Geplaatst

Beleidsloos en zonder kader

Onlangs ook weer het weg bezuinigen van het Scryption geagendeerd ter bespreking in een raadscommissie. In november diende onze fractie een breed gesteunde motie in tijdens het begrotingsdebat waarin we wethouder Frenk van Cultuur (GroenLinks) opdroegen in de Spoorzone een betaalbare tijdelijke plek te zoeken voor dit unieke, uiterst waardevolle museum. Daar zou het dan een doorstart kunnen maken: De vooruitzichten om op eigen kracht verder te kunnen zijn uitstekend. De wethouder heeft zich echter met een Jantje van leiden van de motie af gemaakt en weigerde ook nu weer elke medewerking. Wel gaf ze toe dat de keuze om de subsidie aan het Scryption weg te bezuinigen ‘beleidsloos’ en ‘zonder kader’ was geweest. Alweer een besluit dat genomen is door de vijf coalitiepartijen VVD CDA PvdA GroenLinks en D66 zonder dat iemand van hen kan uitleggen waarom (hetzelfde geldt voor het opheffen van vijf buurthuizen, de stagnering in de ontwikkeling van de Spoorzone, de gedwongen fusie tussen La Poubelle en de Diamantgroep, de voorgenomen fusie tussen de Thebe-consultatiebureau’s en de GGD, etc.). Lieve lezers, deze mensen besturen uw gemeente…

Een jaar geleden zette de SP het Scryption op het lijstje van mogelijke (!) bezuinigingen. We blijven al onze bezuinigingsvoorstellen continu inhoudelijk afwegen en zijn tot de conclusie gekomen dat er andere bezuinigingen meer en eerder voor de hand liggen (bijvoorbeeld op het budget voor Brabantstad Culturele Hoofdstad), en dat het Scryption wegbezuinigen geen goed idee is. Het museum is uniek en behoort tot de culturele basisstructuur van Tilburg, die je altijd -en zeker in crisistijd- moet beschermen en juist versterken. Zo’n unieke, actieve culturele basisvoorziening in een vloek en een zucht kapotbezuinigen zonder dat je kunt uitleggen waarom is destructief en getuigt van onbehoorlijk bestuur. Vooral als je als bestuurder met je partij vóór de raadsverkiezingen hebt beloofd dat je niet gaat bezuinigen op cultuur. Als je dat na de verkiezingen toch gaat doen door je voor het karretje van de VVD laat spannen alleen omdat je persé in het college wilt, dan pleeg je keihard kiezersbedrog.

We zijn de laatste jaren altijd kritisch geweest op het Tilburgse cultuurbeleid dat vooral de culturele top en prestige-objecten zoals de entree van het Textielmuseum, het Draaiend Huis en het Midi-theater bevoordeelde. Daarmee hebben PvdA, GroenLinks en het CDA het draagvlak voor kunst en cultuur onder Tilburgers kapotgemaakt. Maar we zullen als SP’ers altijd blijven opkomen voor dat wat de menselijke maatschappij onderscheidt van de barbarij. Dus ook voor cultuur, of dat nou avant-garde experimentele kunst is, gevestigde kunst of culturele basisvoorzieningen als de bieb (ook in de wijken), cultuureducatie voor scholieren en laagdrempelige cursussen. Met de toezegging dat we altijd zullen proberen een evenwichtige, inhoudelijk onderbouwde afweging te maken tussen alle belangen die deel uitmaken van een menswaardige, gelijkwaardige, solidaire samenleving.

We hebben bij de SP regelmatig discussies over cultuur. Paul Huijgen, burgercommissielid Ron Antens en ik zijn fervente voorstanders, liefhebbers én beoefenaars. De andere kant is echter dat het draagvlak voor cultuur bij de Tilburgse bevolking juist door het bij tijd en wijlen absurde prestigieuze cultuurbeleid van met name PvdA en Groen Links de afgelopen (vele) jaren enorm is afgenomen. De korte lijntjes van de besturen van grote Tilburgse cultuurtempels met PvdA en Groen Links komen dan bloot te liggen en dat staat niet iedereen aan. Zeker niet wanneer diezelfde partijen als zetbaasjes van de liberaal rechts in het college kleinere, minder prestigieuze cultuurinitiatieven of het brede cultuuraanbod ineens gaan afslachten, ondanks hun beloftes vóór de raadsverkiezingen.

Oh ja, indachtig de bekentenis van GroenLinks-wethouder Frenk dat het intrekken van de Scryption-subsidie beleidsloos en zonder kader is, hier even een citaat uit het GroenLinks-verkiezingsprogramma 2010-2014: “Veel kunst bestaat zonder overheidssteun, en dat moet ook, maar een stimulerend kunstklimaat kan niet zonder basisvoorzieningen. Investeren in kunstklimaat is ook investeren in een prettige woon- en werkstad. Voorwaarde voor ondersteuning is dat het gebeurt vanuit een visie die samenhang ziet tussen de ontwikkeling van de kunsten zelf, de cultuureducatie, de bereikbaarheid van het culturele aanbod en de amateurkunsten. Op cultureel gebied wordt Tilburg steeds vaker gezien als de stad “waar het gebeurt”. Er is een ruim aanbod, er zijn veel initiatieven en makers vestigen zich hier graag. Door de kunstvakopleidingen, een geschikt vestigingsklimaat voor kunstenaars en creatieve industrie, de verschillende podia en de mogelijkheden voor kunst? en cultuurfestivals is hier een voedingsbodem voor cultuur, die in stand moet blijven.”

Veerle Slegers, fractievoorzitter SP Tilburg

Reacties

4 reacties op “Beleidsloos en zonder kader”

 1. Kees de Jong avatar
  Kees de Jong

  Veerle, wat ben je toch altijd ontzettend boos. Met alleen tegen dingen aanschoppen bereik je niks. En soms moet er een compromis worden gesloten of een plan door het college worden aangepast aan de huidige werkelijkheid. Met dit laatste maak je nog wel kennis als de SP ooit in het college komt, maar met zo'n houding betwijfel ik het.

 2. SP avatar
  SP

  Je kent me niet, dus is het begrijpelijk dat je ernaast zit met je bewering dat ik altijd boos ben. Maar verkeerde besluiten moeten worden genoemd wat ze zijn: verkeerd. Ik ben raadslid, ;e;en van mijn drie taken is de controlerende. Dus als ik bij dat controleren fouten tegenkom, moet ik dat zeggen. Anders blijf ik in gebreke. Compromissen sluiten lukt mij/ons ook. Maar de ogen sluiten voor wat echt verkeerd is: Nee, dat doen we niet.

 3. Ruevert: heeft de op avatar
  Ruevert: heeft de op

  De Twern heeft op basis van de korting op hun subsidie besloten dat zij in geen geval hun doelgroep; de bewoners zou willen faciliteren. Eigen volk eerst(waar heb ik dit eerder gehoord) Dus heeft zij in al haar wijsheid besloten vele buurthuizen te sluiten Er staan en er komen vele plekken vrij. De Kubus aan de Fatimastraat staat leeg, een mooie plaats voor het Scryption en Muzima of op een van de vele locaties die door dit kortzichtige beleid vrijkomen.

 4. Ruevert: op herhalin avatar
  Ruevert: op herhalin

  Beste Veerle,
  waarom is het nu zo moeilijk om de aangedragen oplossing op zijn merites te beoordelen. Jullie staan toch voor het volk en burger. Ik zie Tiny nog staan bij het station om een krant te slijten. Toen was het nog geen SP. Op het station van Oss stond Jan met dezelfde krant.

  Lang geleden, maar sindsdien zijn jullie salonfähig geworden en voegen je naar de mores van de politiek. Lak aan de kiezer en het glazen huis waarin jullie nu ook acteren van de politiek is de enige werkelijkheid geworden.

  Jammer