Geplaatst

‘Speciale’ bezuinigingen in Tilburg

Het kabinet heeft plannen om €300 miljoen te bezuinigen op speciaal onderwijs. Tilburgse kinderen en jongeren met een leerprobleem of handicap zullen daardoor niet meer het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. Bovendien vallen er massa-ontslagen bij de scholen. Dat is voor Tilburg een enorme aderlating. Ik wil graag dat wethouder Moorman van onderwijs onderzoekt of het gemeentelijk beleid voor vroegtijdige schoolverlaters moet worden aangepast en het budget daarvoor vergroot vanwege de kabinetsplannen. Ook moet de wethouder zo snel mogelijk in kaart brengen op welke manieren de getroffen kinderen en hun ouders een beroep zullen gaan doen op gemeentelijke sociale en zorgvoorzieningen, bijvoorbeeld binnen de wmo. We roepen de wethouder op een brandbrief te sturen naar minister van Bijsterveld van onderwijs met daarin een kosten de gevolgen van haar bezuinigingsplannen.

De Bodde is een ZML-school voor Zeer Moeilijk Lerenden in basis- en middelbaar onderwijs. De Bodde moet 17 voltijdsbanen opgeven. De Mytylschool Tilburg is een Scholengemeenschap voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor lichamelijk gehandicapten en meervoudig complex gehandicapten. Door de kabinetsplannen voor bezuiniging op het speciaal onderwijs gaan hier zo’n 40 tot 50 ontslagen vallen.

Westerwel is een school voor Speciaal BasisOnderwijs (SBO) voor jonge risicokinderen, kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden en moeilijk lerende kinderen, met als specialisatie ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Als de bezuinigingen doorgaan, verdwijnen ook hier veel banen en worden de klassen groter: van 18 naar 25 kinderen.

De Spreekhoorn is een school voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking die tevens ambulante begeleiding aan kinderen in de regio biedt. Als de bezuinigingen doorgaan levert deze school bij het begin van het nieuwe schooljaar volgend jaar 24% van haar budget in en volgt massa-ontslag. Vooral de ambulante begeleiding en de begeleiding aan kwetsbare leerlingen uit minderheidsgroepen valt dan weg.

Daarnaast zijn er in Tilburg nog de basisscholen voor speciaal onderwijs SBO Noorderlicht en Zonnesteen voor kinderen met beperkte verstandelijke mogelijkheden als oorzaak van hun voor kinderen met een verstandelijke beperking of met een gemiddelde verstandelijke begaafdheid en leerpoblemen door bepaalde ontwikkelingsstoornissen. En niet te vergeten VSO Parcours, school voor speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren met gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen. Al deze scholen worden ingrijpend gekort op hun onderwijsmiddelen waardoor hun leerlingen in grote problemen zullen komen.

Veerle Slegers
SP Tilburg

Reacties

Eén reactie op “‘Speciale’ bezuinigingen in Tilburg”

  1. esther avatar
    esther

    Ik kan ook echt niet begrijpen dat zij dit alles wil doorvoeren. Ik vraag mij af of zij alles zelf wel op rit heeft. Zij spreekt over een bezuiniging van 300…wat denkt zij dat het Nederland gaat kosten als die 6000 docenten een ww gaan aanvragen om nog maar niet te spreken over een toename van kosten tav opname van de speciale kinderen die dusdanig gaan vastlopen dat zij opgenomen moeten worden? Waar zit zij met haar verstand? Ik hoop voor haar dat er niet iemand achter haar thuisadres komt, want ze moet niet gaan lopen miepen als zij belaagd, bedreig of wat dan ook wordt. Dat roept zij immers zelf over haar af op deze wijze. Laten wij onze jongens maar eens uit het oorlogsgebied halen, dan heeft zij haar 300…nee dat doen ze niet. Een doelgroep pakken die zich al zo moeilijk staande weet te houden in onze nederlandse maatschappij. Je kunt net zo goed teruggaan richting de praktijken van WO2…want in feite doet zij hetzelfde…Zij heeft geen bal verstand van hoe een autistische leerling met een bovengemiddeld IQ vast kan lopen in het reguliere onderwijs. Op dit moment hebben wij 13 Havo klassen cluster 4…allemaal kinderen die niet met een ambulante begeleider in het regulier konden blijven….Waarom komt zij niet eens zelf kijken op de werkvloer, ga in overleg met de docenten…nee dat durft zij niet. Niet mans genoeg voor. Ik hoop voor haar dat zij ook heldhaftig gaat optreden als er weer een stel ouders van de politie moeten aanhoren dat zoonlief of dochterlief zichzelf van het leven heeft beroofd vanwege pesterijen…Gaat ze dan haar excuses uitspreken, of sorry zeggen? Wat denk je van al die docenten die in financiele problemen gaan komen als het loon wegvalt. Je zult maar net een huis gekocht hebben, een babyt-je hebben etc…Ik heb geen goed woord over voor dit soort mensen en ik hoop van harte dat zij een heel moeilijk leven gaat krijgen. Ik zal mij gedragen, maar er loopt vast wel een gek rond die haar helemaal zat is. Wat je zaait zul je vanzelf gaan oogsten….dan ook niet zeuren of klagen!!