Geplaatst

Succes heeft vele vaders

Natuurlijk is het beter als je als partij wethouders in het college hebt en met de fractie deel uitmaakt van de coalitie. Dan kun je rechtstreeks je ideeën en standpunten in het coalitieakkoord zetten en uitvoeren. Vanuit de oppositie is dat lastiger: je botst altijd tegen de betonnen coalitiemuur of je ideeën worden eerst afgewezen maar na een poosje opnieuw opgevoerd door een coalitiepartij. Dat hebben we al heel vaak meegemaakt. Het is niet leuk, we balen dan wel even. En daarna zeggen we weer tegen elkaar: ‘Ach, het maakt niet uit wie het doet, als het maar gebeurt, want het is een goed idee waarmee mensen worden geholpen`. Gisteren kwamen op één dag drie succesvolle SP-voorstellen langs, alleen dan zonder SP-stempel: Zorg in de wijk, het gemeentelijk werkbedrijf en buurtparticipatie.

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) moet de gemeente ondersteunende zorg organiseren waaronder thuiszorg en hulpmiddelen. Het Rijk geeft de gemeente daarvoor niet genoeg geld, dus moet er van alles worden bedacht om die zorg zo goed maar zo goedkoop mogelijk te regelen. Wij hebben altijd gezegd: Regel zorg dicht bij de mensen, dus in de wijk door professionals die hun mensen goed kennen. Het wmo-beleid van de gemeente Tilburg is daar inmiddels op gebaseerd en mensen zijn enthousiast.

In 2006 dienden we het initiatiefvoorstel voor een gemeentelijk werkbedrijf in. Met allerlei omwegen werd dat aangenomen. Toen indiener Johan van den Hout wethouder werd in 2008 kon hij beginnen met de uitvoering. Na het aantreden van het nieuwe college bleef het lang stil rondom het werkbedrijf. Totdat PvdA-wethouder Jan Hamming onlangs triomfantelijk de invoering van… een gemeentelijk werkbedrijf aankondigde. Iedereen (weer) enthousiast.

Ook in 2006 dienden we het initiatiefvoorstel voor buurtparticipatie in, waarin buurtbewoners kunnen beslissen over de herinrichting van hun eigen straat of buurt. Het voorstel werd aangenomen en met de SP in het college werden er twee zeer succesvolle pilotprojecten uitgevoerd in de Hofstraat/Bosstraat in Udenhout en in de Nassaustraat. Het nieuwe college (VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks) schafte deze buurtparticipatie vorig jaar onmiddellijk weer af, ondanks dat buurtbewoners er zeer tevreden over waren. Vorige week moest VVD-wethouder Roel Lauwerier erkennen dat veel problemen voorkomen hadden kunnen worden als bewoners van de Sumatrastraat waren betrokken bij de herinrichting van hun straat. En GroenLinks en de PvdA komen nu met een voorstel: Om buurtparticipatie in de Sumatrastraat mogelijk te maken…

Conclusie: SP-ideeën zijn goeie ideeën. Wie ze ook uitvoert.

Veerle Slegers

SP-fractie Tilburg