Geplaatst

Wie is de baas in Tilburg?

In februari van dit jaar deed makelaar Naber namens de eigenaar van het pand aan de Lange Nieuwstraat aangifte nadat het pand was gekraakt door een collectief van mensen die er Weggeefwinkel Noppes in vestigden. Naber claimde een huurder te hebben gevonden en maande het stadsbestuur tot handhaving. Maar meer dan een half jaar later blijkt dat het betreffende pand nog steeds leeg staat.

De SP-fractie vond dat de volksvertegenwoordiging eerst de beleidsnota over leegstand moest bespreken en vaststellen voordat er handhavend zou worden opgetreden en stelde mondelinge vragen aan het college. De voorzitter van het college antwoordde toen dat als een eigenaar vraagt om een pand te ontruimen, dat verzoek zal worden gewogen op grond van opportuniteit en de criteria. Wie is er eigenlijk de baas in Tilburg: projectontwikkelaars die hard roepen en korte lijntjes hebben naar het gemeentebestuur? Of de volksvertegenwoordiging via het dagelijks bestuur van burgemeester en wethouders? Nou willen we dus wel effe wat meer weten van B&W:

1. Waarom hebt u in februari actief meegewerkt aan de ontruiming van Weggeefwinkel Noppes?

2. Waren er veiligheidsrisico’s, overlast of risico’s voor de volksgezondheid aan de orde bij het tijdelijke hergebruik van het betreffende pand?

3. Wat was de opportuniteit van ontruiming van dit pand?

4. Hebt u destijds met de eigenaar van het pand of zijn vertegenwoordiger opgenomen dat hij zelf verantwoordelijk is voor het voorkomen van krakers, bijvoorbeeld door tijdelijke huur?

5. Het pand staat sinds Noppes eruit is weggetrokken nog steeds leeg. Welke bestemming vindt u een constructievere bijdrage aan de samenleving leveren: langdurige leegstand van een bruikbaar pand of een tijdelijke herbestemming zoals Weggeefwinkel Noppes?

6. Wat vindt u van de achteraf niet juist gebleken verklaring van makelaar Naber dat hij een huurder voor het pand had gevonden?

7. Hebt u bij makelaar Naber, bijvoorbeeld door te vragen naar een huurovereenkomst, laten verifiëren of er inderdaad een huurder was gevonden voor het pand zodat er een aantoonbare noodzaak was tot ontruiming van de tijdelijke herbestemming? Zo niet, waarom niet?

8. Hebt u de tijdelijke gebruikers cq. krakers van Noppes laten weten dat u eerst zou verifiëren of er inderdaad een huurder was gevonden door de makelaar? Zo niet, waarom niet?

9. Heeft u de lokale driehoek geadviseerd om mee te laten wegen of de eigenaar van dit gekraakt pand zich gehouden heeft aan de regels en afspraken op basis van de nog voor te leggen leegstandverordening? Zo niet, waarom niet?

10. Gaat u de eigenaar van het betreffende pand aanzeggen dat hij op zeer korte termijn zijn pand moet herbestemmen, desnoods tijdelijk?

11. Wanneer kunnen we een concept-leegstandsverordening verwachten zodat alle betrokkenen bij leegstand beter weten waar ze aan toe zijn?

 

Veerle Slegers

SP Tilburg

Reacties

9 reacties op “Wie is de baas in Tilburg?”

 1. Erik avatar
  Erik

  Veerle, klopt het dat Naber verklaarde dat er een huurder was gevonden en Noppes daarom moest vertrekken?

  Zo ja, dan heeft Naber dus gelogen. Het pand staat nog altijd leeg.

 2. Ruevert: wordt h&eac avatar
  Ruevert: wordt h&eac

  Beste Veerle en de rest van het politieke gremium.  
  Weer typisch voor dit dorp. We pakken een onbelangrijk item en promoveren het tot topic.  
  Een aantal vragen aan jullie allen.  
  Heel Tilburg heeft in de smiezen dat de Cityring niet werkt, waarom jullie niet  
  Heel Tilburg heeft in de smiezen dat er wijken in Tilburg zijn waar het niet fijn is. Groenewoud, Paletplein e.o., Verdiplein e.o. etc. etc. Wat doen jullie daar aan?  
  Heel Tilburg heeft in de smiezen, de Piushaven moet het verlengde van het centrum worden, toch plannen jullie daar een brug die overbodig is?   
  Heel Tilburg heeft in de smiezen, de panden die op de balans van de gemeente staan jarenlang als eigendom of leaseback. Het ergste voorbeeld is het blauwe gebouw van nu UWV. Waarom doen jullie daar niets aan.  
  Heel Tilburg heeft in de smiezen,in de Blaak en de Reeshof zijn veel te weinig voorzieningen, wat doet daar de politiek aan?
  Heel Tilburg heeft in de smiezen, het traject van de volledige Noordlaan ligt al sinds de jaren 60 te wachten op de invulling, waarom kunnen jullie daar weer een andere oplossing voor te bedenken.  

  Heel Tilburg heeft in de smiezen, grote sleutelprojecten, Piushaven, Stationszone, Overhoeken, Kempenbaan etc. etc. liggen al jaren in de week bij de ambtenaren zonder dat er iets gebeurd.  
  Zo kan ik nog wel enig tijd doorgaan.  
  Ik constateer dat de politiek niet in staat is om enige visie of durf te etaleren.  
  Weefgeefwinkel Noppes is het nieveua van de dorpse politiek.  
  En Ja Veerle en andere politici, op enig moment zijn jullie via het bestuurlijke pluche voor deze wanstaltige vertoningen verantwoordelijk geweest.

 3. Ruevert: wordt h&eac avatar
  Ruevert: wordt h&eac

  Zo als gewoonlijk een dodelijk stilzwijgen van onze politieke vertegenwoordigers in dit dorp. Geen visie geen moed om simpele kwesties die heel T. weet toe te lichten. Veilig in het glazen huis waar men elkaar veren toesteekt en de andere kant op kijkt bij onwelgevallige zaken. Het gaat wel weer over, kiezers zijn dom en zo houden we het. Zo staat op het tegeltje bij de raadszaal.

 4. avatar
  Anoniem

  @ruevert misschien hadik je vandaag moeten uitnodigen een dagje mee te lopen. Niks veren of andere kant uitkijken maar het loopt tegen 20.00u en de zesde vergadering van vandaag is nog niet afgelopen.

 5. Ruevert: wordt h&eac avatar
  Ruevert: wordt h&eac

  Dat bedoel ik dus, eindeloos vergaderen totdat er een gedrocht van een compromis uitkomt. Weer de ambtelijke molen om het weer door te rekenen en och het wordt weer duurder. Geen visie geen durf bij de beleidsmakers in dit dorp.

 6. Ruevert: probeert he avatar
  Ruevert: probeert he

  @Veerle,
  ik ken de SP als een zeer principiële partij, die niet schuwt om de misstanden in de maatschappij voor het voetlicht te brengen.Maar helaas komt er geen antwoord op de paar vragen(random gekozen) die duiden op een misstand binnen de politiek. Van traditionelere partijen kun je dat verwachten, maar binnen de SP is de permanente zoektocht naar de waarheid toch wel aanwezig?
  In spanning wacht ik in de nadagen van Tz(sorry Henk) jouw doorwrochte antwoord af.
  R.V.

 7. Veerle avatar
  Veerle

  @ruevert Ga 's a) rondkijken op http://www.tilburg.sp.nl en b) op http://www.raadtilburg.nl. Dan lees je waar SP'ers zich zoal mee bezig houden. Naast hun werk en gezin ed.

 8. Ruevert: heeft manne avatar
  Ruevert: heeft manne

  Aangezien de politiek geen zin heeft in échte democratie en simpele vragen van bewoners in dit dorp hooghartig negeert en zich alleen maar druk maakt over triviale zaken zoals wildplassers, heb ik een replica van MP aangeschaft. Krijg ik temeinste toch antwoord op mijn kwellende vragen. Het is ook geleuter en gezeik maar van een hoger niveau dan de dorpse politiek.  
  Het alternatief was om samen met Shoarma, wiens naam vervliet in deze duistere tijden kroketten fascisme,
  te staren naar de blinde muur in de Hazelaar, waar vrolijke "info" over al het goed dat de grote T over ons uitstort.  
  Gelukkig kan ik nu luisteren naar het apolitieke gezeik van MP. Het enige wat er dan gebeurt is een ontzettende drang om het kleinste kamertje op te zoeken en mijn hoofd in de pot te stoppen om het laatste onbenul en misplaatste eigendunk uit mijn wereld te bannen.

 9. Veerle avatar
  Veerle

  Veel politici die ik ken willen antwoorden op alle mogelijke vragen. Behalve die van azijnpissers met oogkleppen op die voortdurend stokken blijven zoeken om diezelfde politici mee voor hun kop te rammen, ongeacht of ze met belangrijke of triviale zaken bezig zijn. Get a life, Ruevert, en haal die citroen uit je brein. Het verschrompelt ervan.