Geplaatst

VNG-akkoord

Maandag werd in de raad het collegevoorstel besproken om tegen het akkoord te stemmen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het kabinet heeft gesloten. Het akkoord gaat over de taken van gemeenten en over verdeling van de benodigde budgetten voor de uitvoering van die taken. Helaas is het in grote lijnen een erg slecht akkoord, waarin gemeenten veel extra taken moeten gaan verrichten met veel te weinig geld. Het is een fiks bezuinigingsakkoord waar vooral ook kwetsbare burgers erg door zullen worden getroffen. Met uitzondering van TROTS en de TVP stemden alle raadsfracties gelukkig tegen het akkoord. Wethouder de Ridder kan nu namens college én raad in Den Haag gaan vertellen dat Tilburg in navolging van vele andere gemeenten graag socialer wil zijn dan dit akkoord wil.

Grote pijnpunten van het VNG-akkoord: Gemeenten moeten meer taken op het gebied van zorg, jeugd en werk gaan verrichten. Dat is op zich prima: Gemeenten staan dichter bij burgers dan het Rijk en dus is het beter dat zij meer verantwoordelijkheid krijgen voor zaken die burgers direct aangaan. Maar die overheveling van taken gaat gepaard met financiële risico’s, onzekerheden en veel te weinig geld. Het akkoord betekent een enorme bezuiniging op het gemeentelijk reïntegratiebudget, een forse afbouw van de vergoeding per plek in de sociale werkvoorziening en ombouw van die SW-voorziening zonder het daarvoor benodigde budget.

Daarnaast verkleint het akkoord de beleidsvrijheid op het gebied van armoedebestrijding: Het kabinet wil de inkomensgrens voor gemeentelijke steun maximeren tot 110% van het minimumloon. Dat gaat compleet in tegen de autonomie van gemeenten. En veroordeelt nog meer mensen tot armoede. Ziedaar het kabinet Rutte: Een soort omgekeerde Robin Hood die de 25% rijkster Nederlanders ongemoeid laat en erop lossnijdt in de bijstand, re-integratie, WAJONG, WSW en zorg.

De vakbond noemt dit akkoord het ‘Paard van Troje’. Maar wij willen dat niet onze stad in halen! We willen niet de puinruimer van dit kabinet zijn, zoals mijn partijgenoot Mahmut Erçiyas het verwoordde in Oss. Blij in elk geval dat zowel college als raad -inclusief de regeringspartijen CDA en VVD- nagenoeg unaniem het VNG-akkoord afwees. Nu druk op de VNG-ketel om snel te gaan onderhandelen over een beter, socialer akkoord. Zonder burgemeester Jorritsma hopelijk. Die zich als VNG-onderhandelaar meer opstelde als neoliberaal dan als vertegenwoordiger van de gemeenten.

Veerle Slegers

Fractievoorzitter SP Tilburg

Reacties

4 reacties op “VNG-akkoord”

 1. Ruevert: geeft antwo avatar
  Ruevert: geeft antwo

  SP propageert terug naar de basis en dicht bij de mensen. Dus dit idee past toch geheel in het gedachtengoed van de SP. Of wentelen jullie nu ook al alle verantwoordelijkheid af naar hogere, ongrijpbare overheidsinstanties. Jammer, valt me tegen!

 2. SP avatar
  SP

  Nee, decentralisatie van taken is vaak juist prima, dat geef ik ook aan. Maar aan die verantwoordelijkheid hangt wel een prijskaartje. Het kabinet geeft gemeenten extra taken zonder het daarvoor benodigde geld. Terwijl belastinginkomsten juist bedoeld zijn om collectieve voorzieningen, solidariteit met zwakkeren, mee te organiseren. Deze decentralisatie is dus geen inhoudelijk verstandig, sociaal en maatschappelijk verantwoord beleid maar een kille bezuiniging.

 3. Ruevert: geeft het a avatar
  Ruevert: geeft het a

  Kijk eens in het huis waar jullie frequenteren. De lamlendigheid en het gebrek aan daadkracht komt je als een tsunami tegemoet. Er zit geen enkele spirit in de mensen en als een ambtenaar zijn kop boven het maaiveld uitsteekt wordt hij door de mores van het huis zorgvuldig "kaltgestellt". Daar doet de politiek van links naar rechts of vise versa niets aan.
  Daar zit het probleem, slecht bestuur krijgt dito ambtenaren. Politiek is waan van de dag en geen lange termijn visie. Ambtenaren varen hier wel bij.

 4. Veerle avatar
  Veerle

  We zijn het grotendeels eens, anders dat er wel degelijk ambtenaren zijn met visie en daadkracht. Maar inderdaad: Die houden het lastig vol.