Geplaatst

Bewoners of bobo’s?

Wie bestuurt de buurt? Enkele jaren geleden dienden we een plan in om Tilburgers meer zeggenschap te geven over de herinrichting van hun buurt. Als een straat moet worden opgeknapt omdat bijvoorbeeld de riolering moet worden vernieuwd, het groen opgeknapt, verkeersmaatregelen nodig zijn of de straatverlichting anders moet, kunnen buurtbewoners heel goed zelf meebeslissen. De gemeente maakt in een bewonersoverleg duidelijk welk onderhoud er nodig is, aan welke wettelijke regels dat is gebonden en welk budget ervoor is. De rest is dan aan de buurt zelf, ondersteund door de gemeente. Bewoners van de Bosstraat/Hofstraat in Udenhout en van de Nassaustraat hebben zo met veel plezier en succes hun eigen straten heringericht. Helaas schafte de nieuwe coalitie onder aanvoering van de VVD vorig jaar deze vorm van burgerparticipatie af. Op een drukbezochte info-avond over de herinrichting van de Sumatrastraat en de Molenbochtstraat vroegen boze buurtbewoners om contra-expertise en creatieve oplossingen. VVD-wethouder Lauwerier moest erkennen: “We hadden de bewoners eerder bij het ontwerp moeten betrekken.” Goh…

Veerle Slegers

SP Tilburg