Geplaatst

Buurtparkeergarages: SP-voorstel na jaren uitgevoerd

In de ‘Hoofdlijnenennotite Parkeren’ ruimt het college een belangrijke plaats in voor kleine parkeergarages in woonbuurten. Ik ben blij met dit voortschrijdend inzicht! Wij pleiten al jaren onafgebroken voor een dergelijke oplossing voor veel ruimteproblemen in met name de binnenstad.

De buurtparkeergarages staan al sinds vorige eeuw in onze verkiezingsprogramma’s. Ook in alle debatten over ruimtelijke ordening en bouwplannen in de binnenstad heeft onze fractie ingebracht dat dit de enige manier is om op termijn te kunnen blijven voorzien in parkeerruimte voor bewoners zonder dat elke straat van voor tot achter vol staat met blik. Tot nu toe delven bomen en speelruimte voor kinderen vaak het onderspit, of worden buurtbewoners opgezadeld met veel te dure vergunningsystemen.

De laatste keer dat we de buurtparkeergarages aankaarte was in maart van dit jaar naar aanleiding van een wijkbezoek aan St. Anna. Daar had wethouder Aarts al in 2005 toegezegd serieus naar de optie voor buurtparkeergarages te kijken. Het wijkplan Oud-Noord dat in 2004 door de raad is vastgesteld was een gemiste kans wat dat betreft. Ook hier concurreren auto’s met groen en spelende kinderen om ruimte en had ons voorstel om te experimenteren buurtparkeergarages zeker overgenomen moeten worden. Dat deze mogelijkheid nu in de hoofdlijnennotitie alsnog prominent is opgenomen stemt ons tevreden: Beter laat dan nooit. Het is ook bepaald niet de eerste keer dat wij jaren moeten zeuren voordat het college een idee overneemt. Ik hoop wel dat het nu serieus wordt aangepakt en het niet blijft bij een obscuur experimentje.

Behalve een oplossing voor ruimtegebrek leveren buurtparkeergarages ook een bijdrage aan de veiligheid: In Tilburg vinden nog altijd relatief veel autoinbraken plaats. In veilig afgesloten buurtparkeergarages is die kans een stuk kleiner en hoeven buurtbewoners ook minder te vrezen voor schade door vandalisme.

En nou maar hopen dat het CDA dit voorstel niet torpedeert door straks – per ongeluk – tegen de nieuwe parkeerverordening te stemmen…

Alle berichten van deze auteur

Reacties

9 reacties op “Buurtparkeergarages: SP-voorstel na jaren uitgevoerd”

 1. Loes Dielissen avatar
  Loes Dielissen

  Johan,
  Heb je ook gelezen, dat de nieuwe buurtparkeergarages ca. 50 euro per maand gaan kosten. Dat is wel wat meer dan de huidige "op straat vergunning" die v.a ca. 15 euro kost.
  Dat de parkeertarieven in de openbare garages hiervoor verhoogd worden, zal je als muziek in de oren klinken, niet dan?
  Hartelijke groeten,
  Tilburgse Volkspartij

 2. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Johan,
  Wees nou eens een keertje blij! Dankzij dit overwegend links georienteerde college kunnen er eindelijk spijkers met koppen worden geslagen vwb milieudoelstellingen enz. M

 3. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte mevrouw Van de Weyer, nu moet ik het toch echt even opnemen voor de heer Van den Hout, want hij heeft wel degelijk duidelijk aangegeven dat hij blij is dat in de Hoofdlijnennotitie Parkeren een belangrijke plaats is ingeruimd voor kleine parkeergarages in woonbuurten. U moet wel goed lezen!
  Met vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven

 4. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Zeker goed gelezen, meneer Kouwenhoven,en ook de verheugdheid van Johan begrepen. Toch komt de reactie vd SP op het collegevoorstel me wat gek over. Er zijn twee dingen die me opvallen:
  1.De SP doet voorkomen alsof het voorstel van de buurtparkeergarages uitsluitend uit de koker van de SP vandaan komt terwijl dit idee al jaren bij diverse links georienteerde politieke groeperingen leeft.
  2.De SP ziet ook bij voorbaat al de mogelijke CDAberen op de weg.
  Beide zaken tezamen en de toonzetting van de column getuigen mijns inziens toch enigszins van stemmingmakerij en niet van vertrouwen in de goede afloop en bedoelingen,dat is wat ik wilde poneren. Als PvdA g

 5. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte mevrouw Van de Weyer, ja, u snijdt daar natuurlijk wel twee cruciale punten aan! Met name dat tweede punt. Altijd dat gemopper van de heer Van den Hout op het CDA! De SP had verdorie in het stadsbestuur kunnen zitten! Door de koppigheid en de onwil van de heer Van den Hout is dat nu niet aan de orde. Eeuwig zonde. Daarom heb ik ook veel meer vertrouwen in mevrouw Slegers.

 6. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Tsjongejonge, jullie mopperen samen nog veel meer dan ik! Maar Tine, even voor het collectieve geheugen: de PvdA heeft in Tilburg onze voorstellen voor buurtparkeergarages nooit ondersteund, we stonden wel degelijk alleen daarin. Is niet erg, alles went, goed dat het er nu van gaat komen. Op papier tenminste, want wat je ook een beetje lijkt te vergeten is dat politici wel vaker iets beloven maar niet waarmaken. Eerst zien, dan geloven, dat is na al die jaren Tilburgse politiek mijn motto geworden. En dat is niet voor niets. Besturen hoeft ook helemaal niet 'gezellig' te zijn, daar zoek je een leuke hobby voor.

 7. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Ik heb er de geschirften ng eens nauwgezet op nageplozen. Het voorstel van de buurtparkeergarages stamt

 8. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Bouwen die garages, liefst ondergronds, groen dak erop, een mooi prijskaartje aan het parkeren van vervuilende en ruimte innemende vervoersmiddelen hangen en over tot de orde van de dag aub!

 9. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  @ onze raadsleden,

  Passen jullie ervoor op dat bij de aanleg van die buurtparkeerplaatsen ook weer bomen kunnen gaan sneuvelen. Overal waar de auto’s heen moeten, gaan de bomen eraan. In de binnenstad ook. Daar zijn ze van de straten gebannen en worden de binnengebieden geasfalteerd. En bij het onder de grond stoppen van die auto’s worden ook veel bomen gesloopt.

  En zeg nou zelf, waar speelde je zelf het liefst. Niet aan de straat met al dat verkeer, maar achterom, in den hof, in boomhutten en ouwe schuurtjes, weg van het toezicht. Die plekken gaan nu verloren aan auto’s. Kom je daar als kind in de buurt, gaan die burgers weer mekkeren.