Geplaatst

Lekken uit het presidium

Nu ook Hans Smolders uit het presidium stapt mist dit vertrouwelijke overleg twee van de tien fractievoorzitters. Opnieuw blijkt de kramp en spagaat over de vertrouwelijkheid van informatie moeilijk hanteerbaar. Volgens de SP is er echter geen alternatief voor de ‘openheid in vertrouwen’ zoals die momenteel in Tilburg plaatsvindt. Het overleg tussen Presidium en de lokale driekhoek is van groot belang en moet niet op het spel gezet worden. Door geen van de partners.

Toen vorig jaar de VVD besloot niet meer deel te nemen aan het besloten deel van het Presidium (het overleg tussen fractievoorzitters en de burgemeester) waarbij ook de lokale driehoek (officier van justitie en politie) aanschuift, werd het probleem van hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie pijnlijk duidelijk. De SP was en is voorstander van ‘openheid in vertrouwen’ (zie hier voor opinieartikel). Dat vereist een inspanning van álle kanten, en dat is wat volgens ons momenteel ontbreekt.

Politie en OM hebben geen verplichting om met het Presidium te overleggen. Als zij zich niet meer veilig voelen omdat vertrouwelijke informatie weglekt, zullen zij dit overleg opzeggen. Daarmee krijgen de fractievoorzitters mínder informatie dan nu het geval is, en wat ons betreft is dat schadelijk en dus onwenselijk.

Tegelijkertijd begrijpen we ook de spagaat van politici: wat te doen met informatie die eigenlijk in het openbaar besproken zou moeten worden, maar alleen in vertrouwen wordt medegedeeld? De balans is precair, maar er is wel ruimte. Bij dergelijke twijfel hoort een fractievoorzitter dat in het Presidium te bespreken en kan een afweging gemaakt worden over de vertrouwelijkheid van bepaalde mededelingen.

Zal ik ook eens lekken uit het Presidium? We krijgen er soep en kroketten! En sommigen nemen er zelfs twee, ik noem verder geen namen… Niet alles wat daar ter tafel komt is echt geheim. De opmerkingen van de burgemeester over Zino, die door Hans Smolders zijn ‘gelekt’, zouden daar best eens onder kunnen vallen. Dat hadden we dan in het Presidium moeten bespreken. Volgens mij is daar alle ruimte voor, en sterker nog, zou een groot deel van die club misschien wel hebben geoordeeld dat dit geen geheime informatie is of zou moeten zijn. Maar die weg is wel de enige weg.

Het doen van aangifte tegen Hans Smolders vanwege lekken is formeel vast correct. Maar gezien de inhoud van wat hij naar buiten heeft gebracht waarschijnlijk ook wel een brug te ver. Het handhaven van een balans tussen vertrouwelijkheid en openbaarheid is meer gediend bij terughoudendheid van alle kanten: niet zonder overleg lekken, maar ook niet zonder overleg de zwaarste tegenmiddelen inzetten. Want inmiddels gaat de discussie alleen nog maar over wel-of-niet-lekken en straks over politici die zich buitengesloten voelen, in plaats van waar het over zou moeten gaan: veiligheid, en de rol van Zino daarbij. Doodzonde. Ik hoop dat alle partijen tot zinnen komen en de unieke samenwerking in Tilburg tussen Presidium en lokale driehoek niet op het spel zetten in een hanengevecht.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

19 reacties op “Lekken uit het presidium”

 1. Sven Harteveld avatar
  Sven Harteveld

  Johan schreef:
  "Niet alles wat daar ter tafel komt is echt geheim"

  Wat doet dat dan in een geheim rokerig achterkamertjes overleg? Indien het waarlijk over gevoelige en vertrouwelijke onderwerpen gaat zal je weinig mensen horen. Maar momenteel wordt eigenlijk ALLES besloten achter die deuren. Zelfs de agenda van de gemeenteraadveregaderingen en wat er wel en niet in besproken wordt. Waardoor de gemeenteraad nog een lager niveau heeft dan een muppetshow voorstelling.

  Als voorbeeld. Wat was er zo geheim aan de naam en het niet kunnen en willen bespreken daarvan van de nieuwe schaatsbaan? ETC en zo nog meer voorstellen. cq initiatieven. Het presidium wordt gewoon misbruikt om openheid in de politiek/bestuur te voorkomen.

 2. Jaques avatar
  Jaques

  H

 3. Sven Harteveld avatar
  Sven Harteveld

  Niet alles maar soms vang je wat op.

  Zoals dat gebeuren met die naam van de ijssportcentrum. Hadden meerdere partijen het vlak voor de gemeenteraad toen over.(Vlak na het presidium)

  Het was toen het verschil van een lange agenda naar een gemeenteraadsvergadering met een korte agenda geworden waar tijd gerekt werdt ivm het gratis eten tussendoor. op kosten van de belasting betaler. Dat onderwerp was niet het enige onderwerp wat geschrapt was.

 4. Jaques avatar
  Jaques

  Hm, dacht ik al, je lult weer gruwelijk uit je nek.

 5. Sven Harteveld avatar
  Sven Harteveld

  Nee hoor.
  Dat is werkelijk toen in het presidium besloten.
  Het is niet voor niets dat ik dat voorbeeld gebruikt! Dit is zeker GEEN kwestie van informeren van fractievoorzitters over openbare oorde en veiligheid.

  Maar gewoon DE OUDE POLITIEK!

  Een initiatief om een naam van een bekende sportster aan een nieuw te bouwen sportcentrum te geven is blijkbaar iets wat niet openbaar maar achter gesloten deuren moet uitgevochten worden. Meerdere agendapunten zijn die dag in het presidium besloten van de agenda te halen. Je kan dan als niet deelnemer van het achterkamerpolitiekerookholoverleg ,dan alleen de conclussie trekken dat het presidium misbruikt wordt om minder populaire standpunten uit te vechten uit het zicht van degenen die in 2010 weer op hun zouden kunnen stemmen.

  Ook die kant mag wel eens belicht worden.
  Noem het hoe je wil maar het is zeker niet "uit je nek lullen" Maar noem het ook geen openbaarheid van bestuur!

 6. pierewietplantje avatar
  pierewietplantje

  In het zogenoemde presidium worden fractievoorzitters vertrouwelijk ge

 7. Johan van den Hout, SP avatar
  Johan van den Hout, SP

  O jee, even ingrijpen: er zijn twee soorten presidiumvergaderingen. Eentje een half uur voor de raadsvergadering, waar de gang van zaken besproken wordt. Daar gaat het over de agenda bijvoorbeeld. Maar daar wordt ten eerste niks besloten, en die vergaderingen zijn bovendien niet vertrouwelijk. Alleen de voltallige raad beslist – in het openbaar, aan het begin van de vergadering – over haar eigen agenda, en niets of niemand anders. Ook over de naam van die sporthal heeft het presidium niets besloten (dat kan en mag en wil ze helemaal niet), maar heeft de PvdA zelf haar eigen initiatiefvoorstel teruggetrokken.

  Een andere presidiumvergadering gaat over openbare orde of persoonlijke aangelegenheden, en over procedure-dingetjes. Alleen dat eerste stuk is vertrouwelijk, en terecht. De rest niet, de notulen daarvan zijn ook gewoon openbaar.

  Er kan altijd verschil van mening zijn over wat wel of niet vertrouwelijk is, maar dat hoort dan in dat presidium besproken te worden, niet op straat. Daar heb ik Hans Smolders over de wachtgeldregeling dan ook bijgevallen.

  Voor de rest verwijs ik nog maar eens naar mijn eerdere opinie-artikel waarvan de link hierboven ergens staat.

 8. Pierewietplantje avatar
  Pierewietplantje

  Eigen schuld Johan. Denk je dat iemand het verschil weet tussen Presidium en Presidium?
  Die trouwens beide niet openbaar zijn.

 9. Pierewietplantje avatar
  Pierewietplantje

  De titel zegt al genoeg van desbetreffende stuk van de Sp.

  Onlangs stapte de VVD uit het Tilburgse presidium omdat ze niet langer vertrouwelijke informatie over het veiligheidsbeleid wil horen. Dat hindert de fractie in haar openbare optreden.

  Het presidium wordt dus gebruikt om fracties te hinderen in hun publieke functie en optreden en daarmee hun controlerende taak.

 10. Jaques avatar
  Jaques

  Pfff, lezen is ook een kunst h

 11. Pierewietplantje avatar
  Pierewietplantje

  Iets onderbouwen ook h

 12. Jaques avatar
  Jaques

  Oh, Pierewietplantje voelt zich aangesproken, da's goed nieuws. Bijzonder trouwens om zo hoog op te geven over openbaarheid maar hier slechts onder een schuilnaam durven publiceren. Maar never mind, ik voel me uitgedaagd tot wat tekstverklaring, exegese zelfs, h

 13. Johan van den Hout, avatar
  Johan van den Hout,

  Jongens, kunnen jullie asjeblieft een beetje bij het onderwerp blijven.

  De stelling is zo'n beetje dat vertrouwelijk overleg onontbeerlijk is, dat er altijd discussie mogelijk is over wat wel of niet vertrouwelijk is, maar dat je daar hoe dan ook voorzichtig mee om moet gaan (iedereen, niet alleen Smolders, ook Vreeman), omdat je anders meer kapot maakt dan drank goed kan maken, het kind, het badwater, afijn, je snapt 't wel.

 14. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  achterkamertjesoverleg doet me altijd denken aan peeskamertjes en gokholen

 15. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  En die zijn er ook niet voor niets Jacques: ter leering ende vermaek.

 16. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ik vindt het hans smolders nog niet zo slecht doen.
  die verteld tenminste waar het verloren geld naar toe ging [wachtgelden].
  ik vindt dat hij gerust mag vertellen hoe het zit.
  wij zitten toch in een democraties land?
  wat hebben ze te verbergen in de gem.raad van tilburg?
  meer dan de doorsnee burger kan weten.
  niet hans smolders aanvallen, maar het grootste gros van de gemeente is corrupt.
  als ze al niet willen inzien dat het beleid wat ze voeren naadje pet is, terwijl er zo'n armoe en ellende is onder de bevolking.
  hans smolders heeft tenminste lef om boeken open te gooien, om te laten zien waar het gemeenschapsgeld naar toe gaat.
  gooi een veger door dat hoenderhok!
  petje af voor hans smolders

 17. pierewietplantje avatar
  pierewietplantje

  Presidium of presidium? fractie voorzitters of fractie voorzitters?
  Een feit is dat er heus wel soms vertrouwelijke informatie zal zijn. Maar stemmingmakerij is geen gevoelige en vertrouwelijke informatie wat die raad van 11 ook beslist!(10 fractievoorzitters en 1 burgemeester)

  Begrijpelijk schrijven is ook een kunst!

 18. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  Er is geen sprake van een vertrouwelijk overleg. Er is een bijeenkomst waarin vertrouwelijke informatie wordt gegeven! Overleggen en besluiten nemen doen we in commissies en in de raadszaal!Allemaal openbaar.

  We besturen de 6de stad van het land. In het kader van het veiligheidsbeleid is het soms nodig vertrouwelijk om te gaan met informatie. Het is niet meer en zeker ook niet minder.
  Iemand die deze afspraak schendt (ook al vindt hij zelf dat hij daar een goede reden voor heeft) is toch in eerste instantie onbetrouwbaar!

 19. T.ilburg avatar
  T.ilburg

  Of is het misbruik van – we zeggen het wel maar er mag niet over gel*lt worden- tendentidinges en raad beinvloedend omdat elk klankbord hiermee wordt uitgeschakeld. De fractievoorzitters worden zelfs gemuilkorft richting eigen achterban en vaak geraadpleegde deskundigen, want geheimhouding. U, alle raadsleden hebben een democratische plicht die slechts om heeeeel belangrijke redenen beknot mag worden. Hebben jullie als presidiumleden, Justitie of pliessie overigens al ontdekt wie den Simsalabimlekkert was? Als geheimhouding dan zo belangrijk was is den Simsalabim-affaire toch van een heeel andere orde dan het Hamersgejeuk. Plaatselijk discotheek houdertje, whatever?Kamervragen en ministriele bemoeienis en zo , over het Simsalabimlek! Horen we niemand meer over? Johan niet, Marjo niet, Vreeman niet, Joost niet,
  justitie niet, de pliessie niet? Hans S. ook niet. Hopelijk zinne advocaat wel. Het gelijkheidsbeginsel? Weten we het nog? als ene niet mag lekken dan den andere ook nie.
  groeten van Theo http://www.theoilburg.nl