Geplaatst

Tsja, alle begin is moeilijk. Voor het eerst sinds de Franse revolutie zit het CDA in de oppositie, en dat is even wennen. Wel jammer dat ze blijkbaar zijn gaan geloven in hun eigen vooroordelen over oppositie voeren…

"Roepen vanaf de zijlijn en geen verantwoordelijkheid nemen", dat was volgens het CDA wat de oppositie in de gemeenteraad altijd deed. Onzin natuurlijk, oppositie voeren is veel moeilijker en veel meer werk dan dat.

Het CDA heeft aangekondigd om in het kader van hun nieuwe oppositie-rol Sjef Robben terug te trekken als voorzitter van de raadscommissie Economie, en Joost van Huygevoort terug te trekken als lid van de Taskforce Armoede. Wat een armoede! 

Als drie- en later vijfmansfractie nam de SP haar volle verantwoordelijkheid. We hebben minder fractieleden dan het CDA (7), maar leverden wel een commissievoorzitter en nam deel aan elke commissie, werkgroep of taskforce, soms zelfs met twee leden. Omdat het belangrijk is. Dat deed GroenLinks de vorige periode zelfs met slechts vier leden.

Het CDA lijkt nu te denken "bekijk ’t allemaal maar, wij doen niet meer mee". Daarmee zet ze zichzelf buiten spel en toont zich niet bijster verantwoordelijk voor het werk van de gemeenteraad. Het hemd blijkt nader dan de rok, en de mooie woorden over verantwoordelijkheid en constructief samenwerken alleen relevant zolang ze aan de macht waren. Of zou ’t een kwestie van wennen zijn…