Geplaatst

Aanhoudende symbooldestructie

“Kan dat onophoudelijke gemier en geëmmer over de lindeboom op de Heuvel nu eindelijk eens stoppen?”, zo schreef op 1 oktober redacteur Nico Snels in het Brabants Dagblad. En wat zien we dan! Juist het Brabants Dagblad komt met nog meer gezeur, gemier en geëmmer! Met de kennelijke bedoeling om zélf dat gevoel en die reactie bij de lezers op te roepen waarmee Nico Snels zijn column eindigde: 
“het lindeboek voorgoed sluiten”.

Het schandaal moet hier voor het nageslacht toch nog maar even verder geregistreerd worden.

Nog steeds “linde” met een kleine letter.
Nog steeds alleen maar onzin en flauwekul, met elke betekenis alleen maar nog verder kappen, alle historische feiten nog hardnekkiger verzwijgen, de Linde alleen maar nog verder omlaag halen.
Nog steeds geen enkele rectificatie van alle eerdere onzin en flauwekul.
Nog steeds geen woord zelfs over hoe de nieuwe Heuvel totaal afwijkt van de tekeningen en beloofde plannen, en allemaal ten nadele van de Lindeboom.

Een nieuwe stap in die al twintig jaar durende systematische symbooldestructie is ook het niet meer spreken nu van “Tilburgse Lindeboom”, maar van “Heuvellinde”. De oude Tilburgse Gerechtsboom wordt zo nog verder weggepoetst als iets van Tilburg, laat staan symbool van onze stad. In het boekje “Historische canon van Tilburg”, werd dat in de “Verantwoording” al ingeluid met de typerende bewering: “Een verhaal over de Heuvel is nooit compleet zonder de lindeboom”. De Lindeboom (afgezien weer van de historisch al meteen onjuiste kleine letter) niet als iets van Tilburg, maar gereduceerd tot slechts iets van de Heuvel! En als demonstratie daarvan in het boek geen hoofdstuk over de Lindeboom, maar wel een hoofdstuk over de T, met ook daar weer het Tilburgse reclamesmeermiddel voor kruiken met sterke drank en Schrobbelèr in het bijzonder. (En uiteraard wél met een hoofdletter).

In die stijl uit dezelfde hoek waar nogal wat reclamegeld van Schrobbelèr naar toe ging onder andere ook in 2006 de Tilburgse Scheurkalender. Op het blad van 27 april: “Hij is vandaag alweer twaalf jaar dood, onze lindeboom”. En even verder: “stierf in de kas waar hij zorgvuldig naar was overgebracht”. En om nog eens extra de sfeer “dood” neer te zetten: “heeft zijn moeder niet lang overleeft”. Dat het voltooid deelwoord ‘overleeft’ met een ‘t’ wordt geschreven zal de invloed van de T campagne zijn geweest *. Maar hoe naast elke betekenis verzwegen wordt dat de boom – genetisch geen gen veranderd – nog altijd gewoon doorgroeit! Schandalig. Je hebt het nota bene over een boom die gegarandeerd alle verantwoordelijken achter deze Linde-omlaaghalerij nog eeuwen overleefT. Met inderdaad een T. Van Tegenwoordige en Toekomstige tijd.

De jongste stap nu in de symbooldestructie is de huidige voortzetting van Nederlands oudste Vrijheidsboom en Gerechtsboom. Die werd niet alleen geplant zonder aanwezigheid van de Minister van Justitie, de Minister President, de Koningin of de abt van de abdij van Tongerlo, maar zelfs zonder de burgemeester, ja zelfs zonder ook maar één wethouder, zonder ook maar één raadslid!

En wat zien we als we kijken naar de vorm van de boom die nu de voortzetting is van de oude etagelinde die eeuwenlang als uniek gevormde etageboom een speciaal model had en met stutten was ondersteund. De nu geplante gewone standaardboom is zo hoog al opgesnoeid dat daar zelfs geen bijzondere etagelinde meer van gemaakt kan worden. De tot etage te leiden onderste takken zijn allemaal al verdwenen, weggeknipt en weggesnoeid. Nou ja, mooi symbool voor hoe verknipt de gemeente T inmiddels is en hoe alles buiten die blikvernauwing T verdwijnt en wordt weggesnoeid.

* Deze grove taalfout is vooral onvoorstelbaar gezien de op de achterkant vermelde medewerking van mijn oude conciërge op Odulphus en latere expert op het gebied van spelling Wil Sterenborg. Die laat zo’n fout echt niet zitten. Het kan maar op één ding wijzen: de schunnige Lindedenigrerende tekst heeft Sterenborg niet onder ogen gekregen. De grove taalfout verraadt hoe op het laatst ook hier natuurlijk weer de definitieve tekst werd aangepast aan de eisen van de T campagne.

Voor overzicht per onderwerp (met links) van stukjes geschreven van 2006 tot 2010
zie weblogoverzicht: A tot G , G tot M, M tot S en T tot Z.