Geplaatst

Huisuitzetting: verklaring, achtergronden

Waarschuwing vooraf: dit is oorlogsverslaggeving, serieuze, nauwelijks te verteren kost of feitelijk gewoon helemaal niet te verteren. Voor wie het luchtig wil houden of de prettige illusie in stand wil houden dat er in Tilburg weinig aan de hand is en dat het er allemaal gemoedelijk en integer aan toe gaat het advies om met Tine van de Weyer gezellig te gaan zeurhengelen, met Arjen Roos de boel pruimbaar te houden of zich te beperken tot de scherts in de vorige column van mij. In het andere geval:
u bent gewaarschuwd.

Op de Heuvel is dit jaar als voortzetting van de eeuwenoude Gerechtsboom een dode boom geplant. “Laten staan, laten staan”, zo herhaal ik hier nog maar eens, want in de huidige omstandigheden is er niets zo symbolisch en toepasselijk. Vandaag dien ik zelfs volgens officieel gerechtelijk schrijven mijn woning te hebben ontruimd, zo niet dan zal dat gebeuren “met behulp van de sterke arm van politie en justitie.”
Vanuit de woningbouwvereniging gezien, ook in mijn ogen, gerechtigheid.
Toch ga ik vrijwillig mijn huis niet uit. Er is meer aan de hand dan “huur niet betaald”. Er is nog een andere verantwoordelijke partij in deze zaak. En die lijkt niet toevallig de afgelopen jaren van alles te hebben bedacht om Tilburgs eeuwenoude symbool van gerechtigheid en hoogste waarden en normen te wissen uit ons bewustzijn en onze geschiedenis. Hierbij een korte samenvatting van wat ik met deze partij meemaakte.

“Absoluut niet deskundig”, “schizofrenie”, “verzint zelfs het schrijven van een boek om nog serieus genomen te worden ook“ enzovoort. Dat was – zo niet nog zotter – jarenlang de gemeentelijke beeldvorming over mij die sommigen ook op deze website nog proberen in stand te houden. Een en ander leidde er toe dat ik eerder al in 1994 mijn huis uit werd gezet, voorafgaand aan het kappen van de Lindeboom.
“Onder deze corrupte omstandigheden kan ik geld niet meer beschouwen als wettig betaalmiddel”, zo had ik toen uiteindelijk gereageerd!! Met dat uiterste alarmsignaal protesteerde ik na mijn pleidooi als ‘Groene Sinterklaas’ voor minder reclame en meer natuur in de woonomgeving tegen de grove, ruige gemeentelijke reactie:
de megacampagne voor precies het omgekeerde: ‘Tilburg Moderne Industriestad’.
De gemeente liet zich zelfs inhuren om de toen ondubbelzinnig veroordeelde reclamepraktijken in de stad (reclame niet meer als zodanig herkenbaar) extra te bevorderen en te stimuleren en daar zelf ook aan mee te doen met betaalde bedrijfsreclame in de vorm van ogenschijnlijk neutrale gemeentevoorlichting. Niet de veroordeelde reclamepraktijken werden aangepakt, maar degene die daarover aan de bel had getrokken.

Met de campagne T werd op het gemeentehuis nog meer de behartiging en promotie van gemeentelijke en publieke belangen vervangen door behartiging van en reclame voor commerciële en financiële belangen van T binnenstad, winkeliers, horeca, grote bedrijven en grote ondernemers. Nog duidelijker werd daarbij grote schade berokkend naar mij en al mijn inspanningen nog ten behoeve van meer en meer buiten beeld rakende algemene en gemeentelijke belangen, zoals alleen al het simpel nog overeind houden van de betekenis van “des Gemeentens Lindenboom”, de in wezen nog altijd oudste Vrijheidsboom van het land.

De druppel die de emmer voor mij deed overlopen was het wederom (nu bij de ‘Nota Biodiversiteit’) in de kopieën naar de raadsleden gewoon weglaten van essentiële passages uit mijn schriftelijke reactie. Waar blijven we met onze democratie als we zulke praktijken accepteren! In de gemeentelijke reactie werden over wat ik zou beweren dan wel weer bepaalde suggesties gewekt. En nog gekker werd het in de raadszaal toen ik die beeldvorming als inspreker nog probeerde te corrigeren en raadsleden vroeg er rustig mijn eigenlijke tekst nog eens op na te lezen. Ik werd in de Raad niet voorgesteld als de misschien wel meest deskundige op het betreffende terrein, maar ik werd als een soort crimineel de raadszaal uitgestuurd! En later bleek dus dat uit de stukken voor de raadsleden de bewuste passages gewoon waren gewist!!!

Na deze en daar nog op volgende ervaringen weer rond de Lindeboom was voor mij echt de maat vol. Ik ging heel serieus de zaak dan maar eens helemaal van de financiële kant bekijken. En dus rekeningen en schadeclaims indienen. Allereerst voor gebruik van foto’s van mij voor publicatieborden, affiches, folders en zelfs een huis aan huis verspreid boekje, allemaal in een context tegenovergesteld aan de doelen waarvoor ik die foto’s had gemaakt en bestemd. Bovendien was aan dat fotomisbruik ondanks nadrukkelijk geweigerde toestemming toch mijn naam verbonden, daar toch mijn naam bij vermeld. En zo vervolgens nog zo’n dertig andere rekeningen voor duidelijk en bewust aan mij en mijn inspanningen toegebrachte campagneschade. Van al die rekeningen is er tot dusver nog niet één betaald. Ook niet de tussendoor nog verstuurde spoedopdrachten om in elk geval toch zovast minstens mijn oplopende huurschuld te betalen.

Door de verdere ontwikkelingen rond mijn huisvesting en mijn straks naar alle waarschijnlijkheid verder op straat bivakkeren hoop ik dat in elk geval voor iedereen duidelijk wordt hoe ver de corruptie inmiddels gaat in deze stad. Op diverse fronten zijn de grenzen van wat nog acceptabel en toelaatbaar is echt ver overschreden.
Ja, hoe toepasselijk: als voortzetting van het eeuwenoude symbool van hoogste waarden en normen op de Heuvel nu die dode boom. Laten staan, laten staan.

voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes (met links) op de oude site
zie weblogoverzicht: A tot G , G tot M, M tot S en T tot Z.

Reacties

11 reacties op “Huisuitzetting: verklaring, achtergronden”

 1. Ruevert avatar
  Ruevert

  Henk,
  goddelijke voorloper van de niet kapitalistische non conformistische en Huttonia maatschappij. Realiteit is dat wij nog ver van deze perfecte maatschappij zijn verwijderd. Mammon regeert nog steeds, kijk wat er weer gebeurd met de banken. Keer op keer worden we belazerd en de politiek doet niets. Dus met gezonde wrevel moet ik u het advies geven om deze judaspenningen aan deze ontspoorde maatschappij te voldoen. Het werkt nog steeds zo, helaas.

 2. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Dank voor je advies Ruevert. Met een bepaalde mate van gesjoemel, corruptie of 'creatief boekhouden' kan ik best leven, maar er zijn voor mij toch echt grenzen. En die zijn echt gepasseerd. En desnoods sta ik straks als permanent protest en alarmsignaal op straat.

 3. Shoarma is Döne avatar
  Shoarma is Döne

  Henk, als jij denkt dat je rechten kan doen gelden op foto's die zonder jouw toesteming zijn gebruikt, dan weet een beetje advocaat hiervoor de juiste wegen te bewandelen.

  Zie ook:
  VillaMedia
   
  Auteursrecht.nl

  Groets,
  Shoarma

 4. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Dank voor je advies Shoarma. Maar ik denk dat het nu te laat is. En ik heb eerder die stap ook niet gezet om de sfeer niet nog verder te verstoren. Bovendien wilde ik op die manier niet bij voorbaat al toezeggingen en uitspraken van bestuurders negeren en wantrouwen. En nu het er op lijkt dat op het gemeentehuis toch een andere macht gewoon de dienst uitmaakt en de baas is moet wat mij betreft ook dat dan maar voor iedereen duidelijk worden rond de verdere ontwikkelingen rond mijn huisvesting.

 5. Marg Vlemmix avatar

  Vandaag is het 14 oktober, en ik vroeg me af hoe het Henk de laatste dagen vergaan is, en of hij nog woont daar waar hij zijn bed heeft staan. De aandacht is in Tilburg naar een andere huisuitzetting gegaan, daar kwam zelfs de burgemeester nog laat op de dag voor in actie. Het is nog steeds zo dat we overal voor moeten betalen, of we dat nu terecht vinden of niet. Mijn man zegt altijd dat je geen recht hebt, alleen als je ergens voor kunt betalen.
  Blijkbaar hebben anderen jouw eigendommen gebruikt, en daar niets voor teruggegeven, waarom heb je dat dan niet anders aangepakt? Jij weet als geen ander wat je te wachten zou staan, er zijn jaren voorbij gegaan, maar veel begrip is er voor jou uit diezelfde hoek niet gekomen. Maar, de woningbouwvereniging heeft jou niets misdaan, je gebruikt als huurder hun ruimte, en een huurder hoort te betalen voor de ruimte die hij gebruikt.
  Dan is de cirkel toch weer enigszins rond.
  We kennen in Tilburg ook de gemeentelijke schuldhulpverlening als eventueel laatste redmiddel, maar je moet met de grote menigte mee Henk, het is niet anders, hoezeer ik je dat ook zou gunnen.

 6. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Dag Marg. Ik zit nog in mijn flat. Maar hoe lang nog? En zal het mij lukken om dit keer eindelijk met het gekozen uiterste aandachtsmiddel de corruptie in de aandacht te krijgen? Er is in elk geval vanuit de gemeente ‘gelekt’ naar het Brabants Dagblad en dat resulteerde in publiciteit waarbij de aandacht meteen weer werd verlegd naar het aandachtsmiddel. En op de website van het Brabants Dagblad meteen zelfs al in de kop “Activist Henk Kuiper”. Alsof dat zelfs mijn beroep is: “activist”.
  Hierbij dan toch nog even voor alle duidelijkheid voor iedereen een beknopt overzicht van de jarenlange acties van de echte activisten: 
   
  Ondanks duidelijke veroordelingen zelfs door de Reclame Code Commissie (“misleidend”, “niet meer op deze wijze reclame maken”) doorgaan met de meervoudig veroordeelde reclamepraktijken van niet meer als reclame herkenbare reclame, betaalde reclame in de vorm van ‘nieuws’ enzovoort. 
   
  De veroordelingen naar de bevolking niet eens bekend maken. En gemeentelijke samenwerking juist met de reclamecriminelen. Hun meervoudig veroordeelde, maar o zo lucratieve reclamepraktijken juist extra bevorderen en stimuleren. En ten aanzien van mij als degene die over de reclamepraktijken aan de bel had getrokken juist allerlei sabotageacties, sancties en rare beeldvorming. 
   
  Na de door mij als ‘Groene Sinterklaas’ verspreide brievenbussticker “geen reclame” en het daaraan gekoppelde pleidooi voor meer natuur in de directe woonomgeving de megareactie zelfs van ‘Tilburg Moderne Industriestad’: een grote campagne voor precies het tegenovergestelde: méér reclame en in voorlichting en praktijk buitengewoon ruige acties ten aanzien van de Tilburgse stadsnatuur. En daarbij naar mij zelfs een soort ‘Berufsverbot’ en nog meer sancties, rare beeldvorming, tegenwerking en anti acties. 
   
  De nadruk van het begrip ‘Til’ (tilia/lindeboom) verleggen naar ‘Moderne Industriestad en op het hoogtepunt van die campagne de Lindeboom ook letterlijk omlaag halen. Met geen pen meer te beschrijven acties om daaraan voorafgaand en vooral daarna alle uitingen, lezingen, publicaties en initiatieven van mij dood te zwijgen en te saboteren en mij neer te zetten als “activist”, “absoluut niet deskundig” enzovoort. 
   
  Na mijn boek ‘Tilburg vijf eeuwen rond een heilige Linde’ beginnend en eindigend met “Til” en ‘leg de nadruk weer op ‘til’ de campagne T, de reclamereactie om de aandacht nu van ‘til’ te verleggen naar alleen nog maar de T. 
   
  Mijn constateringen en onthullingen van in wezen nog steeds “Oudste Vrijheidsboom van het land” in het Brabants Dagblad zelfs vertalen met “boom was pro-Duits” en vervolgens werkelijk tot in het absurde alle pogingen van mij saboteren ter correctie van al dit soort krankzinnige Lindevoorlichting. Mijn boek weren in de leeszaal van het Archief, de schappen van de VVV, het Stadsmuseum, Informatiecentrum enzovoort. En wat ik ‘levend verleden’ noemde met allerlei manoeuvres en ingrepen wissen zelfs uit de latere gemeentelijke geschiedschrijving ‘Stad met een levend verleden’. Zelfs op het allerlaatst in dat boek een per ongeluk nog gehandhaafde noot gewoon wissen (zie hoofdstuk 6 de verdwenen voetnoot 139 bij terloops in de tekst toch nog genoemde betalingen voor de Lindeboom, exact en met precieze bron allemaal te vinden in mijn boek!). En vergelijkbare praktijken en acties naar mij op allerlei terreinen in de aanverwante sfeer van natuur, bomen en stadsnatuur in het algemeen. 
   
  Als eerste stad in Nederland zich inlaten met de zeer dubieuze en zeer omstreden reclamestrategie van “citybranding”, ofwel “de stad een ziel en een identiteit geven”, de bevolking daaraan blootstellen en daarvoor als proefkonijn gebruiken. In dat kader en in die context de Lindeboom omlaag halen en vervangen door surrogaten in de commerciële sfeer, zoals ‘T’, ‘Moderne Industriestad’ en heel duidelijk ook commerciële producten als bijvoorbeeld Schrobbelèr. En van de misschien wel meest deskundige in Tilburg wat betreft kennis, herkennen en signaleren van dit soort reclamepraktijken gewoon doen alsof die man paranoia is, zo niet “schizofreen”, “knettergek” enzovoort.

 7. Marg Vlemmix avatar

  Toch een pak van mijn hart dat je nog in je flat zit, en niet ergens in een hoekje moet liggen onder de blote hemel!
  Zoals ik al eerder zei, ik zou je gunnen dat het anders is, maar het gaat volgens mij niet lukken…weet je dat mensen zoals als jij vaak pas erkenning krijgen als ze er niet meer zijn? Daarmee wil ik je niet op verkeerde ideeën brengen, maar het is wel zo. Sterkte Henk…

 8. Ruevert avatar
  Ruevert

  @ Henk, copyright en creatief eigendom zijn bij wet vastgelegd. Ik zou het advies van Shoarma, wiens naam bij is vervlogen de desolate steppes van de grote T., opvolgen.

 9. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Beste Ruevert. In de berichtgeving in het Brabants Dagblad verschoof de aandacht van de inhoud van mijn rekeningen al helemaal naar het zonder verdere uitleg natuurlijk ‘idiote’ totaalbedrag van die rekeningen. Maar dat “slijk der aarde” en die door mij nu gebruikte financiële taal is natuurlijk verhoudingsgewijs totaal onbelangrijk, niets anders dan middel om aandacht te krijgen voor de inhoud van die rekeningen, duidelijk te maken dat er naar mij enorme schade is berokkend en dat de gemeente enorme schade berokkent naar allerlei waarden en belangen verder juist in de gemeentelijke, publieke en niet commerciële sfeer. 
   
  Als ik me nu verder zou concentreren op dat geld en van alles nog ga proberen om die rekeningen toch nog betaald te krijgen dan zal gegarandeerd de aandacht nog verder verschuiven van de wezenlijke inhoud naar de bijzaken, de aandachtsmiddelen en het geld. Om duidelijk te krijgen hoe ver de corruptie inmiddels gaat zal huisuitzetting op termijn meer duidelijk maken dan dat ik nu nog allerlei moeite zou doen om op de een of andere manier gemeentelijke betalingen nog af te dwingen.

 10. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Beste Marg. Bedankt voor je prachtige reactie en je bezorgdheid. Ter geruststelling naar jou: onder de “blote hemel” zal mijn als eeuwig gevoelde verbondenheid met natuur en leven er zeker niet minder op worden.

 11. Shoarma Is Döne avatar
  Shoarma Is Döne

  Best lullig voor je, Henk. Maar bedenk dat er nog ergere dingen zijn