Geplaatst

Willem II en de aanslagen op Tilburgs identiteit

Het “Wilhelminapark” werd in de oorlog “Noorderpark”. Tegelijk verdween bij de Oranjeboom elke verwijzing naar Wilhelmina. Na de Bevrijding echter werden zaken weer gecorrigeerd. Maar Willem II bleef in handen van de Duitse bezetter? In elk geval lijkt het nog steeds of het logo met de Oranjevorst en de Vrijheidsboom nooit bestaan heeft! Het éérste logo, uit de begintijd en in 1916 het landskampioenschap!

“Hoewel Willem II in 1896 werd opgericht, beschikt de club pas sinds 1928 over een logo”, zo blijft de Willem II website beweren! En wat beleefde Tilburg eerder al rond die reclamestrategie van producten in de markt zetten als “ziel” en “identiteit” en daarbij allereerst afrekenen met de niet commerciële concurrentie! Wat zagen we eerder al rond die zogenaamde “citybranding” die uiteindelijk landelijk resulteerde in de constatering “Tilburg bleekste stad van het land”!

Citybranding op zijn Tilburgs (toegespitst op meest typerende detail)

Met poneren logo ‘Moderne Industriestad’ tegelijk afschaffing logo Lindeboom.

Met de slogan ‘Tilburg Moderne Industriestad’ niet alleen de nadruk van TILburg verleggen naar ‘Moderne Industriestad’, maar tegelijk de boodschap en ‘zekerheid’ dat ‘Til’ niets te maken heeft met ‘Tilia/lindeboom’.

Als hoogtepunt van “Tilburg Moderne Industriestad” zelfs letterlijk de Vrijheidsboom
omlaag halen (en gemeentelijke verstrekking substituut Schrobbelèr).

Opblazen van Kruikenzeiker/Schrobbelèr tot “hét symbool van de stad” in combinatie met kappen van de Vrijheidsboom en omtrent dit symbool elke betekenis verzwijgen of enkel non informatie, onzin, bedrog: aanhoudende mediamanipulatie.

Start campagne ‘Kroonpils der Pilseners’, bier Oranjeboom (nu nog oranje/groen!):
Op de verjaardag van de kroonprins de echte Oranjeboom kappen.

“Tilburg geeft vorm aan zijn identiteit” (gemeentelijke bouwreclame) na eerst identiteit Lindeboom kappen. Moderne Industriestadarchitectuur (en later de T) als ‘identiteit’ (en met ‘CASTmobiel) propageren op de plek van de oude Lindeboom.

In gemeentelijke geschiedschrijving en Industriestadpropaganda ‘stad met een levend verleden’ tot in de noten wissen van het nog letterlijk levend verleden de Lindeboom.

In reclame voor de nieuwe stadsidentiteit T ‘Til’ (tilia/lindeboom) extra klein afbeelden en in praktijk nog agressiever omlaag halen.

Met T affiches “plas op de plaats” zelfs oproepen tot urineren op de plek van de oude Lindeboom.

VVV promotie van Kruikenzeiker/Schrobbelèr koppelen aan alles wegpoetsen wat betreft de Lindeboom. Vergelijkbare praktijken via o.a. Stadsmuseum, Archief, Bibliotheek. Rond T 2009 reclame voor Kruikenzeiker/Schrobbelèr koppelen zelfs aan totaal voorbijgaan aan de boom die in 1809 juist middelpunt was van de feestelijkheden.

Op de nieuwe Heuvel op de beloofde en geplande plek voor de Lindeboom een nergens in de plannen genoemde tegel voor de kruikenzeiker en de naar de zijlijn gedirigeerde boom demonstratief en bij herhaling dood en zonder betekenis.
En dan nog al die hier eerder beschreven wapenfeiten.

Doen alsof je gek bent!

Maar wat zagen we weer na de beschreven ontoelaatbaar geachte reclame voor Schrobbelèr in de vorm van ‘nieuws’, ‘voorlichting’, gemeentebeleid en clubbeleid! Ondanks afspraken over terughoudendheid met alcoholreclame Schrobbelèrreclame op de mupi’s! En de kruikreclame ‘kruikenzeiker’ op gemeentevlaggen! Maar wie nog nuchter de campagnepraktijken signaleert wordt weggezet als malloot. Of zelfs afgeschilderd als een complotfantast die de barre reclamerealiteit zelf zich inbeeldt! Ja, nog niet benevelde Tilburgers met nog niet verschrobbelde hersens worden “gekke henkie” genoemd!! Mensen die nog zien en signaleren wat er aan de hand is serieus en openlijk bestempelen als gek! Zo ver gaat het in de stad van ‘Hou jij ze dom dan houden wij ze bezopen’! In dat kader in Domstad intelligentie en logisch nog denken een psychische afwijking!

Carnaval

Gelukkig is het straks Carnaval. Het prachtige feest van benauwende normen en reclamedictatuur even helemaal negeren en omdraaien. Even je niets aantrekken van de dwingende moraal van T, Kruikenzeiker, Schrobbelèr. Even geen “Kruik” of
T burger, maar TILburger.
Maar kijk uit! Ook Carnaval proberen ze in Domstad te degraderen tot kruikreclame en één grote Schrobbelèrmanifestatie, één groot SchrobbeBlèrconcours,. En heeft u het laatste nieuws van Willem II al gehoord, nadat protesterende supporters allemaal werden ‘omgezongen’ door Guus Meeuwis en bijeengedreven in ’t Schrobbelèrvak! Na het trotse logo uit de begintijd wordt nu ook de naam uit de begintijd afgeschaft. Willem II stuntelt in de Jupiler League voortaan verder als FC Schrobbelèr.

Reacties

2 reacties op “Willem II en de aanslagen op Tilburgs identiteit”

 1. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Reactie van een Willem II-er, ter info:

  Geachte heer Roos,

  Als lid van de archiefcommissie van Willem II werd ik een tijdje geleden geattendeerd op uw artikel betreffende eventuele geschiedvervalsing door Willem II. Graag wil ik daar – op persoonlijke titel – het volgende over zeggen. Jaren terug zijn Stan Verschuuren (oud-penningmeester Willem II), Arnaud J. van der Ven (oud-secretaris Willem II) en ondergetekende (medewerker Willem II) begonnen met het schonen van het omvangrijke archief van Willem II. Dat gebeurde in het Regionaal Archief aan de Kazernehof in Tilburg. Een zeer tijdrovend werk, aangezien we alle documenten een voor een in handen hebben gehad. Als oud-bestuursleden wisten de heren Verschuuren en Van der Ven zeer goed de belangrijke van de minder belangrijke documenten te scheiden. Vooral Van der Ven kende de club als geen ander. Niet alleen vanwege zijn lidmaatschap sinds 1941, maar vooral ook als zoon van Arnaud P. van der Ven, de man die bij Willem II allerlei functies bekleedde. Hij was er speler, trainer, mental coach, secretaris en geschiedschrijver. Als chroniqueur en redacteur schreef hij vele artikelen voor het clubblad en talloze sportliederen en cabaretteksten voor de feestavonden. Hij schreef het boek “Drie jaar voetbalconcentratie” (1941) en was de ontwerper van de clubvlag. In 1928 ontwierp hij de eerste voorloper van wat tegenwoordig een logo wordt genoemd. Toentertijd sprak men echter nog van een insigne. Dit Willem II-insigne werd bovendien nog niet gebruikt bij publicaties van de vereniging. Het is destijds alleen maar uitgevoerd in de vorm van een dasspeld die door de leden met trots op de revers werd gedragen. Zie bijgevoegde afbeelding.
  Willem II heeft vanaf de oprichting in 1896 niet eerder de beschikking gehad over een dergelijk beeldmerk. In 1928 werd dus pas het eerste logo ingevoerd. Arnaud J. heeft deze feiten op papier gesteld. Hij heeft ze – als zoon van – uit de eerste hand!
  Bij het schonen van het Willem II-archief zijn wij ook de afbeelding tegengekomen die door u wordt aangemerkt als het eerste clublogo. De beeltenis met De Lindeboom en Koning Willem II. Een logo dat volgens u door Willem II op de website van de club wordt verzwegen. Welnu, de genoemde afbeelding met De Lindeboom en Koning Willem II zijn wij pas voor het eerst tegengekomen op briefpapier van Arnaud P. van der Ven als secretaris van Willem II (van 1940 tot 1948). Zie bijgevoegde afbeelding.
  Op geen enkel document vanaf de oprichting in 1986 tot de jaren ’40 toe zijn we die afbeelding tegengekomen. In het jubileumboek “Willem II veertig jaar” (1936) waarin alle feiten uit de clubhistorie tot dan toe staan beschreven, is niets terug te vinden van een beeltenis die eerder als een soort logo gebruikt zou zijn. En ook bij het verschijnen van het logo in 1928 wordt met geen woord gerept over een eventuele eerdere beeltenis. Arnaud P. nam tijdens het seizoen 1940-1941 het secretariaat over van de heer Horsten. Zijn briefpapier dateert dus uit de jaren ’40. Het door diezelfde Arnaud P. ontworpen logo dateert al uit ….. 1928! Waarom gebruikte Arnaud P. dat logo niet? Wel, dat logo was, zoals ik al zei, alleen als dasspeld uitgevoerd.
  Hoe Arnaud P. aan de beeltenis kwam van De Lindeboom en Koning Willem II zou ik u niet kunnen zeggen. En helaas zijn zowel vader als zoon Van der Ven inmiddels overleden.

  Ik hoop dat ik u heb kunnen aantonen dat er – in mijn ogen – van opzettelijke geschiedvervalsing door Willem II geen sprake is.

  Met vriendelijke groeten,

  Harrie Verhoeven (medewerker Willem II)

 2. Henk avatar
  Henk

  O ja Paul, sorry. Om mijn reacties vergelijkbaar gewicht te geven als die van jou moet ik mijn reactie op jou en Willem II natuurlijk ook in viervoud hier plaatsen. Dus hier nogmaals:

  De corruptie in Tilburg: de aandacht af blijven leiden?.

  Na het stukje ‘Willem II doet aan geschiedvervalsing’ (Arjen Roos 4 oktober 2011) plaatste ik op 1 februari de gesignaleerde zaken in de brede Tilburgse totaalcontext van campagne en citybranding. Dat gebeurde onder de titel “Geschiedvervalsing Willem II onderdeel van Tilburgse identiteitscorruptie”. In de reacties echter niet bepaald enige inhoudelijke verdieping omtrent de vuile Tilburgse reclame- en campagnepraktijk wat betreft ‘T’, ‘Schrobbelër, “Moderne Industriestad” enzovoort als “identiteit” neerzetten en de niet commerciële concurrentie zoals met name de Lindeboom als symbool, ziel en identiteit afbreken en met alle geweld al twintig jaar omlaag halen.

  Hoewel zelfs eigen supporters al aan de bel hadden getrokken, herhaalde Paul van Est hier zelfs tot drie keer toe dat Willem II na actie van hem nu op de hoogte was van de omissie in de logo-informatie. Alsof dat de zaak was waar het om ging. Binnenkort een column over de logo’s van de Tilburgse biljartclubs, zo kondigde hij tegelijk snerend aan. Eerst de inhoud “identiteitscorruptie” reduceren tot slechts wat logogeneuzel en vervolgens met die beeldvorming van de inhoud doen alsof we die inhoud in elk geval op zijn minst dienen te negeren.

  Waarom komt Paul van Est niet met achtergronden over het logo van ‘Duurzaam Tilburg’? Die afbeelding van de Lindeboom was vroeger het logo van de VVV! Die manifesteren zich nu met een grote T en stevige reclame voor de firma ‘Kruikenzeiker/Schrobbelèr. En wat voor informatie geven ze over de in ballingschap voortlevende Lindeboom en zaken in die sfeer? Uit een ter verspreiding aangeboden ‘Lindebomenfietstocht werd door de VVV zelfs alles over de Tilburgse Lindeboom gewist! En waar is en was bij de VVV mijn Lindeboomboek! Waar is in de VVV voorlichting nog te vinden dat ze ooit de Lindeboom als logo hadden?

  In plaats van dat soort inhoudelijke verdieping plaatste Paul van Est onder mijn columns een Willem II reactie. En opnieuw in drievoud. Waarom drie keer diezelfde reactie? Om aan te geven dat die reactie vele malen belangwekkender is dan wat ik beweer en ontdekte? En waarom is die onder mijn columns geplaatste reactie gericht aan Arjen Roos en niet naar mij? Ik dien bij voorbaat niet serieus genomen te worden als ik hier nog eens verklaar dat het Willem II logo al dateert uit 1896, dat de vorm van de afgebeelde Lindeboom zelfs precies de vorm is van de boom in 1896, dat ik het logo niet alleen klein en ‘onbeduidend’ afgebeeld vond op briefpapier of andere oude documenten, maar ook op groot formaat en zelfs als officieel logo in een verzameling van oude “bedrijfslogo’s”?

  Wat betreft dat detail Willem II toch merkwaardig dat ik op allerlei plekken op het oorspronkelijke logo stuitte en dat Willem II zelf op de website meteen begint met de vaststelling: “Hoewel Willem II in 1896 werd opgericht, beschikt de club pas sinds 1928 over een logo”. Merkwaardig ook dat heel gedetailleerd de veranderingen beschreven worden en het bestaan ooit van een logo met Lindeboom dan juist onvermeld blijft. Frappant ook dat feitelijk Willem II als enige Nederlandse voetbalclub op haar website überhaupt aandacht besteedt aan het logo. Om als onderdeel van reclameafspraken misschien toch iets essentieels juist weg te poetsen en vooral juist niet te vermelden? Het blijft toch een vreemde zaak. Op zich is het natuurlijk niet zo’n punt dat ook Willem II werd ingeschakeld om T, Moderne Industriestad en Schrobbelèr te propageren. Maar moest daarbij net zoals bij T, BD, VVV, T 2009 enzovoort worden afgerekend met symbool, ziel en identiteit tilia/lindeboom? Het beeld past in elk geval precies in het totaalplaatje van de grote campagnecorruptie. En de aan die Willem II voorlichting ten grondslag liggende basis blijft hoe dan ook zeer dubieus. Het in mijn boek in 2000 al gemelde Willem II logo met Lindeboom had normaal gesproken al jaren geleden in de media of elders aandacht moeten krijgen. Maar wat gebeurde er!.

  Mijn boek en resultaten van jarenlang archiefonderzoek kwamen in tegenstelling tot Lindeboomvoorlichting van gemeente en Brabants Dagblad niet eens in de leeszaal van het Regionaal Archief.

  Mijn boek kwam in tegenstelling tot reclame voor ‘Kruikenzeiker/Schrobbelèr’ niet in het gemeentelijk informatiecentrum, het Stadsmuseum, de winkel van de VVV.

  Over de werkelijke inhoud van het boek kwam ook niets in de krant. Nog eens extra werd de voorstelling van zaken via gemeentevoorlichting en BD herhaald. Onderzoeksresultaten als “oudste Vrijheidsboom van het land” werden zelfs in een dikke kop vertaald met “boom was pro Duits”!!! En in een ingezonden brief mocht zelfs de auteur zelf al dat soort onzin niet meer corrigeren.

  In de gemeentelijke geschiedschrijving ‘Stad met een levend verleden’ voert een bronverwijzing aangaande exact allemaal in mijn boek te vinden gegevens naar een hiaat in de bronverantwoording, een gewiste bronvermelding!

  En zo jarenlange moedwillige acties en praktijken die mij uiteindelijk wat betreft mijn werk en inspanningen voor zover in geld uit te drukken een schade hebben berokkend van zo’n 400.000 euro! In afwachting van normale vergoeding van die toegebrachte schade iedereen een mooie lente toegewenst en tot in hopelijk minder corrupte tijden.