Geplaatst

Zie maar hoe je op school komt

De Tilburgse coalitie (PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D66) bezuinigt hard, vooral op sociale voorzieningen. Zo is de kilometernorm verhoogd waarmee ouders in aanmerking kunnen komen voor vervoer van hun gehandicapte kind naar een speciale school. Ze moeten nu minstens 6 kilometer van de school vandaan wonen en het kind mag niet zelfstandig kunnen reizen. Dat betekent dat met ingang van dit schooljaar veel kwetsbare kinderen niet meer naar de voor hen meest geschikte school kunnen. Bij twijfel moet het kind voor een speciale commissie verschijnen die de aanvraag beoordeelt. Een extra belasting voor kinderen die toch al vaak door de medische mangel zijn geweest.

Soms kan een kind wel naar school fietsen maar dan alleen onder begeleiding. Die begeleiding kost geld. Valt de bekostiging weg, dan moeten de ouders zelf gaan meefietsen (als ze dat kunnen regelen met hun werk en met hun andere kinderen). Dat kan dus vaak niet. Hadden de ouders gelogen door te zeggen dat hun kind echt niet alleen kan fietsen, dan had het nog een kans gehad dat zijn vervoer wel zou worden vergoed. Of een kind met een handicap moet ineens fietsen vanuit Loon op Zand omdat z’n vervoer niet meer wordt betaald. Deskundigen geven een schooladvies waar het betreffende kind ineens niet meer heen kan omdat de school te ver weg is en een minder geschikte school dichterbij. Zo zijn er veel verhalen.

Al deze kinderen en hun ouders worden ook al getroffen door allerlei andere bezuinigingen die het kabinet heeft uitgedacht. Zo dreigen de persoonsgebonden budgetten waarmee passende zorg wordt ingekocht te worden afgeschaft. Belangrijke voorzieningen als dagopvang en zorglogeerplekken (zogenaamde respijtzorg) zijn weggesnoeid. Hetzelfde geldt voor zorgtoeslagen. Minder medicijnen en behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeringsmaatschappijen. Op de scholen zijn gesubsidieerde arbeidsplaatsen die essentiële ondersteunende diensten leverden wegbezuinigd waardoor ook de school veel minder passende aandacht kan leveren. Aan alle kanten worden deze kwetsbare kinderen en hun ouders gepakt.

De georganiseerde solidariteit waar we met ons allen belasting voor betalen wordt door het VVD-CDA-PVV-kabinet ondermijnd. Mensen worden afhankelijk van het lot en van liefdadigheid. En de Tilburgse coalitie doet er nog ‘s een schepje bovenop, bijvoorbeeld door te korten op het leerlingenvervoer. Maar er worden wel wegen verbreed, profclubs overeind gehouden, wielerwedstrijden georganiseerd, kletstrajecten opgezet en vage samenwerkingsverbanden met onduidelijke opbrengst gesteund. Belangrijke hobby’s van bestuurders. Intussen moeten kinderen met een beperking maar zien hoe ze op school komen.

Veerle Slegers

SP Tilburg

Reacties

Eén reactie op “Zie maar hoe je op school komt”

  1. Ruevert avatar
    Ruevert

    Agitprop toch!