Geplaatst

Gisteren stelde de PvdA vragen aan het college over de mogelijkheid om collectief energie in te kopen. Volgens woordvoerder De Weijer levert dat goedkopere energie op. Inderdaad, daarom stelden wij dat in 2005 al voor en stemde de PvdA daar toen tegen. In 2006 werd ons voorstel door het college overgenomen, maar zoals gewoonlijk in een la gelegd. En dan nu als PvdA daar mooie sier mee proberen te maken..? Je kunt ook te ver gaan met draaien en jatten.

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2005 diende de SP een motie in die het college opriep te bekijken of het mogelijk zou zijn collectief energie in te kopen. Tilburg was toen bezig met de collectieve zorgcontracten voor minima, en in diezelfde geest wilden wij dat er naar energie werd gekeken. Als we dat collectief zouden inkopen zou dat een stuk goedkoper zijn en veel schelen in de woonlasten. De PvdA stemde toen tegen dat voorstel (steun kwam alleen van GroenLinks en de ouderenpartij).

Toen we een jaar later, in december 2006, de armoedenota behandelden diende de SP opnieuw datzelfde voorstel in: koop energie collectief in zodat het een stuk goedkoper wordt. Wethouder Mevis nam deze motie over en dus is dit sinds ruim een jaar een staande opdracht aan het college. Officieel althans, want dat daar verdomd weinig mee gebeurd is niks nieuws, het college trekt zich over het algemeen weinig aan van opdrachten van de raad, zeker als die uit de koker van de oppositie komen.

Maar om dan vervolgens als PvdA-fractie te proberen mooie sier te maken met een voorstel over het collectief inkopen van energie gaat echt te ver. Ten eerste staat mij de draaikonterij enorm tegen: als je daar voor bent stem dan verdomme ook gewoon voor zo’n voorstel als dat door ons wordt ingediend. En ten tweede weet ook mevrouw De Weijer heel goed dat het college onze opdracht daartoe vorig jaar heeft overgenomen, daar zat ze zelf bij. Al met al een schaamteloze voorstelling.

Reacties

109 reacties op “PvdA: draaien en jatten”

 1. beschimmeld konijn avatar
  beschimmeld konijn

  De verkiezingscampagne is begonnen. De PvdA probeert al dagelijks aandacht te trekken met schriftelijke vragen en met idee

 2. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Wat gek is dit toch. Toen tijdens de behandeling van de woonvisie in de raadscie de PvdA de wethouder voorstelde om collectief energie in te kopen heeft de SP op gen enkle manier laten weten dat zij deze suggestie al eerder had gedaan. Om het voorstelwaar de wethouder positief op reageerde kracht bij te zetten heb ik er vervolgens vragen over gesteld. Niet nadat ik afgelopen zondag (de vragen waren nog niet de deur uit) deze intentie meedeelde aan SP Veerle Slegers die zei: dat is echt een goed idee en ik zal tegen mijn collega’s stellen dat ze je voorstel moeten steunen.
  Ik was volkomen te goeder trouw en niemand heeft me gezegd dat de SP hier ook al mee was gekomen, dus ook collega Slegers niet.
  Ik kreeg een signaal uit de milieuhoek over collectief inkopen energie en het leek me een goede gedachte die ik in de fractie heb voorgelegd. Helaas, ik ken niet alle voorstellen van de oppositie uit mijn hoofd.Als het zo is dat het College hier op suggestei van de SP al mee bezig is zal dat dus ook wel het antwoord op de vragen zijn en zijn de vragen dus overbodig. Die indruk is me vooraf echter door niemand gegeven.
  Het enige dat telt is dat het wordt gerealiseerd, als ik had geweten dat dit al liep – maar daar kreeg ik geen signalen van ook niet van SP – had ik me natuurlijk de moeite gespaard om hierover eea uit te zoeken en mijn tijd op een andere manier besteedt.

 3. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte heer Van den Hout, zo ziet u maar weer hoe snel een dergelijk misverstand de wereld uit kan worden geholpen. Voortaan toch maar even nadenken voordat u wederom zo’n ronkend persbericht de deur uit doet? Met vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven.

 4. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Ook jouw vragen waren overbodig Johan. Lees voortgangsmonitor 2e rapportage De Cirkel doorbreken najaar 2007 blz.3
  Ik kan me overigens soortgelijke voorvallen herinneren waar SP het thema van een andere partij overneemt…

  Als we nu eens allemaal niet zo krampachtig doen???

 5. Jaques avatar
  Jaques

  Oh, en nou nog afschuiven ook…. Misschien kan de PvdA meteen ergens wat collectief geheugen inkopen!

 6. arjen avatar
  arjen

  Dit schreef ik twee weken geleden over andere schriftelijke vragen van de PvdA:

  "De PvdA stelde vandaag schriftelijke vragen aan de eigen PvdA-wethouder Jan Hamming van sport. In die vragen vraagt de PvdA naar de bekende weg om populistisch makkelijk te scoren in de media.
  De Pvda vraagt zich af wat er met de sportverenigingen gaat gebeuren als sporthal De Drieburcht in Tilburg-Noord op de schop gaat. Is er dan wel een vervangende accomodatie? En laat dat nou exact de vragen zijn van de Lijst Smolders in de commissie maatschappij. De LST heeft die vragen enkele maanden geleden gesteld naar aanleiding van de discussie over de accommodatie van de allochtone honkbalclub in Tilburg-Noord."

  Het is dus een structurele zaak!

 7. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Ik kan me alleen maar aansluiten bij de laatste zin van mevrouw Frenk. Goed gezegd, jongedame! Met vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven.

 8. jaques avatar
  jaques

  Dat gedraai van die gasten blijft als een paal boven water.

 9. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Zoals eerder in een reactie gememoreerd heb ik bij het indienen van de vragen deze motie over het hoofd gezien, anders had ik daar zeker in overleg met de collega''s van SP naar gehandeld.Er is echter ook een wezenlijk verschil in de vragen die de PvdA stelde en de motie van de SP. De motie van de SP is ingediend ihkv armoedebestrijding en betreft een heel specifieke doelgroep: nl alle minima huishoudens in Tilburg.Een doelgroep die een wisselende samenstelling van participanten kent:want wie vandaag een minimuminkomen heeft, heeft dat morgen hopelijk niet meer, en andersom: wie vandaag een baan heeft, kan die morgen kwijt zijn en bij de minima horen.De SP wil van het college onderzocht zien of het mogelijk is voor een dergelijk flexibele doelgroep collectief energie in te kopen. Dat staat inhoudelijk los van waar ik naar heb gevraagd nl. om in het kader van nieuwbouwprojecten/renovatie via een vereniging van eigenaren of anderszins corporatief een woonblok op een centraal energiepunt aan te sluiten en vandaaruit vertakkingen naar de afzonderlijke huizen.
  SP doet het voorstel ihkv armoedebestrijding en PvdA heeft een – min of meer verwant- voorstel gedaan ihkv slim inkopen als je aan het bouwen bent.Beide voorstellen bijten elkaar niet, de insteek is vanuit een enigszins andere achtergrond en het zou goed zijn als beide opties haalbaar blijken te zijn.Gelukkig gaan wij daar als raadsleden niet over maar zoeken deskundige ambtenaren dat uit.

 10. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Tsja… In 2005 stelden we voor om voor heel Tilburg (althans, voor wie dat wil) collectief energie in te kopen. Dat voorstel haalde het niet omdat de PvdA daar tegen stemde. Het is je gegunt hoor, succes heeft vele vaders.

  En als je gisteren het Milieucafe per se wilt openen met het opzienbarende nieuws dat de PvdA nu de autoloze zondag 'binnen de ringbanen' gaat bepleiten, ook tot je dienst allemaal. Die ging vorig jaar in die vorm niet door omdat de PvdA dat niet wilde. Wat er wel doorging was te danken aan een SP voorstel, maar he, be my guest.

  In de stad lopen toeteren dat er nu eindelijk een Stedelijke Adviescommissie Groen is dankzij de PvdA, ga vooral je gang. Je hebt tenslotte braaf meegestemd met het SP voorstel voor zo'n commissie, dus mag je daar ook gerust van meeprofiteren.

  We zijn het wel gewend, het college doet niet anders. En ik vind 't ook echt prima, hoe meer van onze voorstellen de eindstreep halen hoe beter, desnoods op deze manier. Maar netjes is het zeker niet.

 11. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Ik heb niets willen openen gisteren maar Milieucaf

 12. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  @johan

  Jammer Johan dat je telkens zo ”zuur” reageert. Ik heb een hele waslijst hoor als je wilt (autoloze zondag??? wiens initatief was dat ooit ook al weer?) maar als linkse partijen zouden we meer aan elkaar kunnen hebben en wat mij betreft ligt vooral de SP hierin behoorlijk dwars; dat begon al bij de weigering te praten over collegedeelname en gaat maar door: op alle fronten tomaten, tomaten, tomaten. Je hebt er alle belang bij dit college bij voortduring zwart te maken, je hoopt dat jou dat in 2010 voldoende stemmen oplevert maar ik zou strategisch toch ook aandacht besteden aan de relatie met andere partijen (en niet alleen wanneer het jou uitkomt 😉 ) want in je uppie 20 stemmen behalen zit er zelfs voor jullie niet in vrees ik.
  prettig weekeinde

 13. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte mevrouw Frenk, nou, hoe bont de heer Van den Hout het soms ook maakt, 20 STEMMEN zal de SP in haar uppie toch zeker wel kunnen behalen? Met humoristische groet, Louis Kouwenhoven.

 14. julesluijten avatar
  julesluijten

  Nou Arjen, als ik jouw bijdrage in de commissie maatschappij moet omschrijven dan zou ik zeggen dat je de stukken niet leest. BIj een belangrijk agendapunt (Hall of Fame) maar 1 vraagje stellen, dat dan ook niets toevoegt is heeel knap!! Ik vond het een schandelijke vertoning!

 15. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Oh, zoiets zeker als toen wij voorstelden om samen met jullie (GL en PvdA) een milieuakkoord te maken… afgewezen, in ruil voor de lieve vrede met het CDA.

 16. julesluijten avatar
  julesluijten

  Ik geef je groot gelijk hoor, Johan! Het is ook belachelijk dat er raadsleden van andere partijen steeds met de voorstellen van de SP vandoor gaan en proberen te scoren! Dat ze zelf maar eens iets verzinnen onderhand. Maar ik zou het niet als populisme willen bestempelen: onkunde eerder!

 17. Veerle avatar
  Veerle

  Tine, ideologisch: Dat betekent toch zoiets als een systeem van idee

 18. arjen avatar
  arjen

  Jules Luijten, je lult! Als je er al bij was, had je kunnen weten dat ik niet alleen een vraag heb gesteld over het bedrijfsplan voor de Hall of Fame, maar dat ik het ook heb gehad over de koppeling van Hall of Fame met het reguliere jongerenwerk, jongerenmakelaar en Attak en de permanente huisvesting van de Hall of Fame, art 19 en art 17 procedures. Schandalig dat jij hier zo tekeer blijft gaan.

 19. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @veerle

  Maar Veerle… Afgelopen zondag was je nog zo enhousiast over mijn voorstel over collectief energie inkopen en kondigde je aan je collega’s aan te moedigen het te steunen, en nu krijg ik de wind van voren…. Ik begrijp het even niet meer geloof ik. Wat is dit voor een taal?
  Ideologische veren? Natuurlijk heeft de PvdA ideologische veren, bij de een is het pak wat dikker dan bij de ander, dat zou best eens kunnen. En dat zal wellicht bij elke partij zo zijn. Als we binnen een partij allemaal volgens

 20. jan van esch avatar
  jan van esch

  Beste Jip en Janneke
  Wat een flauw spelletje om te kissebisse wie er het eerst met een idee komt. Toch helemaal niet interessant voor de Tilburger. De ene keer komt er wat uit jullie koker en de andere keer komt het van een ander. Als je echt betrokken bent bundel dan alle progressieve krachten en maak de stad echt leefbaar voor iedereen. Een goed voorbeeld: gezamenlijk geschreven initiatiefvoorstel mbt Adviescommissie Stedelijk Groen van SP,GL en PvdA. Neem eens een voorbeeld aan jullie Marjolein, die snapt tenminste hoe het werkt. Bij haar smaken de tomaten niet zuur.

 21. arjen avatar
  arjen

  Simpel, Tine: mail het concept langs de fracties, vraag om commentaar/aanvullingen etc, vraag of ze mede willen ondertekenen, ongeacht of ze van coalitie of oppositie zijn…. en dien dan de vraagjes in.
  Ongeveer een maand of vier voor de verkiezingen gaat ieder voor zich… no problem dus????

 22. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @arjen
  Is dit vanuit nieuwe en steeds wisselende coalities de nieuwe policy van de LST ? En dan ook dan alleen als er een meerderheid is die die vraagjes relevant vindt? Lijkt me een geweldig vorstel.Scheelt misschien ook tijd in de vergaderingen en kost sowieso denk ik vel minder ambtenarentijd.

 23. arjen avatar
  arjen

  Inderdaad Tine…een prima idee.

 24. julesluijten avatar
  julesluijten

  Arjen, Ooit van vrijheid van meningsuiting gehoord?

 25. jaques avatar
  jaques

  @Jan van Esch: als je dat zo'n flauw spelletje vindt, waarom doet vooral de PvdA daar dan zo enthousiast aan? Schrijf zelf eens een fatsoenlijk voorstel! Een banenplan ofzo…

 26. arjen avatar
  arjen

  nee, niet alleen bij een meerderheid; het is nu eenmaal het democratische recht van elk raadslid. dus ook van een minderheid.

 27. jan van esch avatar
  jan van esch

  @ jaques

  Ben ik mee bezig, houdt de media maar in de gaten, ben benieuwd naar je positieve commentaar

 28. BetrokkenTilburger avatar
  BetrokkenTilburger

  De toon van het bericht van de heer van den Hout is precies de reden waarom er nu een extern deskundige moet komen… Meneer van den Hout, wees toch eens constructief en reageer niet zo totaal overdreven overspannen op de PvdA. Vind echt jammer, we zetten ons als Tilburg totaal verkeerd op de kaart!

 29. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte betrokken Tilburger, ik ben het helemaal met u eens. Het zou me een lief ding waard zijn als de heer Van den Hout vanaf nu wat vaker enigszins opbouwend uit de hoek zou komen. Mede door hem gaat ons belastinggeld naar die 'externe deskundige', van wie ik me inmiddels steeds meer afvraag of er voor haar of hem enige eer valt te behalen.
  Van den Hout is kritisch en een uitstekend debater, en dat moet vooral zo blijven. Maar soms huppelt hij zichzelf in zijn drang om te scoren (?) of het college zwart te maken (!) behoorlijk voorbij. Ik ben ervan overtuigd dat met een beetje goede wil van de zijde van de SP, en met name van de kant van de heer Van den Hout, de SP in 2006 tot het college toe had kunnen treden. Ik wil niet te veel zeuren over het verleden – dat doen ouderen al vaak zat – maar wellicht kan de heer Van den Hout hier iets mee als hij in 2010 weer de verkiezingen en de 'formatiebesprekingen' in gaat. Ik wens hem alvast veel succes en vooral wijsheid toe. Aan de PvdA zal het niet liggen; dat weet ik zeker. Met vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven.

 30. jaques avatar
  jaques

  Pfff, toon, toon, wat nou toon, wat is dat voor oude-wijven geneuzel hier! Inhoud, ik dacht dat het d

 31. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  En mag ik daar nog aan toevoegen: constructieve vruchten! Waar komt toch dat idee vandaan dat de SP niet constructief zou zijn? Enig idee hoeveel constructieve (initiatief)voorstellen wij doen, meneer Kouwenhoven? U roept meer dan u waar kunt maken, en al doet u dat in prachtig spic-en-span Nederlands, het blijft ongeinformeerd geroep vanaf de zijlijn.

 32. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Gisteren ontving ik het volgende bericht:

  'Het initiatiefvoorstel van de SP over een subsidieregeling voor groene
  daken is door de Groningse gemeenteraad unaniem aangenomen'………..enz. enz.

  Bij deze een felicitatie aan de SP die het (mijn) prijswinnende initatiefvoorstel van de PvdA perfect heeft gekopieerd in Groningen….

 33. arjen avatar
  arjen

  "Er is niets nieuws onder de zon"
  (Bijbel: Spreuken)

 34. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte heer Van den Hout, er zijn maar weinig mensen die mij doen trillen van woede, maar soms bent u toch

 35. Veerle avatar
  Veerle

  Meneer Kouwenhoven, het gaat u blijkbaar om de toon of de bewoordingen en niet om de inhoud. Maar toon en bewoordingen zijn de buitenkant. Achter een ogenschijnlijk beschaafde facade zit maar al te vaak een leeg huis. Of regentenpaleis met het bordje “verboden toegang voor burgers”. De raad zit er om kritisch te zijn op de inhoud en op de wijze van besturen. Als zowel de inhoud als de wijze van besturen op talloze fronten en bij de meeste wethouders belabberd was, is en blijft -hoe begripvol en constructief de oppositie zich ook opstelt-, dan is het niet alleen het recht maar zelfs de plicht van de raad om beestjes bij de naam te noemen. Blunders, boerenbedrog, onkunde en onwil kunnen niet steeds maar met de mantel der liefde worden bedekt of weggerelativeerd, alleen om het college en de eigen positie niet in gevaar te brengen. Om een voorbeeld te noemen: Een wethouder hardleers noemen omdat ze ondanks jarenlange waarschuwingen en suggesties blijk blijft geven van onkunde en onwil en daar veel burgers mee in de problemen brengt (bijv. met het deeltaxi-gedonder): Is dat zuur? Of is dat gewoon je controlerende en volksvertegenwoordigende taak als raadsfractie serieus nemen?

 36. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @veerle
  de wijze van besturen op talloze fronten en bij de meeste wethouders belabberd was,…. zeg je.

  Waar baseer je deze aantijgingen in hemelsnaam op?
  Wat wil je nu aantonen? Er wordt volop en milieuverantwoord gebouwd, armoede wordt bestreden, we zijn de meest duurzame stad van Nederland, er is gratis ov voor ouderen,het gaat economisch goed met de stad, er vindt een gigantische cultuuromslag van verarmde industriestad naar kenniseconomische cultuurstad plaats met fantastische podia, theaters enz. de binnenstad wordt vernieuwd, we liggen volledig op schema om over een aantal jaren co2 neutraal te zijn en de SP maar zeuren over ‘belabberde’ wethouders…. Kom nou zeg:toen de SP gevraagd werd het roer mee in handen te nemen gaf de partij niet thuis.’schone handen’ houden om vanaf de zijlijn te kunnen fulmineren tegen alles waar een ander zijn nek voor uitsteekt.

 37. arjen avatar
  arjen

  arjen geplaatst: 28-02-2008

  Ik ben het met Veerle eens, heer Kouwenhoven. Sommige zaken moet je gewoon benoemen en niet elk woord moet je op een weegschaaltje willen leggen… dat frustreert ook de spontaniteit in de discussie.

 38. julesluijten avatar
  julesluijten

  Ik hoop zeer dat de SP bij de volgende verkiezingen in de raad komt! Eens kijken wat ervan terechtkomt, van al waar men nu tegenaan schopt. Niet zo veel denk ik, want moeten ze rekening houden met de overige collegepartijen. Het is inderdaad heel makkelijk roepen vanaf de zijlijn, Johan!

 39. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  @Veerle

  Aanvullend aan Tine's verhaal kan ik je nog vertellen dat we van de grote steden het meeste geld uittrekken voor een goed armoedebeleid en ook voor de WMO, het minst aantal mensen in de bijstand hebben en een grote groep mensen in maatwerktrajecten zoals DOEN en in andere participatiebanen. Het is niet vol te houden te roepen dat we een regentesk bestuur hebben; we hebben een buitengewoon toegankelijk en benaderbaar bestuur dat grotendeels door de stad fietst en voor iedereen bereikbaar is. De cultuuromslag zoals die hier bij de sociale dienst wordt gemaakt wordt met spanning gevolgd door bestuurders van andere steden (bijvoorbeeld Nijmegen)om zelf ook te gaan toepassen. Bijeenkomsten met partijgenoten van andere gemeenten is erg leerzaam.

 40. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Maar meneer Van Kouwenhoven toch… Neem even de moeite om de huidige voorpagina van onze website eens te lezen: jeugdlintjes, veiligheidsforum, nightliner, wijkbezoek, vestigingsprotocol, buurtparticipatie, rioolheffing, politiek cafe… stuk voor stuk echt constructieve bijdragen aan Tilburg, waar wij veruit de meeste van onze tijd en energie in steken. Waar vindt je dat nog?! En ik kan u alvast verklappen dat er maandag n

 41. chris avatar
  chris

  Dat hele idee van die groene daken is al jaren beleid in Rotterdam. Dat heeft Tine ook ooit toegegeven!

 42. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @chris
  zie onderstaand persbericht van earthrecovery:

  Rotterdam wil met groene daken waterprobleem aanpakken
  Wednesday, August 15, 2007

  15-08-2007 | Rotterdam wil met groene daken waterprobleem aanpakken

  Het gevolg is dat op het dak van het gemeentearchief op 21 januari 2008 het eerste groene dak is aangelegd. Het dak van het archief is overigens niet het allereerste groene dak van Rotterdam, maar wel het eerste dat binnen het Project Groene Daken is ontwikkeld. Aardig om te melden is dat de gemeentelijke dienst Roteb al langer in het bezit is van een groen dak.

  Het klopt dus niet beste chris, dat Rotterdam er al jaren mee bezig is.Pas sinds augustus 2007 is er echt beleidsmatig een keuze gemaakt. Mijn voorstel deed ik in dec 2006 en in de voorbereiding kwam ik toen uit Rotterdam nog nauwelijks iets tegen, zeker geen kader vd overheid. ook de (prachtige)nota 'groen van boven' is pas later verschenen. Het enige dat ik in het vooronderzoek (in Nederland) vond was een handleiding voor de aanleg van groene daken in Amsterdam van jaren eerder. Navraag in A'dam leerde me dat men het een beetje had laten liggen, een oud speeltje van Roel van Duyn c.s. Alle info die ik vergaarde kwam van websites uit het buitenland waar groene daken staand beleid waren. Als er destijds zoiets als een gemeentelijk beleid was geweest in Rotterdam had ik in mijn voorstel daar zeker naar verwezen en daar steun hebben gezocht voor de onderbouwing.

  @Johan: vwb coll energie inkoopik blijf het niet herhalen: maar Veerle (nb woordvoerder over armoede) heeft met geen woord gerept dat jullie een (on)vergelijkbaar voorstel hebben gedaan vwb coll. energie inkoop ihkv armoedenota.

  En trouwens: als de PvdA tegen een specifiek voorstel voorstel stemt (op welk terrein dan ook) kunnen daar uiteenlopende redenen aan ten grondslag liggen waarom een voorstel in een bepaalde vorm minder wenselijk is. Dat wil nog niet zeggen dat een voorstel over hetzelfde onderwerp maar in een andere vorm niet w

 43. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte mevrouw Veerle (Slegers, 'I assume'), nee, inhoudelijk heb ik niet zo'n probleem met de SP, al kun je je afvragen of deze stad zit te wachten op kinderlintjes (detail).
  Toon en bewoordingen zijn inderdaad buitenkant, maar realiseert u zich dat niemand een lelijke partner wil. Stapt u in

 44. arjen avatar
  arjen

  Om precies te zijn werden de resultaten van de mastercase Rotterdam Waterstad 2035 (incluis Groene Daken) reeds gepresenteerd aan het stadsbestuur met Leefbaar Rotterdam (van wijlen Pim Fortuyn) op 17 maart 2005!
  Daarna zijn er talloze boeken en rapporten verschenen. Het eerste tastbare resultaat is dat op het dak van het gemeentearchief in Roterdam op 21 januari 2008 het eerste groene dak is aangelegd.
  In het buitenland zijn er bovendien nog talloze eerdere voorbeelden.

 45. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Meneer Van Kouwenhoven, leest u nog eens het artikel "Erop of eronder: mogelijkheden en breekpunten voor een beter Tilburg" van 23 maart 2006 (klik hier)

 46. Veerle avatar
  Veerle

  Okee, enkele voorbeelden van belabberd bestuur zo uit de losse pols, want ik heb eigenlijk wel wat beters te doen dan ellenlange blogs te schrijven:
  Wethouders Aarts en het jarenlange geblunder van en met PZN-deeltaxi; idem Welzorg; blijft Autoloze Zondag en fatsoenlijke transferia traineren en saboteren. En weleens gezien hoe de Tilburgse wegen erbij liggen? Wethouder Moorman: met de stoomwals over de wijk Fatima, nog steeds geen visie op dierenbeleid (staat bijv. toe dat we nog steeds met een dierenasiel zitten dat een derdewerelddorp nog onwaardig is); nog steeds geen idee over de Hall of Fame; laat continu bomen omhakken die achteraf niet om moesten, verzuimde ondanks waarschuwingen de APV te wijzigen om een orthodoxe pastoor te kunnen stoppen. Wethouder Backx: Het Audax-Textielmuseum-fiasco; het verbijsterende Adje-Midi-gedoe; Opent deur naar CDA-censuur bij prikkelende kunst; heeft als onderwijswethouder geen idee hoe hij segregatie op scholen moet tegengaan. Wethouder Jansen: Ook Adje-Midi; Megamal(l), twee nieuwe megabioscopen; te dure Pieter Vreedeplein-eenheidsworst, als grootaandeelhouder geen enkele vuist kunnen of willen maken tegen Essent. Wethouder Mevis: Blijft als zowat enige in Nederland de re

 47. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @arjan,

  In het buitenland zijn er bovendien nog talloze eerdere voorbeelden.
  Daar heb ik in mijn voorstel ook naar verwezen en daarom heb ik ook gevraagd naar beleid in deze. Blij te horen dat je zo enthousiast bent over groen daken. Een dezer dagen komt het college met een uitwerkinsvoorstel en dan neem ik aan dat de LST dit van harte zal steunen en waar mogelijk de ambities misschien nog wat naar boen bijstellen.

  En er komt meer goeds uit het Rotterdamse hetgeen jij als gewezen Rotterdammer zult volgen neem ik aan. De VVD en de Leefbaren zien inmiddels ook graag dat het omstreden beeld Santa Claus (kabouter Buttplug in de voksmond)in de openbare ruimte komt te staan.Als je denkt dat je Rotterdam ten voorbeeld meent te moeten houden mag je dit ook op het gebied van de cultuur doen.
  Een draaiend huis is niks bij een kabouter met een buttplug, toch?

 48. Veerle avatar
  Veerle

  Ja, meneer, uh, Kouwenhoven, it's me. En ja, Marjo: Dit bestuur is regentesk. Af en toe door de stad fietsen of een chatsessie houden is wat anders dan echte inspraak en burgerparticipatie organiseren. Als dat laatste er echt was, als dit college Tilburgers echt serieus nam en enig empathisch vermogen bezat, dan zaten we nu niet met een Fatima-fiasco (waar het opvanghuis in november dankzij tussenkomst van verstandige buurtbewoners en ja, ook oppositionele politici net niet is afgefikt). Dan hadden we niet bijna een opstand gehad in Jeruzalem na het bericht van de tijdelijke komst van de Marokkaanse moskee. Dan waren er geen boze mensen in de Mendelsohnstraat of in de Europalaan of destijds in de Quirijnstok bij het AZC of rond de Vijfsprong of in het Groenewoud waar tegen het advies in de Skaeve Huse komen en niet in de Blaak. Need I go on… Tine, dankzij het gebrek aan ruggengraat en bestuurskracht van de PvdA-gedeputeerde en PvdA-Statenfractie is er geen algehele gratis OV-pilot in Tilburg. En als je op een zondagachternamiddag tijdens een Politiek Caf

 49. arjen avatar
  arjen

  Een kabouter met een fikse dildo of buttplug (aanschafprijs 3 ton) moet de kritiek op het Amerikaanse consumentisme uitbeelden? Is inderdaad nog gestoorder dan het draaiende huis, Tine.
  Kom eens naar Udenhout… daar hebben we al een grote dildo op de rotonde, in de volksmond ‘De Piemel’ genaamd.

 50. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Nou nou nou, ik wil mezelf niet belangrijker maken dan ik ben, maar ik heb wel een gevoelige snaar geraakt met mijn opmerkingen: raadsleden van diverse pluimage zitten er meteen bovenop. Als ik een en ander zo lees, kom ik tot de onvermijdelijke conclusie dat de inzet van die externe deskundige hard nodig is.
  Geachte heer Van den Hout, mag ik u danken voor uw 'leestip'? Ik zal betreffend artikel met interesse eens op mijn gemak doorlezen; op mijn leeftijd gaat dat niet meer zo snel. Wellicht kom ik er nog op terug.
  Overigens stem ik graag in met de volgende opmerking van mevrouw Slegers tegen mevrouw Van de Weyert: 'Ik vind je niet aflatende enthousiasme bewonderenswaardig en soms aanstekelijk.' Met vriendelijke groet maar weer, Louis Kouwenhoven.

 51. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte heer Arjen (en anderen), ik stel toch voor dat we het hier netjes houden en niet gaan praten over piemels en dildo's en dergelijke. Er is al zoveel vuiligheid op internet. En denk eraan, hier komen ook oudere mensen… Ik verzoek u om ook met hen een beetje rekening te houden. Met vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven.

 52. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @veerle
  ‘Ik heb wel een belletje horen rinkelen in mijn hoofd en gezegd dat het eerder aan de orde is geweest. Maar ik had effe niet de tegenwoordigheid van geest dat mijn eigen fractie dat deed’zeg je. Ik heb op jouw advies (te laat weliswaar) de feiten nog eens gecheckt en opmerkelijk is dat je zelf woordvoerder was over dit onderwerp voor je fractie.Ik kan wel eens iets vergeten, er komt veel voorbij, maar nooit waar ik zelf het woord over heb gevoerd.Dan zou er bij mij geen belletje gaan rinkelen maar een klok waar die van de pastoor in Tilburg-West een tafelschelletje bij zou zijn.

 53. jan van esch avatar
  jan van esch

  @Veerle
  Ik wil geen appels met peren vergelijken maar sinds je het onderwijs verruild hebt voor de politiek smaken je tomaten erg zuur.
  Je beledigt veel vrijwilligers en professionals die zich inzetten voor internationale samenwerking door ze weg te zetten als een incestueuze millenniumdoelen-scene terwijl je zelf twee jaar terug behoorlijk actief was op het gebied van internationalisering en interculturalisering. Je beschuldigt het college van belabberd bestuur terwijl je met voorbeelden komt waar nog geen raadsbesluit over is genomen (bv de Mall). Je spreekt over het ontbreken van ruggegraat bij je statencollega’s terwijl jouw optreden als statenlid nog geen nieuws heeft opgeleverd en tot slot je doet de lezers van deze site tekort door te stellen dat je eigenlijk wel wat beters hebt te doen dan uitgebreid te reageren op vragen en opmerkingen van lezers en deelnemers aan deze weblog. Kortom Veerle, tomaten kennen veel smaken maar te zure, die verkopen niet.

 54. Veerle avatar
  Veerle

  Jan, internationale solidariteit vind ik nog steeds onontbeerlijk. En het is goed om zoveel mogelijk Tilburgers incl. jongeren en kinderen de kans te bieden daaraan bij te dragen. Interculturele communicatie en uitwisseling zijn fundamenteel voor een menswaardige internationale samenleving. De vraag is alleen of je die bereikt door allerlei locale structuren op te tuigen en initiatieven te institutionaliseren zoals dat nu vaak gebeurt (en te vaak door mensen uit hetzelfde tamelijk kleine kringetje) in Tilburg. Nog een vraag is of de manier waarop dat gebeurt niet teveel is gekleurd door een westerse kijk op de wereld. Er gebeuren veel goeie dingen op het gebied van internationale solidariteit in Tilburg, waar ik van heb mogen meegenieten en aan heb bijgedragen. Maar ik heb soms problemen met de institutionalisering, de westerse bril, met het ons-kent-ons-netwerk van professionele do-gooders van wie sommigen een kritische blik niet kunnen velen. En van wie sommigen er een visie op de wereld op na houden die de ongelijkheid in de wereld juist in stand houdt in plaats van haar te bestrijden. Ik maak ook bezwaar tegen het feit dat in het Huis van de Wereld slechts een beperkt stel organisaties zit die dat goed voor zichzelf hebben geregeld. Nog iets: Moeten wij elders gaan uitleggen hoe een achterstandsgebied zijn locale samenleving organiseert, terwijl we in Tilburg zelf niet eens in staat en bereid zijn om overal (met name de wijken waar de sociale samenhang ontbreekt) voldoende en adequaat jongerenwerk, onderwijs en opvoedingsondersteuning te bieden? Zijn we dan niet te pretentieus? Nog een voorbeeld: Zolang we in Tilburg Amerikaanse Mall-projectontwikkelaars met open armen wensen te verwelkomen of Mundial door een internationale, bepaald niet zuiver opererende bank laten sponsoren maar wel Tilburgers een hoge entreeprijs vragen (en daarmee juist dat neo-liberale onaantastbare systeem van economische globalisering zonder sociale en democratische globalisering in stand houden), hebben we dan niet teveel pretenties over lokaal mondiaal beleid? En tja, leuk, die clich

 55. jan van esch avatar
  jan van esch

  Veerle
  Ik ben blij met je reactie, nu herken ik je weer en natuurlijk doet de PvdA graag mee als het gaat om het bestrijden van onrechtvaardigheid waar dan ook. Het kunnen verbeteren van de wereld heeft natuurlijk vooral te maken met het vinden van een goede balans tussen idealisme en realisme. Het lijkt mij echter wel belangrijk om onderscheid te blijven maken tussen instituties die soms naast hun ideele bedoelingen ook zichzelf in stand willen houden en individuele burgers die uit solidariteit hun tijd en energie stoppen in het bevorderen van internationale samenwerking.

 56. paul van est avatar
  paul van est

  @ Veerle,

  Die aantijging tegen de 'bewoners' van het Huis van de Wereld kan ik niet onderschrijven.
  Alweer enige jaren geleden, toen duurzaam Tilburg een werkgroep van vrijwilligers was zonder enige vorm van inkomsten of subsidie, is ons al aangeboden om daar kantoor te houden. Dus dit voorbeeld slaat een beetje de plank mis. Dat wij gekozen hebben om in de Hall of Fame te blijven doet aan dat aanbod niets af. Heb je misschien ook goede dingen gezien die de coalitie de laatste 2 jaar uitvoerde? Vermeld die dan ook eens…

 57. Veerle avatar
  Veerle

  Paul, er waren andere organisaties die wel gaar een plek hadden gekregen in het Huis van de Wereld. Maar zij hadden waarschijnlijk niet genoeg connecties met GroenLinks of zo. Goeie dingen van het college? Uh… Oh ja: Persbericht vorige week dat wethouder Hamming gedifferenti

 58. jaques avatar
  jaques

  Ha, nou is de PvdA zelf de klos: een week of wat geleden stellen ze keurige schriftelijke vragen over Stappegoor en het vrijkomen van de gevangenis en of daar niet iets mee te doen is voor de sportvoorzieningen. En nu schrijft het CDA een 'open brief' met precies dezelfde plannetjes. Getverdemme, van de coalitiegenoten moet je het maar hebben. Blijkbaar is jatten van elkaars voorstellen heel gebruikelijk in die kringen. Lullig he?!

 59. paul van est avatar
  paul van est

  Dag Veerle,

  Dat is spijtig voor die organisaties, dat zij daar geen plek kregen. Ik ben daar verder niet van op de hoogte. Het aanbod van destijds aan duurzaam Tilburg kwam niet voort uit politieke connecties, daar vlieg je precies weer uit de bocht waar ik voor waarschuw.
  Maar verder deel ik je mening dat het college menig goed voorstel van al of niet een oppositiepartij nogal eens uitvoert, mooie voorbeelden! Dat daar veel SP-idee

 60. arjen avatar
  arjen

  Het is nog veel erger jaques.. de coalitiepartners jatten niet alleen van elkaar, maar ook nog binnen de eigen partijen; kwam PvdA-voorman/wethouder Jan Hamming met een idee voor een Volkspaleis in de Spoorzone met een overdekte atletiekbaan…… komt PvdA-raadslid Bas Wilthagen ook nog eens met ideetje over een overdekte atletiekbaan bij Stappegoor. Ze zien echt dubbel daar!

 61. julesluijten avatar
  julesluijten

  Bij de LST zien ze spoken, das pas erg!

 62. julesluijten avatar
  julesluijten

  In andere steden liggen ze in een deuk, Johan: DNA-onderzoek in hondenpoep! Tja, zo krijg je ook aandacht!

 63. julesluijten avatar
  julesluijten

  En Arjen, in ieder geval had jullie raadslid niet zoveel meer in te brengen geloof ik, na het optreden van Gabe van der Zee! Dat was fascinerend om te zien, afgelopen maandag.

 64. arjen avatar
  arjen

  Probeer eens inhoudelijk en normaal te reageren Jules. Ik heb het hier niet over spoken zien, maar dubbel zien: twee megabioscopen, twee overdekte atletiekbanen. Zie jij het anders dan?

 65. julesluijten avatar
  julesluijten

  Ja Arjen, dat zie ik anders. Als je als stad mee wilt tellen, dan moet je lef tonen. Dus megabioscopen die ze in andere steden niet hebben (zo mega is MustSee niet hoor), dus een uitgebreid sportcomplex (over de locatie valt te twisten). Als je als stad mee wilt tellen, moet je het vooral niet alleen over stoeptegels, haagjes, hondenpoep, vervuilende brommers etc. hebben. Dat is niet van deze tijd. Zo inhoudelijk genoeg?

 66. julesluijten avatar
  julesluijten

  Oh en Arjen: mijn opmerking over het optreden van jullie raadslid en de reactie daarop van Gabe van der Zee was wel inhoudelijk bedoeld, ook al pak jij het zo niet op!

 67. chris vd meer avatar
  chris vd meer

  Citaat Jules:
  “Dat was fascinerend om te zien, afgelopen maandag”.
  Facinerend? Gabe vd Zee? Het kan bijna niet anders: Julesluiten IS Gabe vd Zee! Zielig dat je jezelf zo zit op te hemelen. Pure zelfbevrediging.

 68. julesluijten avatar
  julesluijten

  Leuk Chris, al die paranoia conclusies die jij trekt. Leer je dat van Arjen?

 69. jaques avatar
  jaques

  Wat ik me herinner: vorig jaar was de PvdA nog helemaal tegen een debat over de klokkenluidende pastor, en nu staat het maandag ineens weer op de agenda… Ben benieuwd of ze maandag dus weer eens 180 graden gaan draaien!?

 70. Marjolein avatar
  Marjolein

  @jaques

  Het kan nog leuker:

  Vorige jaar vond PvdA-wethouder Moorman een uitspraak van de raad over dat klokkenspel niet nodig, want onze APV bood voldoende mogelijkheden om meneer pastoor een toontje lager te laten luiden. Dwangsommen, rechtzaak, nou ja we weten alemaal wat volgde…

  In november (na de uitspraak van de rechter) vertelde dezelfde wethouder in de krant dat de APV toch niet zo waterdicht was als gedacht en ze de raad zou gaan vragen die aan te passen. Yeah right, diezelfde raad waarin PvdA en CDA eerder besloten dat ze helemaal niet willen praten over kerkklokken, omdat dat anti-katholiek zou zijn.

  En als de raad dan nu eindelijk gaat spreken over de APV stelt wederom diezelfde wethouder voor om maar gewoon alles bij het oude te laten. In het geval van geluidsoverlast door kerken of moskee

 71. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  Sjonge, sjonge wat is dat politieke handwerk toch ontluisterend. Dat kunnen jullie lokale politici toch beter buiten de geschriften (en dit blog) houden. Dan kunnen wij burgers nog de illusie hoog houden dat raadsleden beschaafde en beleefde mensen zijn die met geven en nemen, en in goed overleg goeie voorstellen met draagvlak ontwikkelen. Elkaar vliegen afvangen op het toneel, dat lijkt nu jullie belangrijkste dagbesteding.
  @ SP
  Als jullie voorstellen zo goed zijn, dan zijn ze dat toch ook wel in geleende en wellicht aangepaste vorm. Misschien halen ze het dan wel. Da's toch winst voor de stad, en als je dat achteraf mee claimt, dan zit er wellicht nog wat kiezerswinst in als het weer zover is. Nu gooit de SP door die toon alle deuren dicht, omdat ze er tegenaan heeft gezeken. Zo komen we als stad Tilburg niet verder. Ondertussen gaan de voorstellen van fracties die dat kunstje wel kennen, wel door. Daar kun je best iets van leren, en is geen onderzoek naar 'sfeer' voor nodig.

 72. julesluijten avatar
  julesluijten

  Over draaien en jatten gesproken: ik las vandaag dat de LST meer openbare toiletten wil in parken en in de binnenstad. Volgens mij is dit voorstel vorig jaar al gelanceerd door de PvdA. Wel origineel blijven, LST (i.c. Arjen)!

 73. arjen avatar
  arjen

  Je hebt gelijk Jules: de PvdA-fractie heeft dat voorstel gelanceerd. Is overigens niks nieuws hoor. Openbare toiletten vind je overal buiten Tilburg.
  Ik heb dat voorstel gisteren ondersteund en gepleit voor een fijnmazig netwerk. Dus niet alleen bij evenementen en bij winkelcentra, maar ook bijvoorbeeld bij speelplekken of in het Reeshofpark.
  Constructief he van de LST-fractie om een voorstel van een coalitiepartner te steunen. Maar jij plaatst t liever in het negatieve h

 74. Marjolein avatar
  Marjolein

  En niet alleen van een coalitiepartner! Arjen, je hebt je bij deze aangesloten bij een brede coalitie van plassende dames van PvdA, SP, GL, CDA en VSP.

 75. arjen avatar
  arjen

  Dus ik hoor nu bij de plassende dames? Dat het zover is gekomen!

 76. Aldert van der Burg avatar
  Aldert van der Burg

  Plassen is niet erg, Arjen, als je maar niet lekt… 🙂

 77. julesluijten avatar
  julesluijten

  Nou Arje, ik pas me eigenlijk volledig aan de manier van communiceren van de LST aan. Negativisme ten top als het de coalitie betreft. Het blijkt te werken, want je blijft reageren!

 78. arjen avatar
  arjen

  Volgens mij Jules blijf ik op dit forum altijd inhoudelijk en constructief reageren. Heb ik gewoon zin an.

 79. julesluijten avatar
  julesluijten

  Mooi dat jij dat van jezelf denkt, Arjen, dat je constructief reageert! Blijf daar maar in geloven!

 80. paul van est avatar
  paul van est

  Ik deel Arjen's menin, Jules. Die over u wijkt daar vanaf. Kom ook eens met wat inhoudelijks en constructiefs alstublieft.

 81. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Donderdag in het Brabants Dagblad: "Tilburg stopt met gratis OV".

  Donderdag in de Koerier-bijlage over de gemeenteraad: "PvdA: wij houden onze beloften".

  Welk van bovenstaande stellingen klopt niet…

 82. jan van esch avatar
  jan van esch

  @Johan
  Vraag dat maar eens aan het CDA, die hebben het in de provincie voor het zeggen zoals jij ongetwijfeld weet, en daarmee Tilburg verboden om verder te gaan met gratis OV.

 83. jaques avatar
  jaques

  Hebben jullie het cda nodig voor je eigen verkiezingsbeloftes?

 84. avatar
  Anoniem

  @Johan, in case je het nog niet gemerkt had, ik ben absoluut geen pvda-fan, maar de stellingen die je nu lanceert kloppen gewoon niet en rieken naar stemmingmakerij.
  Wat de PVDA fractie in Tilburg zegt, kunnen zij menen, al ben ik er niet overtuigd dat zij het doen in Tilburg. Maar de provinciebestuur van pvda is iets anders, dat zij het gratis OV vervoer stopzetten, laat de pvda fractie in Tilburg ook eens achter de oren krabben denk ik zo want zij zijn het aanspreekpunt voor de Tilburgse burger. Denk dat zij hier hun handen nog aan vol krijgen.
  Misschien kan iemand me hier uitleggen hoe het nu verder moet met de 55-plussers?

 85. Veerle avatar
  Veerle

  Het is toch echt een PvdA-gedeputeerde die in Brabant over Openbaar Vervoer gaat. Zij heeft blijkbaar niet erg veel in te brengen tegen het CDA-geweld. Maar da's eigenlijk niks nieuws natuurlijk.

 86. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  wat denk je nu hoe we gevochten hebben om dit overeind te houden. Het CDA is de grootste in de provincie en wil alsoluut de VVD te vriend houden dioe mordicus tegen Gratis openbaar vervoer is. Dan kun je moord en brand schreeuwen als kleinste coalitiepartij maar dat ga je never nooit redden. Het beste haalbare eruitslepen was dat 65+ en 12- gratis voor 0,30 konden en alle reizigers ertussen voor 0,60 buiten de spits . in heel brabant , dat wel.Wil zeggen dat Tilburg moet inleveren. De verordening dat Tilburg het ook niet met eigen middelen mag uitvoeren vd provincie is om woest van te worden. Dat ze de pilot in Tilburg niet kunnen laten voor wat ie is tot deel 2 in januari voor alle reizigers start is ook zo’n punt om buitengewoon kwaad over te worden. 3x een ander tarief in een jaar : van 0 naar volle mep naar half geld……….. sorry hoor….en inderdaad Renee, : we hadden en hebben er onze handen meer dan vol aan.
  Het zou mooi zijn als Tilburgse raadsleden in de Staten het Tilburgse belang met vuur zouden hebben verdedigd………De meerderheid in de Staten beslist en CDA en VVD bepalen hoe het werkt. Een CDA die in verkiezingstijd (provinciale verkiezingen) mooie sier maakt met het PvdAidee van het gratis openbaar vervoer.

 87. Aldert van der Burg avatar
  Aldert van der Burg

  Donderdag

 88. jaques avatar
  jaques

  Precies Tine, jezelf op de borst kloppen zolang er gratis OV is want toen was het tenslotte de PvdA-dame in de provincie die daar voor zorgde. En nu het afgelopen is kan die er ineens niks meer aan doen en ligt 't allemaal aan anderen, het cda dus. Is dat hoe 'woest worden' bij de PvdA er uit ziet?

 89. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Maar Tine toch, nou doe je het al weer! Hoezo een PvdA-idee, dat gratis openbaar vervoer?

  Even een opfrisser. 9 november 2004, SP motie in de Tilburse gemeenteraad:

  Kennis nemende van de niet-aflatende discussie over gratis openbaar vervoer,
  Van mening dat elke insteek ter vermindering van het autoverkeer de moeite waard is om onderzocht te worden,
  Roept het college op om de raad v

 90. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Ik weet alleen dat SP het onderwerp GOV niet in het verkiezingsprogramma had staan en de PvdA wel.
  En dat we die verkiezingsbelofte meer dan volledig hebben waargemaakt gedurende de tijd dat we zelf nog de regie over het OV hadden zelfs met de nodige extra's bij evenementen als Carnaval en T-parade.

 91. jaques avatar
  jaques

  Dankjewel Tine voor je demonstratie, precies zoals ik al zei: Zolang 't goed gaat hebben "we" dat gedaan, als het fout gaat hebben "ze" dat gedaan. Bahbah.

 92. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @jacques.
  Ik daag je uit me aan te geven waar ik vanuit PvdATilburg in dit dossier steken heb laten vallen, wat ik nagelaten heb te doen om de afschaffing door de provincie van het gratis ov te voorkomen.

 93. jaques avatar
  jaques

  De afschaffing door je bloedeigen PvdA-gedeputeerde zul je bedoelen! Je werkt misschien wel hard, maar het resultaat is er niet naar. Jouw partij is – helaas – gewoon onbetrouwbaar, al was ’t maar in het kiezen van je coalitiepartners. Jullie laten je te makkelijk naaien, zowel in de provincie als in Tilburg. Dat lijkt me een behoorlijke steek.

  En vooral, waar dit allemaal mee begon: eerst tegen stemmen (2004), dan beloven (2006), dan afschaffen (2008)… geen beste beurt voor de PvdA!

 94. Veerle avatar
  Veerle

  Okee Tine, voor de volledigheid dan ook even het Statenverhaal: Ook in de provincie was het de SP die steeds voor gratis OV is geweest. En dus tijdens het recente OV-debat in de Statenvergadering een motie indiende voor gratis openbaar vervoer voor doelgroepen in heel Brabant. De kosten daarvan zouden binnen de beschikbare budgetten vallen. We vroegen een hoofdelijke stemming, maar dat haalde niet uit: Geen enkele PvdA-er steunde de motie. De hele oppositie (minus D66) wel. Waarom geen steun van de PvdA? Tja, dat vroegen wij ons ook af. Misschien weer eens omdat de PvdA haar coalitiepartners niet voor het hoofd wilde stoten? Blijkbaar was dat gratis OV ten bate van veel Brabanders toch minder belangrijk voor de PvdA dan vriendjes blijven met CDA en VVD.

 95. Veerle avatar
  Veerle

  Pardon, het was geen motie maar een amendement, met de volgende inhoud:

  "AMENDEMENT

  Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 februari 2008,

  Gelezen hebbende:

 96. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Het OV-verhaal krijgt een staartje: zojuist stuurde de PvdA-fractie een open brief aan het college waarin ze vraagt om er bij de provincie op aan te dringen dat Tilburg haar gratis OV voor ouderen en kinderen mag voortzetten tot eind 2008.

  Een citaatje: "Mocht de situatie onverhoopt onveranderd blijven, dan kan de fractie van de PvdA Tilburg niets anders concluderen dat een prima Tilburgs initiatief door de Provincie om zeep wordt geholpen en deze besluitvorming sterke overeenkomsten vertoont met kwalificaties die gaan in de richting van onbehoorlijk openbaar bestuur. Van dergelijke vormen van openbaar bestuur neemt de fractie van de PvdA in Tilburg afstand".

  Juist ja: PvdA-Tilburg vraagt aan CDA-Tilburg om de PvdA-gedeputeerde onder druk te zetten. En als ze niet luistert pleegt 'de provincie onbehoorlijk openbaar bestuur'.

  'De provincie', dat is dus mevrouw Annemarie Moons, gedeputeerde van de PvdA. Het moet niet gekker worden.

  By the way, voor de liefhebbers: de piekbus werd in Tilburg in 1999 ingevoerd, en in 2001 door PvdA-wethouder Hamming weer afgeschaft. Heel even maar, want in een paar dagen tijd haalde de SP duizenden handtekeningen op voor behoud van 'dit prima Tilburgs initiatief' en werd het besluit in de raad teruggedraaid. Over betrouwbaar bestuur gesproken…

 97. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Tine, potverdriedubbeltjes, nou moet het onderhand echt afgelopen zijn met je gedraai en gejat!!!

  Vandaag vraag je in een bezorgde open brief aan wethouder Aarts om maatregelen te nemen tegen de enorme verkeersoverlast in de binnenstad i.v.m. de bouwwerkzaamheden daar.

  Maar eerder deze maand heeft de VVD dat al op de agenda van de commissie Fysiek gezet! Niet netjes hoor.

  Sterker nog, ruim een jaar geleden stemde jij en jouw voltallige fractie t

 98. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @johan van den hout

  notulen begrotingsvergadering 2007:
  Wethouder Aarts zegt dat er vorig jaar uiteindelijk voor is gekozen een co

 99. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Nav het

 100. paul van est avatar
  paul van est

  Ik heb geen politieke voorkeur, het gaat mij om de inhoud! 100, Johan, komt!

 101. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Er is een verschil Tine, tussen draaien en voortschrijdend inzicht. Voor dat laatste moet er iets nieuws gebeuren, en grijp je dat aan om van mening te veranderen, en licht je dat ook toe. Zoals Hans over zijn deelname aan het raadsonderzoek. Draaien is ineens en zonder enige uitleg een tegenovergestelde mening gaan verkondigen, zoals de PvdA doet.

  Er is ook een verschil tussen het overnemen van goede ideeen van elders, zoals jouw groene daken, en jatten. Het 'hondenpoepidee' is al tal van keren geopperd, ook al eerder dan door IDHD, maar heeft het nog nooit tot raadsvoorstel gemaakt. We vonden het terug bij een raadslid in Wenen, bij D66 in Venendaal en zelfs bij de PvdA in Utrecht. Dat is wat anders dan een voorstel dat een collega-raadslid enkele weken of maanden daarvoor al in jouw eigen gemeenteraad heeft gedaan over te nemen alsof er niets gebeurd is.

  Maar misschien is het onderscheid te subtiel…

 102. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ Johan

  De subtiliteit van de SP is fameus en botte bijlen bestaan dan ook niet.

  Vwb paaltjes in Witbrant was NIEUWE informatie over de gang van zaken een reden om het door vier partijen gedane voorstel nog eens onder de loep te leggen. Vootschrijdend inzicht dus op grond van nieuwe informatie.

  Nieuwe informatie omtrent raadsonderzoek op grond waarop LST alsnog besluit mee te werken ken ik niet. De opzet blijft mijns inziens gelijk, dus wel degelijk draaien dank zij o.m. jouw terechte interventie.

  Een ingediende motie van de gezamenlijke voorstanders van autoloze zondag eerst ondertekenen en dan je naam er weer onderuit halen zoals onlangs de SP wist te presteren, kan dat eigenlijk wel?

  Als je met je laatste opmerking meent te refereren aan het verzoek aan College om te overwegen bij nieuwbouwprojecten collectief energie in te kopen dan nogmaals : er is beslist een substantieel verschil tussen het eerder op gebied van collectief inkopen energie gedane van de SP en dat van de PvdA. Waar de SP in een klap alle minima op deze manier tegemoet wil komen ihkv armoedebestrijding (groot, groter, grootst van opzet en aanpak) zoekt de PvdA de mogelijkheid van collectiviteit concreter en kleinschaliger nl. ihkv slim inkopen als je aan het bouwen bent.

 103. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Ho ho ho Tine, even wachten, zo zijn we niet getrouwd. De motie voor de autovrije zondag was MIJN motie, jullie hebben 'm – na lang zeuren en trekken – mede ondertekend. En vervolgens werd je door het CDA tijdens een schorsing op het matje geroepen en haalde JIJ je steun onder die motie uit, en niet andersom. Om uit de impasse te komen werd het debat door Vreeman verdaagd, enkel en alleen om te voorkomen dat jullie tegen je eerder mede-ondertekende motie zouden moeten stemmen, omdat ik niet bereid was die motie terug te trekken.

  En, wie heeft er uiteindelijk gelijk gekregen? De autovrije zondag komt er nu precies zoals we hem wilde, en niet het slappe aftreksel zoals wethouder Aarts voorstelde. Als het aan jullie had gelegen was je opnieuw voor het CDA door de knieen gegaan, zoals gewoonlijk.

  Kijk hier nog maar eens naar terug.

  Overigens krijgt dit nog wel een staartje, want zoals je nu toch ook wel moet beseffen heeft Aarts de raad keihard voorgelogen over de mogelijkheid om de autovrije zondag en het ZXZW-festival op dezelfde dag te houden. In normale politieke verhoudingen is zoiets een doodzonde. Maar in Tilburg zal de PvdA deze liegende en bedriegende CDA-wethouder wel weer de hand boven het hoofd houden.

 104. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Inderdaad zijn we gelukkig niet getrouwd. Maar voordat jij je motie maakte die ik ondertekende was een andere motie door ons ingediend en daar had ook de SP haar steun aan gegeven. Schielijk werd de naam vd SP echter doorgestreept van de al ingediende motie en jij dreigde de steun aan het voorstel vd autoloze zondag in te trekken. Onder die druk (of is het chantage ? )- heben wij je motie gesteund om hoe dan ook de 21e als datum vast te houden.Het doel om de autovrije zondag te laten doorgaan was voor mij heilig maar de SP lapt alle fatsoensregels aan haar laars, speelt een politiek spelletje,maakt gebruik van haar machtspositie want wetend dat de autoloze zondag geen doorgang zal vinden als SP haar steun aan het voorstel intrekt.

  Of de wethouder meer haar best had mogen doen om de 21e vast te houden: zou best kunnen maar om daar nu zo'n heisa van te maken? Over een datum? Mijn motie (die door jullie afgeketst is) was er op gericht dit voor een volgende keer te voorkomen en ook om bij de begroting een bedrag op te nemen zodat we er niet elk jaar kostbare tijd moeten besteden aan iets wat vanzelfsprekend in het programma is opgenomen.

  Desalniettemin ben ik blij mijn verjaardag a.s 21 september fietsend en picknickend door autovrij Tilburg te kunnen doorbrengen en ik zou willen zeggen: be my guest….

 105. paul van est avatar
  paul van est

  Ik heb geen politieke voorkeur, het gaat mij om de inhoud! 105, Johan kwam!

  Tine & Johan, tot 21 september, ik zal ff doortrappen in het Oosten om op tijd terug te zijn. Wellicht dat de SP een rol kan spelen bij het stimuleren van activiteiten georganiseerd door burgers op 21 september? Daarvoor werd vorig jaar precies 0 euro aangevraagd. Niet cynisch bedoeld Johan, volgens mij heeft de SP veel contacten en een hele hoop vrijwilligers ook.
  Mijn verondersteling onlangs elders op TilburgZ werd door het college trouwens snel gelogenstraft: ze bleek al vanaf begin maart intensief met de ZxZW-organisatie in overleg. Dus dat wordt een prachtige, eensgezinde en hopelijk wederom zonovergoten autovrije zondag!

 106. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  PvdA voor gratis treinen in Tilburg!

  Prachtig!

  11 december 2006: SP voorstel gratis treinen binnen Tilburg. Wethouder krijgt het niet voor elkaar bij de NS. Wel de toezegging dat bij invoering van de OV Chipkaart het nultarief binnen Tilburg opnieuw zal worden bekeken.

  31 maart 2008: PvdA vraagt aan het college of het mogelijk is het nultarief in Tilburg bij invoering van de OV Chipkaart opnieuw te bekijken…

  Tine, had dat nou effe overlegd, jullie doen toch zo graag aan constructieve samenwerking… Wij zijn daar vanaf 2003 (aangenomen initiatiefvoorstel Euroticket) al mee bezig. Ik zal het dit keer geen ‘jatten’ noemen, maar het ‘zonder overleg overnemen van een initiatief’, oke?

 107. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Johan dit onderwerp is een afspraak die gemaakt is bij de vaststelling van het algemeen beleidsplan in maart 2006.lees pag.11. Dus een voorstel vd SP in november 2006 is zeker niet nieuw want het stond al vast in het Collegeprogramma. Het succesvolle overleg tussen 013 en NS vwb tariefkorting dat we vorige week in BD konden lezen, de inmiddels aangekondigde datum vd OVchipkaart per 1 januari en het in maart 2006 vastgestelde voornemen van dit College geeft aan dat vraagstelling naar de voortgang op dit moment opportuun is want anders niet uitvoerbaar bij start OVchipkaart.Die vraag naar de voortgang vd onderhandelingen had de SP vandaag ook kunnen stellen.Als er maar aan gewerkt wordt, daar gaat het om. Het boeit me niet echt wie de vraag stelt.

 108. paul van est avatar
  paul van est

  Dus dat wordt een prachtige, eensgezinde en hopelijk wederom zonovergoten autovrije zondag!

 109. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Ach ja, het ABC uit maart 2006, da's waar ook. Daarin staat inderdaad opgenomen de toezegging die de wethouder al deed in 2003 bij behandeling van het SP initiatiefvoorstel over het zogenaamde Euro-ticket, om met de NS te onderhandelen over alle mogelijkheden mbt tariefacties voor treinen in Tilburg.

  Maar inderdaad, geeft allemaal niks, alleen zou een beetje overleg wel tof zijn geweesst, toch?