed zonder iets terug te zeggen door.
,,Ja, anders kom maar!” riep de helse huisvader nog. Maar de onverlaten waren alweer buiten bereik.
In de Heuvelstraat haalde een tweede huisvader bakzeil. De man, eveneens op pad met vrouw en kinderen, zag tot zijn ergernis hoe een peroxideblonde jongen uit een groepje dat goeddeels uit vrouwelijke leden bestond, achteloos een leeg geslurpte milkshakebeker op de grond kwakte. De man liep op het groepje af en tikte de jongen op de schouder.
,,Jongeman!” begon hij. ,,Wij proberen onze kinderen milieubewust op te voeden en ik zie nu dat jij zomaar een beker op de grond gooit terwijl er twee meter verderop een prullenbak staat. Ik wil je verzoeken om dat bekertje op te rapen en alsnog in de prullenbak te deponeren!”
De jongen wierp een minachtende blik op de anachronistische moraalridder. Daarna wierp hij schuine blikken op de ondanks het relatief gure weer benaveltruide meiden links en rechts van hem. Hij bespeurde totale onverschilligheid en besloot om op dezelfde golflengte af te stemmen. De jongen en de zijnen liepen zwijgend verder.
,,Smeerkees!” riep de dappere huisvader de vandaal na. ,,En niemand zegt er wat van!” sprak hij vol onbegrip tot de even onverschillig voortsjokkende passanten.
Op hoogte van de Heuvelpoort viel ik tot slot midden in een confrontatie tussen een eenzame parkeerwacht en een groepje opgeschoten Marokkaantjes. Ze scholden de parkeerwacht onder meer uit voor ‘vuile flikker’ en ‘nepwout met je nepuniform’. Toen de Marokkaantjes uit zicht verdwenen mompelde hij, net buiten hun gehoor maar net binnen het gehoor van andere passanten: ,,Ginnen bek, here!”
Veel heldhaftiger ging hij het voor vandaag niet maken.