Geplaatst

Broek ophouden of ballen tonen!

Op 17 januari sprak de raadscommissie Economie over de overheveling van La Poubelle naar de Diamantgroep.  Wethouder Hamming wil met deze overheveling geld besparen en hij wil de begeleiding van de doelgroep ‘moderniseren’. Dat staat tenminste in de officiele stukken.  In de Tilburgse Koerier van 23 december konden we ook nog lezen dat de overheveling niet ten koste gaat van de mensen die nu bij La Poubelle onderdak vinden.

De SP snapt dat Jan Hamming op de centen moet letten. Dat ligt voor een groot deel aan de bezuinigingsbeslissingen van de landelijke overheid: van de 28 miljoen die Tilburg tot nu toe kreeg voor reintegratie naar werk, blijft er slechts 8 miljoen over.

Maar het ligt ook aan de keuzes die het Tilburgs college zelf maakt. Zo is het Sociaal Fonds – een initiatief van de SP – uit de begroting geschrapt. Weg 15 miljoen. Waar naar toe? Culturele Hoofdstad? Fontys naar de Spoorzone? Met dat geld had Jan Hamming meer lucht gehad om de zaken goed te regelen voor mensen die niet op eigen kracht aan een baan komen.

Jan Hamming verkoopt de overheveling van La Poubelle naar de Diamantgroep als een actie waar niemand echt last van zal hebben. Maar daar slaat hij volgens de SP de plank mis. Er gaat wel degelijk iets verloren. En als wethouder Hamming tegengas wil geven aan de onzalige bezuinigingen op de zwakkeren op de arbeidsmarkt, dan kan hij beter de vinger op de zere plek leggen. Met sussende en geruststellende verhalen komen we niet verder.

Met de overheveling van La Poubelle gaan mensen hun baan verliezen. Niet alleen 9 mensen uit de staf, maar ook minstens 1 op de 3 mensen met een beschutte werkplek. Individuele begeleiding gaat vervallen of de gemeente gaat hier meer voor betalen. De Diamantgroep kent de individuele begeleiding van La Poubelle namelijk niet en moet deze begeleiding dus apart gaan regelen. En de letterlijk meer dan honderd mensen die via andere wegen bij La Poubelle een plaats vonden en vinden, zijn hun plek in de toekomst ook allesbehalve zeker. De Diamantgroep krijgt de komende vier jaar jaarlijks 4 ton mee uit het gemeentelijke budget voor sociale activering, maar zij mogen het geld ook aan andere zaken besteden (?!) En waar La Poubelle in het kader van armoedebestrijding extra mensen gratis producten meegaf, zal de Diamantgroep zich strikt aan het contract houden.

Al deze punten noemde ik gisteren tijdens de vergadering. Wat ons betreft kan intensieve samenwerking tussen Diamantgroep en La Poubelle meer opleveren dan volledig overhevelen. Jan Haming ging er amper op in.  Hij zei wel dat hij blijft knokken voor goede initiatieven als La Poubelle. Nou, dat zal dan hopelijk gaan blijken. Gisteren hield hij vooral krampachtig zijn eigen broek als bestuursvoorzitter van de Diamantgroep op, zijn ballen als wethouder hebben we niet gezien…..

Corrie Laming

Raadslid SP Tilburg