Geplaatst

Kamelen buiten het stadhuis, ezels erin

Op 16 september zou die vermaledijde kamelenrace plaats moeten vinden. Naar aanleiding van het collegebesluit om in weerwil van veel kritiek toch een vergunning te verlenen aan de organisatoren voor deze race, hebben we schriftelijke vragen voor het college ingediend. Een ander hebben we helaas niet meer. Tegen dom- en visieloosheid is geen parlementair kruid gewassen.Volgens de wethouder zouden er geen inhoudelijke argumenten zijn om de race te verbieden. Volgens ons is dierenwelzijn echter een behoorlijk inhoudelijk argument.

Dit zijn onze vragen:

1. U stelt dat er geen inhoudelijke argumenten zijn om dit evenement tegen te houden. Waarom vindt u het argument van bijvoorbeeld de gemeente Steenbergen dat dierenwelzijn in gevaar kan komen bij een kamelenrace niet inhoudelijk? Waarom hebt u dit argument niet meegenomen in uw afwegingen om tot een besluit te komen?

2. Volgens de Dierenbescherming die u een brief heeft gestuurd, is een concurrent van het organiserende bedrijf gestopt met kamelenraces omdat de dieren nog dagen na een race last hadden van spierpijn. Waarom vindt u dit geen inhoudelijk argument? Hebt u serieus bij deskundigen navraag gedaan of er daadwerkelijk spierpijn optreedt bij kamelen na dergelijke entertainment races? Zo niet, waarom niet?

3. Volgens de Dierenbescherming geeft een geraadpleegde dierenarts aan dat er naast fysieke risico’s ook sprake is van stress bij kamelen die deelnemen aan races. Waarom vindt u dit geen inhoudelijk argument? Hebt u deze informatie gecheckt bij deskundigen en meegewogen in uw besluit? Zo niet, waarom niet?

4. U stelt dat u niet bestuurt op onderbuik maar op regels en vastgesteld beleid en dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn om de race tegen te houden. Goed bestuur gebeurt niet alleen op regels en vastgesteld beleid maar houdt ook terdege rekening met maatschappelijk draagvlak. Bent u van mening dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor kamelenraces ter vermaak van cafépubliek? Graag een toelichting bij uw antwoord.

5. De Stadhuisstraat is een smal straatje tussen de Heikese kerk en een rij horecapanden, aan het ene uiteinde begrensd door bebouwing. Ook aan het andere uiteinde is geen overvloedige ruimte: Ook daar blijft het smal door bebouwing en fonteinen. De organisatie verwacht 750 à 1000 mensen. Hoe denken de organisatie en u de veiligheid van deze mensen zowel als die van de kamelen te garanderen? Is er politie-inzet nodig en zo ja, wie betaalt deze inzet?

6. Hoe denken u en de organisatie te kunnen garanderen dat er genoeg afstand is tussen dieren en toeschouwers (één van de door u gestelde voorwaarden)?

7. U hebt als eis aan de organisatie gesteld dat er geen hard geluid mag worden geproduceerd bij de kamelenrace. Op welke manier denken de organisatie en u harde geluiden te voorkomen als er een race wordt georganiseerd waarbij 750 à 1000 bezoekers worden verwacht?

8. Op welke manier gaat u handhaven op overtreding van de gestelde voorwaarden zoals een beperking van hard geluid, goede rustplaatsen voor de dieren, genoeg afstand tussen dieren en toeschouwers, voldoende zand onder de hoeven etc.?

9. Welke sancties staan er op overtreding van de voorwaarden en regels?

10. In de evenementennota 2012-2016 stelt u dat Tilburg als evenementenstad nog veel te weinig smoel heeft en dus kwalitatief hoogstaande evenementen moet bieden die de stad aantrekkelijk houden voor studenten en hoger opgeleiden, en positief in het nieuws moet komen met haar evenementen die de identiteit van de stad moeten ondersteunen. Bent u van mening dat een kamelenrace door studenten voor cafébezoekers een kwalitatief hoogstaand evenement is dat de identiteit van Tilburg versterkt en Tilburg positief in het nieuws brengt? Zo ja, waarom?

11. Als de aanvragers van de kamelenracevergunning ROC-studenten zouden zijn geweest, zou u dan eveneens de vergunning hebben verleend? Graag een toelichting van uw antwoord.

12. Als de aanvragers bewoners of wijkraden van bijvoorbeeld een impulswijk of de Reeshof waren geweest, zou u dan eveneens de vergunning hebben verleend? Graag een toelichting van uw antwoord.

13. Hebt u in overweging genomen welk precedent u schept met deze vergunningverlening voor een evenement waarbij dieren buiten hun natuurlijke habitat worden geactiveerd als entertainment? Kan bijvoorbeeld een carnavals- of sportvereniging rekenen op een vergunning voor een olifantenvoetbalwedstrijd? Of een winkeliersvereniging wil extra klanten aantrekken door een entertainer met chimpansees of tijgers te laten optreden? Zo niet, waarom niet?

14. Hoe maatschappelijk en moreel verantwoord vindt u het om anno 2011 in Tilburg evenementen met dieren buiten hun natuurlijke omgeving te laten plaatsvinden -terwijl de gemeente Tilburg een maatschappelijk verantwoord beleid wil voeren, maatschappelijk verantwoord ondernemen wil inbedden en terwijl overal de maatschappelijke discussie loopt over dierenwelzijn in de dierenhandel, circussen en ander entertainment, voedselproductie etc.?

Met opnieuw dank aan de Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming voor de informatie en het meedenken.

 

Veerle Slegers

SP Tilburg