Geplaatst

PvdA laat armoedebeleid los

Eerst werd het fameuze tienduizendbanenplan van de PvdA al afgeserveerd, nu gooit de partij ook de handdoek in de ring als het er om gaat de armoede Tilburg uit te helpen. "Een semantische discussie", aldus de woordvoerder, waarmee hij wilde zeggen dat de verkiezingsbelofte niet zo serieus genomen moet worden. Dat werd gisteren bevestigd bij de behandeling van de armoedenota: geen rooie cent extra!

Al tijdens de begrotingsbehandeling van vorige week weigerde de PvdA extra geld uit te trekken voor armen in Tilburg. Dat standpunt werd vandaag bevestigd toen het armoedevoorstel zónder begroting aan de orde kwam. Ook GroenLinks steunt dit plan zoals het er ligt. "Extra geld is niet nodig", aldus beide partijen, "en anders zoeken we het wel ergens, ofzo". Volgens de SP bepaald niet een houding die laat zien dat armoedebestrijding een serieuze zaak is. "Vorige week werd nog volop gediscussieerd over zo’n 60.000 euro voor nostalgische lantaarnpalen. Blijkbaar was het belangrijk om dat bedrag te reserveren. Maar nu het over armoede gaat geloven de raadsleden wel dat zich dat vanzelf oplost en hoeft er helemaal níks gereserveerd te worden. De komende jaren komen we miljoenen voor dit beleid tekort, de wethouder (Mevis, GroenLinks) geeft dat zelf ook toe en doet vervolgens niks", aldus SP woordvoerder Veerle Slegers.

In de armoedenota staat dat ‘armoede de stad uit helpen’, zoals verwoord in het PvdA programma én het collegeprogramma, een illusie is. Slegers: "Ja nogal wiedus! Voor uitvoering van de nota wordt 1,8 miljoen uitgetrokken maar daarvan gaat geen cent naar armen, dat zijn kosten voor ambtenaren en onderzoekjes en folders en formulieren. Als het armoedebeleid succes heeft zitten we meteen met een tekort aan geld te kijken. Als bijvoorbeeld méér mensen gebruik gaan maken van de bijzondere bijstand, en dat is volgens de nota wél de bedoeling, dan is daar dus gewoonweg geen geld voor. Als je het zó aanpakt is elk armoedebeleid een illusie".

Zelf wilde ik de wethouder financiën (Backx, PvdA) bij de besprekingen hebben, maar dat vond de commissie niet nodig. Het is bij mijn weten nog nooit voorgekomen dat deze gemeente beleid aannam zónder daar ook geld bij te leveren. Een wethouder van financiën zou daar een stokje voor moeten steken. Dat durfde hij vorige week al niet en nu vond hij het blijkbaar ook niet nodig hier bij aanwezig te zijn.

Conclusie van de SP is dat deze gemeente nog altijd geregeerd wordt door het CDA en dat zowel PvdA als GroenLinks op belangrijke punten volledig door het stof gaan.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

4 reacties op “PvdA laat armoedebeleid los”

 1. Sven avatar
  Sven

  Mijn excusses Johan. In de verkiezingstijd geloofde ik je niet dat het totale leugens waren van de sociale PvdA (deltaplan voor de armoede enz)Ik had blijkbaar misplaatst toch hoop dat een partij die zich sociaal noemt dat ook is.En er al was het maar een klein beetje, een doelstelling in zat.

  Het toont weer aan hoe vuil en leugenachtig de oude partijen zijn. En dat ze ons vertrouwen en stem niet verdienen.

 2. Nol van Trier avatar
  Nol van Trier

  PvdA laat armoedebeleid los?

  Nog niet eerder in deze mate was mij het luistergedrag, of liever gezegd, het slechte luistergedrag van de fractie van de SP en dan in het bijzonder dat van de fractievoorzitter in de Tilburgse Gemeenteraad opgevallen.

  Wat is er aan de hand.
  Tijdens de commissievergadering van dinsdag 13 november kwam het Collegevoorstel Armoede aan de orde. De PvdA vroeg in zijn eerste termijn aan de wethouder of het ambitieniveau van het College wel ver genoeg reikte. Immers, de door het College geformuleerde regel in het ABC : "Armoede de stad uit, dat is de uitdaging waar wij de komende vier jaren voor staan," was niet in het Collegevoorstel opgenomen. In zijn eerste antwoordtermijn gaf wethouder Mevis aan dat hij geen semantische discussie wilde aangaan, maar dat het actieprogramma uit ging van het gebruik van inkomensondersteunende regelingen van 95 % van de doelgroep in 2010. De woordvoerder van de PvdA reageerde op deze opmerking dan ook met de woorden dat een semantische discussie niet aan de orde was en dat belangrijker was dat er SMART geformuleerd sprake was van een hoog ambitieniveau van het College.

  Weln, dit is allemaal tot daar aan toe.
  Anders wordt het echter, wanneer blijkt dat de fractievoorzitter van de SP niet alleen selectief luistert, maar ook nog eens last heeft van een

 3. Johan van den Hout avatar
  Johan van den Hout

  Beste Nol,
  Gaan we hier het debat nog eens overdoen? Maar je slaat de spijker op z

 4. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Ik zit ook nog maar pas in de raad, maar naar mijn idee zijn de mogelijke of waarschijnlijke toekomstige financiele tegenvallers rond de aanleg van de cityring niet verwerkt in de begroting. Bijvoorbeeld.
  Met de SP constateren we dat er op vele punten geld wordt gestoken in het gemeentelijk apparaat en niet in de burgers:
  650.000 voor aansluiten bij de stad (ontwikkeling pasje? onderzoekjes?)
  150.000 voor communicatie (bureautjes, extra fte?)
  150.000 voor training van ambtenaren
  Maar we kregen nog een specificatie van de wethouder.