Geplaatst

STRIJD

Het telefoontje kwam uiterst ongelegen voor de man. ,,Kzèè net ruzie aon ut maoke bij d’n Albert Heijn!" snauwde hij tegen de onverwachte beller. ,,Jè, dieje G.S.M. van ons Anja doegut nie en naa wille ze nie rèùle!"Met een grauw en een snauw verbrak hij de verbinding. De man hervatte de strijd.
,,Maar u moet voor een ander exemplaar echt naar de dichtstbijzijnde Nokiadealer toe" sprak de verkoper. Hij probeerde kalm te blijven, maar je hoorde hem zweten.
,,En as ik bij jou unne Mercedes koop en d’r is iets aon stuurde gij mèn dan ôk deur naor de Mercedesdealer?" bulderde de man.
,,Maar zo zijn de regels, meneer, daar kan…"
,,Meej die regels hèk niks te maoke, ik wil un aandere G.S.M. en eerder gaok hier nie weg!"
,,Maar ik kan niks voor u doen" trachtte de verkoper tot de querulant door te dringen. ,,Wij hebben de afspraak met Nokia dat…"
,,Wè gij meej Nokia afgesproke hèt interesseert mèn niks en ge moet nie denke dèk bang vûr jou zèè!"
,,Daar gaat het nu niet om…" antwoordde de verkoper, duidelijk zoekend naar een toon die het midden hield tussen vastberadenheid en beleefdheid.
,,Daor gaogut wel om!" schreeuwde de klant. ,,Nou, wie is hier de baos?"
,,Op dit moment ben ik dat" piepte de verkoper.
,,En wè gaode gij hier aon doen dan?"
,,Ik kan u alleen maar doorverwijzen naar de dichtstbijzijnde Nokiadealer…"
,,As ik bij jou unne Toyota koop en hij doegut nie, stuurde gij mèn dan ôk deur naor de Toyotadealer?"
,,Meneer ik kan niets voor u doen…"
,,Ge kunt zeker niks, nèè! De baos speule over un paor klèène vraawkes, dè kunde!"

Uiteindelijk belde de verkoper naar de Nokiadealer. Toen hij de verantwoordelijke aan de lijn had gaf hij de telefoon over aan de klant.

,,Ge moet harder praote, ik verstao oe nie!" schreeuwde de klant na een paar seconden door de telefoon. Hierna volgde een lange monoloog aan de andere kant van de lijn. De klant zweeg teneergeslagen. De nederlaag, die van tevoren reeds in al zijn machteloze en redeloze weerwoorden doorschemerde, was definitief.