Geplaatst

Uitvinder

Als het aan de uitvinder ligt gaan we er elke keer even bij zitten wanneer hij mij tegenkomt. Want de uitvinder raakt nooit uitgepraat over de mammoetprojecten die hij onder handen heeft. En wie nooit uitgepraat raakt komt altijd luisteraars tekort.Een enkele keer ben ik wel bereid om die luisteraar te zijn. En dan ontvouwt hij mij zijn plannen weer. Het levenswerk van de uitvinder is een drijvend vliegveld in de Atlantische Oceaan. Het betreft een van kunststof vervaardigde eilandengroep waarvan de realisatie ongeveer vijftig miljard Dollar moet kosten. En hij kan er twintig miljard winst mee boeken. Of zoiets. Ik kan er een paar miljard naast zitten. Zo goed luister ik ook weer niet. Uiteraard is het een meerjarenplan. Jaren geleden heeft hij me al eens een standaardbrief van de KLM getoond waarin bevestigd werd dat ze zijn plannen en ontwerpen voor de eilandengroep in goede orde ontvangen hadden. ,,Dan is het meteen beschermd, hè. Dan erkennen ze zwart op wit dat ’t mijn uitvinding is” deelde hij me toen triomfantelijk mede. Verder dan die standaardbrief zijn de onderhandelingen met de KLM nooit gekomen. ,,Maar ik kan overal ter wereld terecht, hè. Maar ik doe het even rustig aan voorlopig” vat hij de huidige stand van zaken altijd samen. Want eindresultaten tellen niet bij de uitvinder. Het gaat om het maken. Net als bij die dichtbundel die hij eind jaren zestig geschreven zou hebben. ,,Die heb ik toen naar de Bezige Bij gestuurd. Maar toen kwam ik op een wachtlijst te staan. Ik zei: stik er dan de moord maar mee.” Alle gesprekken met de uitvinder zijn doorspekt met dit soort praktijkvoorbeelden. ,,In 1992 heb ik de openingsceremonie geschreven voor de Olympische Spelen in Barcelona. Die heb ik ze ook toegestuurd.” Op de vraag of hij daar ook antwoord op heeft gekregen antwoordt hij dan: ,,Ja, maar dat interesseerde me niet, hè. Ik ben gewoon naar de kroeg gegaan.” Zo blijft de mensheid al jaren lang van menige schepping van de uitvinder verstoken. Want behalve een miskend genie is hij ook een achteloos genie. Een dodelijke combinatie.