Geplaatst

Nieuwjaarswensen 2012

Ik heb vijf duidelijke wensen voor het nieuwe jaar. Aangezien iedereen kan helpen om die te realiseren heb ik besloten ze hier openlijk toe te lichten en uit te spreken.

1. De koningin serieus nemen

Er gaat geen minuut voorbij of reclame verkondigt haar grote moraal van materialisme, egoïsme en onverstoorbaar doorconsumeren. Van wat een totaal ander kaliber was dan weer de kersttoespraak van onze koningin:

Maar juist haar boodschap werd door menigeen meteen bestempeld als moralisme. En dan van een hypocrisie waar die mensen al helemaal niet van gediend waren. Laat in 2012 dit meten met twee maten nou toch eindelijk eens stoppen.

Zelf wonend in een paleis had de Koningin zich volgens diverse reacties niet mogen uitspreken over bedreigingen voor natuur, aarde en “het doel van onze economie” door zaken als “geldzucht”, “zich verrijken” en “hang naar overdaad”. Maar is niet juist die houding naar de koningin hypocriet? Nemen diezelfde mensen haar boodschap dan wél serieus uit de mond van bijvoorbeeld een hutbewoner?
Om serieus genomen te worden dienden openlijke consuminderaars eerst maar eens de luxe aan te schaffen die volgens de reclamenormen pas recht geeft op respect, erkenning en bijbehorende status van persoon die toch enigszins serieus genomen kan worden. En hoe ligt wat dat betreft de lat voor een koningin? In allerlei bladen is onze koningin onmiddellijk al gediskwalificeerd en zelfs een schande voor het land als ze het alleen al waagt in dezelfde of vergelijkbare kleren te verschijnen als bij een eerdere gelegenheid. Hoe overspannen zouden wellicht de mensen die nu “hypocrisie” roepen al reageren als de koningin bij een bezoek aan een moskee haar hoed zou vervangen door een hoofddoekje?

De toespraak van de koningin werd ook meteen in de sfeer getrokken van partijpolitiek. In het huidige politieke klimaat zijn we niet eens meer in staat te zien en te respecteren dat iemand nog boven de partijen staat en verder nog kijkt dan de partijpolitieke korte termijnbelangen? In elk geval wens nummer één voor 2012:
de koningin serieus nemen.

2. Na Stapels fraude doorpakken

Opzienbarend nieuws in 2011 was de fraude van Diederik Stapel. De Tilburgse universiteit nam harde maatregelen. Maar de wetenschap zuivert natuurlijk niet haar blazoen door tegelijkertijd over veel ernstiger fraude te blijven zwijgen. Aan de Tilburgse Universiteit worden nog steeds belangrijke economische wetten en leerstellingen verkondigd gebaseerd op volkomen gefingeerde en aantoonbaar onjuiste basisgegevens. “De behoeften van de mens zijn oneindig”, zo is nog steeds het basisuitgangspunt achter een economie die nu zelfs wereldwijd probeert met onvoorstelbare reclamebeïnvloeding de mens aan te passen aan de gefingeerde uitgangspunten. Nieuwjaarswens nummer twee: graag na Stapels breed uitgemeten ‘kleine’ fraude nu ook de grote fraude aanpakken.

3: Positief verder met de crisis

En kan het in het nieuwe jaar eindelijk afgelopen zijn met die deprimerende, negatieve inhoud aan het begrip ‘crisis’. Het is heel positief dat de crisis nu ook in de economische sfeer duidelijk wordt. Ja, leve Griekenland, waar we het woord ‘crisis’ nog aan te danken hebben. Het woord is afkomstig nog van het Griekse ‘krinein’ dat niets anders betekent dan oordelen, een vonnis vellen, beslissingen nemen die een keerpunt betekenen. En dat is allemaal hard nodig en zeer gewenst. Zeker als het gaat over een doorgeschoten economie die de aarde dreigt te verwoesten. Of willen we met alle geweld doorgaan met een economie die de grenzen van de ecologische mogelijkheden al is gepasseerd? Grote wens in elk geval voor 2012: elke keer als het woord ‘crisis’ valt daarbij alleen maar positieve associaties en met extra enthousiasme de oude economie vaarwel zeggen en kiezen voor de nieuwe economie.

4. Minder borrelpraat in het BD

En heeft u de Kerstbijlage nog van het Brabants Dagblad? Zo niet, vis hem alsnog uit de prullenbak, bewaar hem voor het nageslacht. Een verhaal zelfs over Tilburg dat alle werkelijk relevante feiten buiten beschouwing laat. Terugblikkend op de mall nóg weer eens de “lobby” van de tegenstanders en zwijgen over de echte en zoveel ruigere lobby van de voorstanders en hoe ver die lobby ging met in Tilburg nog nooit eerder vertoonde reclamepraktijken.
Nee, de termen “corruptie” en “steekpenningen” nog weer eens in verband met de aandacht afleidende beschuldigingen toen naar Hans Smolders.

Nog ongelofelijker hoe de krant ook nog even terugblikt op de huidige Heuvel.
“De op democratische wijze heringerichte Heuvel”, lezen we nota bene (pag. 25)!
Dit is toch gewoon schunnige journalistiek? Als straks iedereen SP stemt en we krijgen allemaal PVV ers in de gemeenteraad of omgekeerd, dat is dan “democratisch”?

De bevolking koos voor een groen plein met als “hart”, “centraal” en “in het midden” de Lindeboom. In werkelijkheid echter kreeg Tilburg op de beloofde, getekende en bestemde plek voor de Lindeboom een plaquette met het bekende reclamemiddel voor kruiken met sterke drank en Schrobbelèr in het bijzonder. Los van de vraag of die kruikenzeiker commercieel al niet genoeg is opgeblazen en uitgemolken, de bevolking koos voor een plan met als “centraal middelpunt” de Lindeboom.
De bevolking koos voor een Heuvel met “drie banken om de Lindeboom” en gegarandeerde groei- en levensruimte voor “drie lindebomen”, “drie stekken van de oude Linde”. Het plein werd vervolgens opgeleverd met de Linde niet alleen naar de zijlijn, maar bovendien zonder de beloofde banken rond de boom. En in plaats van de gegarandeerde groei- en wortelruimte voor drie bomen kwamen er dode bomen in een bak met nog niet eens fatsoenlijke wortelruimte voor één Lindeboom.
Het standbeeld van Willem II kwam ook niet zoals beloofd naast de Lindeboom, maar verhuisde helemaal naar de andere kant van het plein. En de beloofde stroken groen “van wisselende breedte” werden allemaal even breed, zodat ze nu op het plein als het ware ook letterlijk dikke strepen trekken door elke voortzetting van de oude Oranjeboom.

Hoe is het mogelijk dat de krant dan toch dat beeld neerzet van “op democratische wijze heringerichte Heuvel”!
Het antwoord zien we warempel in hetzelfde artikel.
De gesignaleerde borrelpraat vloeit voort uit daadwerkelijke borrelreclame! De brede marge tussen de kolommen in die hele Kerstbijlage blijkt aan het eind exclusief bestemd voor bijzondere reclame in de vorm van een kruik ‘Schrobbelèr’.
En onder die borrelkruik in dikke rode letters en gepresenteerd als redactionele tekst de reclameboodschap: “Wat meer trots en minder maauwe zou de Tilburgers goed doen”. Precies de boodschap die Schrobbelèr al propageerde in het jaar waarin de Lindeboom gekapt werd. We mochten toen weer “trots” zijn en vooral op het bij de Lindekap door de gemeente toen uitgedeelde Schrobbelèr. Samen met het reclamesmeermiddel ‘kruikenzeiker’ dienden we dat voortaan te beschouwen als symbool, ziel, identiteit enzovoort. En bijgevolg dienden we “lindeboom” voortaan met een kleine letter te schrijven en kwam de krant daarover alleen nog maar met elke betekenis nog verder omlaag halende valse voorlichting, non informatie en desinformatie. En met name alles wat we nog zeiden over de Lindeboom viel onder de categorie “Maawe”.
“Kappen met dat gezeur. Kan dat onophoudelijke gemier en geëmmer over de linde op de Heuvel nu eindelijk eens stoppen?”, zo schreef de krant ten overvloede nog eens op
1 oktober 2011. Wens dus voor 2012: kan er in het BD eindelijk een eind komen aan die borreljournalistiek en het onder invloed van reclamesmeergeld tot in het absurde meemaauwe met de dubieuze campagnes in Tilburg.


5. Communicatieprijs voor gemeente

“Wij zullen verder op brieven niet meer reageren, ….. beschouwen dit dossier als gesloten”, zo liet de gemeente dit jaar weten na inhoudelijk nog nergens serieus op gereageerd te hebben. En wat betreft het wissen van hele passages uit brieven werd het in 2011 nog weer gekker. Van een brief over gemeentelijke communicatie en het weer nog verder stimuleren van en participeren in veroordeelde reclamepraktijken bereikte zelfs geen enkele passage de raadsleden. Die brief verdween zelfs in zijn geheel.

Deze manier van communicatie verdient nu toch echt een speciale onderscheiding. En hopelijk gaat dat in 2012 ook echt gebeuren. Het jaar waarin nu zelfs de gemeentepagina’s naar het door de Reclame Code Commissie meervoudig veroordeelde Stadsnieuws gaan. Ja, wat een prachtig eindresultaat en schitterende bekroning van een twintig jarenplan kennelijk van als gemeente alsmaar verder juist meedoen met en sanctioneren van de veroordeelde reclamepraktijken.
Dit verdient echt een grote communicatieprijs. Terecht is de gemeente door ‘Communicatieclub Bourgondië’ genomineerd voor de jaarlijkse communicatieprijs van deze bekende organisatie van reclameprofessionals. En laat in 2012 deze communicatieprijs ook daadwerkelijk naar Tilburg gaan.

Reacties

5 reacties op “Nieuwjaarswensen 2012”

 1. Godelieve Engbersen avatar

  Mogelijk om te reageren op de Inhoud van de kerstoespraak van Koningin Bea, via: http://transitiontowns.nl/archief/9807

  Er zijn heel veel mensen, die de inhoud onderschrijven.

  Dat schept hoop.

  De duurzaamheids revolutie, is nabij. Ook in Tilburg.

  Draag die hoopvolle visie mee uit.

  Organiseer je een keer, samen met mij, een mooie volle maan wandeling?

  Vertrekken bij De Linde. Heuvel.

  Henk, op 17 maart 20122 heb ik Herman Verhagen op de Landelijke Genoegdag / Transitie, die dat boek heeft geschreven. Met een volle zaal belangstellende kunnen we het verschil maken.

  2012, het jaar van de waarheid.

  Nachtburgemeester/V Tilburg

 2. Repair Café T avatar

  Economie anders denken

  De financiële wereld laat zien dat bijna wereldwijd aan onze economische groei van de afgelopen jaren een eind dreigt te komen. Een groei gebaseerd op meer consumeren en het stapelen van schulden op schulden. Eigenlijk werden de, in een glazen bol, voorspelde financiële middelen en mogelijkheden voor de toekomst al ingezet voor de economische groei van vandaag de dag. Dit terwijl er geen enkele zekerheid bestond dat prestaties uit het verleden een garantie waren voor deze toekomst. Ook werd buitenbeschouwing gelaten wat deze buitensporige economische groei ons ging kosten aan het rentmeesterschap over onze moeder aarde en de gevolgen voor de volgende generaties. Aan deze roekeloze strategieën werd jaren lang stevig verdient vooral financieel door de 1% bovenklasse en meer welvaart, individualisme voor de 99% onderlaag.

  Maar zoals uit vele oude wijsheden blijkt “bomen groeien nou eenmaal nooit tot in de hemel” dus ook aan dit verhaal komt een einde. Om nu te voorkomen dat dit sprookje niet zal eindigen in de bekende slotzin “en ze leefde nog lang en gelukkig” zullen we heel rap radicaal anders moeten gaan denken.

  Gezamenlijk mogen wij in 2012 op zoek naar oplossing om uit deze pad stelling te geraken. Als we nu eens samen al onze krachten en kennis zouden bundelen om zo te groeien naar een mooiere duurzamere en socialere samenleving

  Mijn nieuwjaarswens voor 2012 zou dan zijn

  "Samen delen is samen Helen"

  Roland Samuels

 3. Godelieve Engbersen avatar

  Kijktip: Hebzucht.

  Ook over reclame. 5000 reclame prikkels per dag….

  We beginnen 2012 met een speciale uitzending over hebzucht, geld en de economische crisis.

  Valt ons economische systeem uit elkaar, omdat we te weinig geld uitgeven? Moeten we hebzuchtiger zijn om de economie weer op gang te krijgen misschien, of is het ook mogelijk om te leven zonder geld uit te geven?

  We maken kennis met de Duitse Raphael Fellmer, hij probeert vrijwillig geldloos door het leven te gaan..

  Hier een reactie van 'Paul': wat zijn veel mensen tegenwoordig breed geïnformeerd….Wat vind jij Henk.. waar ligt de start van de oplossing?

  Er is geen sprake van een hebzuchtige bevolking die deze crisis veroorzaakte. Er is sprake van een tomeloze hebzucht van bedrijven en aandeelhouders, hedgefund eigenaren en speculanten.

  En niet te vergeten van lieden die menen dat een salaris van een half miljoen, ook als het belastinggeld betreft, heel normaal is.

  Krokodillentranen bij de VARA over het afschaffen van subsidies van bepaalde omroeporkesten, maar het heel normaal vinden dat Matthijs, Jeroen en Paul elk met immense salarissen naar huis gaan. Geef die lieden modaal en gebruik de rest om de orkestleden te steunen zou ik zaggen.

  De hebzucht zit niet bij de "wij", en de crisis is echt niet veroorzaakt door wat jongelui die een nieuwer mobieltje willen hebben, Het is veroorzaakt door idioten die miljarden voor een Betuwelijn willen uitgeven waarop nu pakweg eens per uur een trein in elke richting rijdt omdat men enerzijds niet heeft nagedacht over een goede aansluiting in Duitsland en anderzijds absurde vervoersbedragen eist op die lijn.

  En de privatisering: op de WDR liet men eergisteren zien dat 40 miljard oftewel 25% van de o zo stijgende kosten van de gezondheidszorg administratieve kosten zijn die niet zouden bestaan als de overheid met gezondheidszorg net zo zou omgaan als met politie, brandweer en onderwijs.

  Idioten op ministeries die elk zo nodig elk hun eigen stempel willen drukken en dus miljoenen en miljarden uitgeven aan schaalvergroting danwel verkleining en gelijkaardige kapitalen aan adviesbureaus die zogenaamd onderzoek doen maar die vantevoren al weten welke uitkomst van hen gewenst wordt zodat de bewindspersoon zijn of haar wil door kan drukken. Want ze moeten toch bewijzen dat ze heel anders en veel beter denken dan hun voorganger. Hoe diep ze ons land in de schulden wroeten, ach dat zal hen niet deren omdat dat pas in een volgende kabinetsperiode speelt.

  Dan heb ik het nog niet over de miljarden voor de JSF straalvliegtuigen, de 1,3 miljard die de volstrekt zinloze Uruzgan missie heeft gekost, het kapitaal dat tegen de wil van de Nederlandse bevolking wordt ingezet voor "onze missie" in Kunduz terwijl iedereen weet dat het met Afghanistan uiteindelijk net zo zal gaan als met Irak. Democratie? Heb de moed eens daar echt over na te denken!

  Een Paul (jurist, niet onze milieu-econoom) op 3 januari, 2012

 4. Shoarma is Döner dan avatar
  Shoarma is Döner dan

  HadieTom,
  Laat die lijstjes 'gerelateerde berichten' maar gerust achterwege. Klopt geen meter van. Immers, bij dit artikel hadden sowieso minstens 1700 gerelateerde berichten moeten staan.
  En 'Kuttig nachtliedje' en 'Draaimolen met homo's op een paard' kan ik op geen enkele wijze relateren aan Henks nieuwe epos.
  'Ongesproken column' zou ik in dit verband zelfs ongehoorde Majesteitsschennis willen noemen, met de door Henk in volle glorie gepresenteerde Koninklijke toespraak in de kop van diens hoofse manifest…

  (Dat ik niet met mijn volledige naam kan ondertekenen, is natuurlijk helemaal van de krukenzeikerspot gerukt. Godelieve Engbersen mag nog van geluk spreken, die kan d'r naam net nog kwijt; tismewat, met die soosjel miedija)

 5. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  @ Henk,

  Korter, bondiger, puntiger, more to the points. meer van die in 2012!