Geplaatst

Steun aan Willem II hypocriet en immoreel

De SP heeft afgelopen maandag tegen het voorstel gestemd voor €1,2 miljoen steun aan Willem II. Sportwethouder Hamming wil het bedrijf (mede op verzoek van het CDA) de komende vier jaar subsidie geven voor te verrichten maatschappelijke activiteiten die een bijdrage zouden moeten leveren aan de lokale samenleving, het zogenaamde Maatschappelijke Convenant. Ook krijgt Willem II alsnog €380.000 voor reeds verrichte maatschappelijke activiteiten in het afgelopen seizoen. Volgens SP-woordvoerder Bart van de Camp stelden die activiteiten weinig voor en doen duizenden vrijwilligers in Tilburg gratis en voor niks veel meer voor hun stad.

Wethouder Hamming heeft het afgelopen jaar toezeggingen gedaan aan het Willem II-bestuur die niet waren gestoeld op een formeel besluit door de gemeenteraad, zelfs niet op een besluit van B&W. Zoals zo vaak is bij Hamming de wens de vader van de gedachte, ‘vergeet’ hij harde afspraken te maken en die aan de gemeenteraad voor te leggen. Ook gewoon ‘nee’ zeggen tegen een jarenlang slecht bestuurde betaald-voetbal-organisatie die sinds 1992 bijna €30 miljoen (!) Tilburgs gemeenschapsgeld heeft ontvangen kwam niet in Hamming op, aldus van de Camp.

Vanwege ambtelijke en bestuurlijke toezeggingen kon de gemeente niet anders dan toch weer geld geven, stellen Hamming, CDA en D66. Volgens van de Camp is dat volstrekte onzin: “Die toezeggingen zijn niet rechtsgeldig omdat ze nooit formeel zijn besloten door de gemeenteraad en ook niet door het college van B&W. Sterker nog: De raad wist nergens van! En de SP-fractie heeft voortdurend het signaal afgegeven dat er geen geld meer naar Willem II mocht. Door toch te besluiten de zogenaamd achterstallige €380.000 te geven en door ook nog eens subsidie beschikbaar te stellen voor de komende jaren laten raad en B&W zich in feite chanteren. De gemeente kan zo worden gedwongen tot uitbetaling op basis van boterzachte intentie-uitspraken van één of enkele bestuurders, ongeacht of de volksvertegenwoordiging een formeel besluit heeft genomen over die intenties, of er zelfs maar over is geïnformeerd. Daarmee ondermijnen we onze eigen rol als volksvertegenwoordigende en controlerende raad en schakelen we dus de democratie uit.”

Het Willem II-bestuur dreigde naar de rechter te gaan om de €380.000 af te dwingen. Volgens van de Camp is het nog maar de vraag of een rechter zomaar het feit naast zich neer zal leggen dat de volksvertegenwoordiging buiten spel is gezet: “Als een rechter in het voordeel besluit van Willem II, ondermijnt hij openlijk het democratisch proces en de rol van de gemeenteraad.” Namens de SP vroeg van de Camp, zelf fervent Willem II-supporter en al veertig jaar seizoenkaarthouder, om een onafhankelijk juridisch advies.

De SP maakte ook bezwaar tegen de flinterdunne onderbouwing van het Maatschappelijke Convenant voor de komende vier jaar. Er moeten nog afspraken worden gemaakt over de organisatievorm, het hele convenant is niet nader uitgewerkt en er moet nog een meerjaren-activiteitenplan komen inclusief prestatie-afspraken en begroting! Op basis van gebakken lucht hebben de coalitiepartijen PvdA-VVD-CDA-D66 en GroenLinks €1,2 miljoen aan Willem II gegeven. Het hele idee voor een maatschappelijk convenant is sowieso een lepe truc van sportwethouder Hamming om onder het Europese verbod op staatssteun aan bedrijven uit te komen.

Ook heel kwalijk vindt de SP het dat de €1,2 miljoen voor Willem II bij elkaar is geschraapt uit allerlei potjes met budgetten die de komende jaren hard nodig zijn om de gevolgen van de crisis voor grote groepen Tilburgers te bestrijden: Armoede, participatie, Zorg en Welzijn, Veiligheid, Onderwijs en Jeugd! Van de Camp: “We storten voor de zoveelste keer door alle Tilburgers zuur verdiende centen in de bodemloze put van een commercieel bedrijf van een kleine groep nog steeds uitstekend betaalde mensen. Een grote groep nu al armlastige of anderszins kwetsbare Tilburgers moet ervoor bloeden. En Hamming en de coalitie trekken ook nog eens een lange neus naar alle amateursporters in Tilburg, bijvoorbeeld die op sportpark Zeshoeven, waar de nood erg hoog is, maar waar vooralsnog geen cent voor wordt vrijgemaakt.” Volgens de SP is dat immoreel en in tijden van ongekende crisis en snoeiharde bezuinigingen niet uit te leggen.

Van de Camp riep wethouder Hamming op grond van het bovenstaande op om zijn deelname aan het in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten pas opgerichte Platform Betaald Voetbal te stoppen. Dat platform van sportwethouders wil namens gemeenten met profclubs binnen de grenzen één lijn trekken als het gaat om financiële steun. “Het is hypocriet om de ene week in alle landelijke media te roepen dat je competitievervalsing door creatieve schuldhulp aan clubs wilt vermijden en de andere week €1,2 miljoen aan een club geeft.”

De SP-fractie steunde dan ook een motie van wantrouwen van Trots, de PvT en de VSP tegen wethouder Hamming.

Reacties

2 reacties op “Steun aan Willem II hypocriet en immoreel”

 1. anja avatar
  anja

  Deze column uit een landelijke krant zegt genoeg: http://www.koelman.com/2010/medemenselijkheid-op-

 2. G. van Berkel avatar
  G. van Berkel

  Volledig met u eens!.

  Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik het besluit van dhr Hamming in de krant las. En het blijkt zich niet uitsluitend tot € 380.000 te beperken maar uit te lopen tot € 1.200.000,00
  Een mogelijk door Willem 2 aan te spannen procedure had men inderdaad met het volste vertrouwen op succes kunnen afwachten.

  Onderstaand mailbericht heb ik voor de besluitvorming al trachten te versturen naar VVD maar naar ik nu lees een coaltiepartner van PVDA, dus ik heb mij blijkbaar tot de verkeerde partij gewend.

  Mailbericht;

  onderwerp; Verspilling van overheidgelden (aanvullende susidie van € 380.000,00 (fl 837.409,00) aan Willem II.

  Geachte heer Dusschooten,

  Recentelijk heb ik u telefonisch benaderd en gesproken over de in mijn ogen nodeloze verspilling van gemeenschapsgelden en het kost wat kost in stand houden van de voetbalclub Willem II. De overheidgelden zijn afkomstig van de belastingbetaler en dienen m.i. niet door een klein percentage doordrammers van de bevolking afgedwongen te worden ter financiering van hun hobbys. Het grootste deel van de vrouwelijke partners van deze "voetballiefhebbers" hebben niets met voetbal in zijn algemeenheid en dit geldt vermoedelijk ook voor een niet onaanzienlijk deel van het mannelijk bevolking. Deze groepering laten dergelijke ontwikkelingen echter in regel maar gelaten over zich heen komen.

  Gisterenavond kwam het verspillingonderwerp toevallig in het tv-programma Brandpunt aan de orde. Een aantal gemeenten waaronder de gemeente Tilburg meent als "suikeroom" te moeten fungeren voor het overeindhouden van noodleidende en door mis-management in de problemen geraakte clubs. De gemeente Tilburg zou tot op heden al 2.4 miljoen euro in deze bodemloze put hebben gestort. Als men dan zonodig ons geld in een putje wil gooien dan lijkt mij een investering in bv de vervanging/renovatie van het rioolstelsel een betere investering en waaraan al de burgers uit Tilburg wat hebben. Mijn inziens dienen clubs in beginsel zelf hun broek op te houden en indien dit niet lukt de private sector in de vorm van eventuele sponsoring maar te benaderen voor hun zeer dure hobby. Wellicht zie ik het helemaal verkeerd maar dit moet mij wel van het hart. Hopelijk maakt VVD zich in de a.s raadsvergaderingen zich sterk over dit onderwerp, teneinde B & W te bewegen de hand op de knip te houden.

  Met vriendelijke groet,

  Geert van Berkel