Geplaatst

De Stijl in de Spoorzone

Wie was Theo van Doesburg? En wat deed hij in Tilburg? Wat is De Stijl? Wat heeft De Stijl met Tilburg te maken? En met Theo van Doesburg? Wat had hij met spoorwegarbeiders? Wat betekenden die socialistische arbeiders voor het katholieke bolwerk Tilburg begin vorige eeuw? Wat wilde van Doesburg voor hen? Is Tilburg echt de bakermat van De Stijl? En zo ja, waarom weet niemand dat? Moet Tilburg iets met dit stuk onbekende maar belangrijke historie? Moet deze historie zichtbaar worden in Tilburg? Is de Spoorzone daar niet een uitgelezen plek voor?

Hoe belangrijk is het dat de Spoorzone een duidelijk eigen, Tilburgs gezicht krijgt? Krijgen de Tilburgers daarmee een belangrijk stuk eigen geschiedenis terug? Zetten we Tilburg daarmee landelijk en zelfs internationaal op de kaart? En helpen we onze stad dan voorgoed van een onnodig minderwaardigheidscomplex af? Terwijl we tegelijk een prachtig, leefbaar en levendig centrumgebied krijgen? Waar iets te beleven is voor álle Tilburgers? En voor véle bezoekers? Uit binnen- én wellicht buitenland? Kom voor de antwoorden morgen naar de Dag van de Spoorzone! 13.30u, Hal 90!

Veerle Slegers en Johan van den Hout

Reacties

17 reacties op “De Stijl in de Spoorzone”

 1. Cees' Climax avatar
  Cees' Climax

  Zozo. De SP gaat cultureel-historisch.
  Dat wil zeggen: in vele vragen. Vragen vragen om antwoorden.
  Daar gaan we. De antwoorden op de de eerste vijf vragen zijn algemeen bekend (open deur, SP).
  De zesde: wat had Theo van Doesburg met spoorwegarbeiders? Antwoord: niks.
  De zevende: dat vraagt nader onderzoek (ik vermoed dat er zeker een scriptie over geschreven is), maar deze vraag heeft niks met het onderwerp (De Stijl, Van Doesburg) te maken. Trouwens, waren die arbeiders wel allemaal socialistisch ? Wishful thinking, SP !!
  De achtste vraag: Wat wilde Van Doesburg voor hen? Zie vraag zes: niks.
  Antwoord op de negende vraag: ja, Tilburg is echt de bakermat van De Stijl.
  Tiende vraag: En zo ja, waarom weet niemand dat? Antwoord: pardon. Dat is algemeen bekend, SP ! Huiswerk: Tromp, Dautzenberg: Kok van De Stijl (Oosterbeek, 1989); Ottevanger: De Stijl in Tilburg (Amsterdam, 2007); Ottevanger [bezorging]: De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en Antony Kok (Bussum, 2008).
  Elfde vraag is tenenkrommend: Moet Tilburg iets met dit stuk onbekende maar belangrijke historie? Jakkie, hoe krijg je het uit je strot?
  Twaalfde vraag: Moet deze historie zichtbaar worden in Tilburg? Hèhè, eindelijk een interessante vraag. Voorstel: plaats een plaquette bij het adres Tuinstraat 58, daar heeft namelijk Antony Kok (vriend van Van Doesburg, inspirator) tien jaar gewoond (1908-1918).
  Vraag 13: Is de Spoorzone daar niet een uitgelezen plek voor?
  Antwoord: ja, prima.
  De daarop volgende vragen / voorstellen, SP, zijn allen "wishful thinking". Categorie: goedkoop scoren.
  Tenenkrommend wederom: "Krijgen de Tilburgers daarmee een belangrijk stuk eigen geschiedenis terug?"
  Jakkie.

 2. SP avatar
  SP

  Beetje badinerend wel. Gemakkelijk anoniem ook. Algemeen bekend? In welk ivoren torentje woon je? Behalve een select groepje weet geen Tilburger iets over de Tilburgse wortels van De Stijl. En da's doodzonde. Tilburgers hebben daar recht op. En nee, cynicus, dat is niet goedkoop scoren. Da's gewoon een goed idee voortvloeiend uit oprechte waardering en bewondering voor de filosofie en de beeldkwaliteit van De Stijl en voor de sociale ideeën van van Doesburg. En ja hoor, wise guy, we weten echt wel wie Antony Kok is. Wij lezen ook weleens een boek. Jammer dat je fantasie en ambitie niet verder reiken dan een oubollige plaquette bij z'n woonplek. Jakkie.

 3. Cees' Climax avatar
  Cees' Climax

  Getver. Reageer op mijn argumenten, anonieme SP (mijn naam is Cees van Raak).
  Select groepje? Iedere geïnteresseerde Tilburger kan deze informatie zomaar vinden.

  "oprechte waardering en bewondering voor de filosofie en de beeldkwaliteit van De Stijl en voor de sociale ideeën van van Doesburg" ?? Poe, wat een grote woorden. Nou, dan moet je wel een ander artikel schrijven, pipo.
  En tenslotte, de SP toont totaal geen historisch besef gezien de reactie op mijn voorstel voor het aanbrengen van de plaquette. Inderdaad: jakkie.

 4. Shoarma is Döne avatar
  Shoarma is Döne

  Met de vragen van Veerle en Johan – allerminst anoniem – heb ik niet zo veel moeite.
  Duidelijk een oproep om de (geschiedenis van) De Stijl en Theo van Doesburg een plaats te geven in de Spoorzone.
  Of het opportuun is, deze advertorial voor de 'Dag van de Spoorzone' via het SP-account op TilburgZ te publiceren, kun je je afvragen.
  Maar dat zit 'm toch in het account als zodanig: heb je hier een account, dan verschijnt dat SP-logo er gewoon bij. Tom zal dit kunnen beamen.
   
  Waarom Cees' Climax zich zo emotioneel geladen over dit artikel opwindt, wordt mij minder duidelijk.
  Weinig inhoudelijkheid, een badinerende, ridiculiserende toonzetting: de nauwelijks verholen weerzin tegen op zijn minst één van beide schrijvers spat er van af.
  Al met al wekt het de indruk van een puberaal trauma, dat Cees' Climax eerder in minstens één van zijn gedichten zo meesterlijk beschreven heeft…
   
  Alard Govers

 5. Marg Vlemmix avatar

  Verhip! Nog geen uur geleden heb ik zitten luisteren naar het hele verhaal, het werd verteld door de directeur van het textielmuseum. En dat deed hij verrekt goed! Leuk om zo geschiedenisles te krijgen, vooral omdat ik veel van het verhaal nog niet wist. Een mens kan ook in Tilburg, nu eenmaal niet alles weten!
  Detail: Mijn opa is in 1904 naar Tilburg gekomen…die rode rakker-streken waar ik wel eens last van heb zijn me nu wat duidelijker! (Voor de duidelijkheid, ik ben geen SPster, maar daar is niks mis mee!)

 6. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  @alard
  SP logo? zie ik nergens.
  Of bedoel de letters 'SP' bij de kop van het artikel?
  Dat is kort voor Slegers Privé.
  Ik dacht dat dat wel bekend was 😉

 7. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Het was een fantastische dag in de Spoorzone vandaag.
  Alle politieke partijen waren gevraagd van 11- 17.30u een stand te bemensen en daarin invulling te geven aan wat je als politieke partij zou willen inbrengen in de Spoorzone.
  Gezuster/broederlijk stonden PvdA/D66, VVD en SP naast elkaar.De 7(!) andere politieke partijen hielden deze publieke aftrap voor de Spoorzone voor gezien en vierden waarschijnlijk vrije zaterdag.

  Elke partij was gevraagd een eigen-wijze invulling te geven hoe men dacht het Spoorzonegebied tot leven te brengen/vorm te geven. Anders dan de andere partijen die ieder op hun eigen wijze nadrukkelijk een Spoorzonegerichte benadering hadden gezocht/gevonden had de SP er een traditionele verkiezingskraam van gemaakt met aan de voorzijde pontificaal een groot affiche van Emile Roemer.(aardige man, maar wat die nu hier in de Spoorzone te zoeken had?)Daaromheen foldermateriaal en zoals gebruikleijk een massa schuursponzen.
  Niks van Doesburg, niks Mondriaan, geen roodwitblauwgeel en zwart in de SPkraam.
  Na de vele twitterberichten van het duo Johan/Veerle en daarmee de hooggespannen verwachtingen vwb een originele stand vd SP in de stijl vd Stijl stelde dit op zijn minst een tikje teleur. Geruime tijd voor sluitingstijd gaf de bemanning vd stand de pijp aan Maarten en was de SPstand leeg op wat achtergelaten rommel en pamfletten na.

 8. arjen roos avatar
  arjen roos

  Dat je je als politieke fractie nog laat lenen voor dat Spoorzone-circus! Heb je de afgelopen jaren niet genoeg full color boekjes en vlekkenstudies over de Spoorzone voorbij zien komem Tine? Wedden dat al die aanwezige fracties totaal geen nieuwe visies hebben laten weten? En wat de PvdA betreft: de laatste jaren alleen maar bezig geweest met ideetjes over verplaatsingen van bestaande functies naar de Spoorzone. Staat de verhuizing van het Zuidelijk Toneel naar de Spoorzone nog op de agenda? Het Huis van de Wereld? Hall of Fame? Dansstation Zuid? Wat lag er bij jullie op de stand?

 9. Shoarma is Döne avatar
  Shoarma is Döne

  @ 26 May 2011 at 23:31
  Zuur, zuurder, zuurst…

 10. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Arjen Roos vwb inzet PvdA Dag Spoorzone:

  Tilburg wil het ‘zelf’ bouwen van een huis stimuleren.
  Logisch, want de verschillende vormen van Particulier
  Opdrachtgeverschap (PO) zorgen er voor dat woningen beter
  aansluiten bij de droom, wensen en de portemonnee van
  toekomstige bewoners. Op verschillende locaties aan de rand van de stad lopen nu al een aantal initiatieven.

  Maar zou particulier opdrachtgeverschap ook succesvol kunnen zijn in het hart van de stad?
  Is het haalbaar particulieren in de Spoorzone een eigen woning te laten bouwen?
  Wat kan PO bijdragen aan de ontwikkeling van de Spoorzone
  tot stadscentrum?

  Deze vragen staan centraal in de discussiebijeenkomst over
  wonen die de PvdA op 16 juni organiseert met als titel:
  ‘IK BOUW MIJN EIGEN HUIS IN DE SPOORZONE’
  Frans van Deursen (landelijk Expertteam Eigenbouw ministerie BKZ) zal een inleiding houden waarna volop ruimte zal zijn voor discussie. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

  Datum: Donderdag 16 juni 2011
  Aanvang: 20.00 uur
  Locatie: Pand Levensbouw. Melis Stokestraat 40 Tilburg
  Toegang gratis
  http://www.pvdatilburg.nl vragen? boudewijn@pvdatilburg.nl

 11. Ruevert: geeft het a avatar
  Ruevert: geeft het a

  stijlloos!!

 12. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  29 May 2011 at 01:08
  @Arjen Roos vwb inzet PvdA Dag Spoorzone:

  Tilburg wil het ‘zelf’ bouwen van een huis stimuleren.
  Logisch, want de verschillende vormen van Particulier
  Opdrachtgeverschap (PO) zorgen er voor dat woningen beter
  aansluiten bij de droom, wensen en de portemonnee van
  toekomstige bewoners. Op verschillende locaties aan de rand van de stad lopen nu al een aantal initiatieven.

  Maar zou particulier opdrachtgeverschap ook succesvol kunnen zijn in het hart van de stad?
  Is het haalbaar particulieren in de Spoorzone een eigen woning te laten bouwen?
  Wat kan PO bijdragen aan de ontwikkeling van de Spoorzone
  tot stadscentrum?

  Deze vragen staan centraal in de discussiebijeenkomst over
  wonen die de PvdA op 16 juni organiseert met als titel:
  ‘IK BOUW MIJN EIGEN HUIS IN DE SPOORZONE’
  Frans van Deursen (landelijk Expertteam Eigenbouw ministerie BKZ) zal een inleiding houden waarna volop ruimte zal zijn voor discussie. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

  Datum: Donderdag 16 juni 2011
  Aanvang: 20.00 uur
  Locatie: Pand Levensbouw. Melis Stokestraat 40 Tilburg
  Toegang gratis
  http://www.pvdatilburg.nl vragen? boudewijn@pvdatilburg.nl

 13. arjen avatar
  arjen

  Een eigen huis bouwen in de Spoorzone? Jezus Tine toch,, veuls te duur.

 14. Johan vd Hout avatar
  Johan vd Hout

  Beste Tine,

  Als je nou eens effe achter die PvdA-stand uitgekomen was en om 13.30 in Hal 90 was komen kijken/luisteren naar ons mini-symposium over De Stijl in Tilburg…!

 15. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Beste Johan,
  dat zou ik maar wat graag hebben gedaan maar dat kon helaas niet omdat het zo druk was achterin.
  Heel jammer dat ik het moest missen, maar idd: er was gewoon werk aan de winkel.

 16. Marg Vlemmix avatar

  Johan van de SP zat bij dezelfde lezing als wij zaten. En lieve Tom, nee, dat wist ik niet van die SlegersPrivé, nee, dat wist ik ook al niet! Maar Tom heeft humor van zichzelf, en die neemt me dat vast niet kwalijk. De politieke kraampjes zijn we voorbij gelopen, want betaalbaar wonen in deze zone lijkt me zo goed als onmogelijk!
  En ik ben bang het eindresultaat niet meer te zien, net zo min als de vele 55+ers die er waren. Hoeveel burgemeesters gaan hier nog overheen voor alles staat? Stuk of 5?! Maar ik liep over de stenen waar mijn opa gelopen heeft in 1904!

 17. Lekker laf avatar
  Lekker laf

  Blokkendozen, passen die ook in de 'Stijl'? Dan zit dat wel snor.