Geplaatst

Verkiezingsbelofte maakt schuld

Het rommelt in de stad én in het college, dankzij de snoeiharde bezuinigingen op wijkcentra. Buurtbewoners zijn harde acties aan het beramen, het eerste CDA-raadslid is nu opgestapt uit onvrede over het sluiten van wijkcentra en over de liberale koers die zijn fractie en wethouder varen. GroenLinks-fractieleider Paulus Oerlemans zegt al maanden pijn in zijn buik te hebben van alle pijnlijke besluiten van zijn eigen wethouder die hij eigenlijk niet kan verkroppen maar waar hij zich wel steeds bij neerlegt. PvdA-raadsleden durven zich niet meer in de stad te vertonen omdat ze niet kunnen uitleggen waarom de wijkhuizen dicht moeten maar hun sportwethouder wel tonnen blijft geven aan Willem II (en Destil Trappers staat ook al met het handje omhoog).

Maar het kan ook anders, PvdA, GroenLinks en CDA! We willen allemaal een socialer en toch betaalbaar Tilburg voor iedereen. Kijk eens op www.tilburg.sp.nl…

Een citaat uit het GroenLinks-verkiezingsprogramma 2010-2014:
Wat wil GroenLinks? Betrokken burgers. Doordat initiatieven van hen worden ondersteund krijgen Tilburgers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid in de wijk. Wijken krijgen moedercentra en behouden hun wijk? en ontmoetingscentra.

Het PvdA-verkiezingsprogramma voor 2010-2014 heet ‘Sterkere mensen, betere buurten’. Een citaat: “Sociale verbanden in de wijken moeten worden versterkt. Wijkcentra zijn de plekken waar opborrelende ideeën gezamenlijk kunnen worden uitgewerkt. Als PvdA willen wij meer ruimte bieden aan bewoners om zelf inhoud te geven aan de inrichting van hun wijken. Bijvoorbeeld als het gaat om parkeergelegenheid, parken, speeltuinen en infrastructuur. Het gaat ook om voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid. Initiatieven als “Verrijk je wijk” moeten worden uitgebouwd en wijkcomités moeten advies kunnen geven over de inzet van budgetten van gemeentelijke diensten. Zo geef je een positieve beloning voor betrokkenheid en versterk je de sociale samenhang.

Het CDA zegt dit: “Het CDA koestert die ‘eigen’ kwaliteit van de wijk of het dorp. Gemeenschapsbeleving in de wijk ontstaat van onderop. Ontmoetingspunten zijn daarvoor cruciaal: de school, het verzorgingshuis, de parochie, de wijkraad, de sportclub, het voetbalveld, een plein of een park. Een mooi voorbeeld is het Reeshofpark. Daar maken vele verenigingen gebruik van en het trekt ook veel sportievelingen en kinderen. Ook de woningbouwcorporatie en de zorgorganisaties hebben een wijkfunctie. Deze ontmoetingspunten en netwerken brengen generaties met elkaar in contact en zorgen voor cohesie. Zij zorgen ook voor sociale controle en corrigerend vermogen. De professionals die in de wijk werkzaam zijn, moeten het voor het zeggen krijgen in de eigen wijk. Zij moeten vanuit de gemeente en de top van de organisatie voldoende professionele speelruimte krijgen.”

?Veerle Slegers

fractievoorzitter SP Tilburg