Geplaatst

Eerlijk beheer van leegstand

Veel kantoorgebouwen en andere panden staan langdurig leeg. Studenten zijn op zoek naar betaalbare kamers, kunstenaars en muzikanten zoeken atelier- en oefenruimte. Gemeenten hebben een schrijnend tekort aan woonruimte voor urgentiegevallen;  mensen die plotseling buiten hun schuld uit huis moeten. Intussen worden commerciële vastgoedbeheerders rijk doordat ze door pandeigenaren vet worden betaald om tijdelijke huurders in de leegstaande panden neer te zetten. Die huurders zijn nagenoeg rechteloos, kunnen onaangekondigde inspecties krijgen en op elk moment een huurverhoging krijgen of eruit worden geknikkerd. We hebben in Tilburg eerder voorstellen gedaan om een beter en eerlijker beheer van leegstand te regelen. Tot nu toe wil het college niet.

De overbodige Wet Kraken en Leegstand, een idee van VVD, CDA en CU, heeft de onrechtvaardigheid alleen vergroot in plaats van hem op te lossen. Behalve toch al kapitaalkrachtige onroerendgoedbezitters en bedrijven als Camelot en Interveste wordt iedereen slechter van de huidige leegstand. Twee jaar geleden diende de SP-fractie een voorstel in voor een eerlijker en beter beheer van leegstaande panden in de stad dat positief werd ontvangen. Wethouder de Vries (D66) beloofde toen de mogelijkheden te laten onderzoeken. Doel van het voorstel: Zonder winstbejag op een maatschappelijke manier leegstaand vastgoed tijdelijk beheren en gemeenschapszin vergroten.

We krijgen regelmatig klachten van antikraak-bewoners die een slechte deal hebben gesloten met bedrijven als Camelot en Ad-hoc. Daar wilden we iets aan doen. Michel Spekkers, oprichter van Eerlijk Beheer in Breda, kwam vorig jaar inspreken in een commissievergadering. Eerlijk Beheer is een organisatie die zich op ideële grondslag en zonder winstbejag bezighoudt met beheer van vastgoed.Voordelen van eerlijk beheer zijn volgens Spekkers dat huurders en verhuurders beiden gelijkwaardige rechten en plichten hebben die democratisch zijn bepaald en statutair zijn vastgelegd en die geen grondwettelijke rechten aantasten.

Huurders nemen daarnaast hun maatschappelijke verantwoordelijkheid doordat ze de verplichting aangaan vrijwilligerswerk in hun buurt te verrichten. Daardoor wordt hun binding met het pand en de buurt vergroot en zullen zij zich inspannen voor een goed beheer van het pand. De waarde van het pand zal stijgen doordat de kwaliteit van zowel het pand als de buurt waarin het zich bevindt verbetert. Volgens ons kunnen met een dergelijke organisatie (op te richten door de gemeente of desnoods door particulieren) veel meer urgent woningzoekenden een tijdelijke plek krijgen als woon-, werk- of oefenruimte. De buurt vaart er wel bij, panden worden beter beheerd en vermeerderen zelfs in waarde. Winst voor iedereen, zou je zeggen. Waarom wethouder de Vries en de rest van het college hier niet aan willen? Geen lef. En teveel onder invloed van de grote vastgoedjongens…

Veerle Slegers

SP Tilburg

Reacties

4 reacties op “Eerlijk beheer van leegstand”

 1. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Veerle,  
  Dit is nu echt een geval van politiek onvermogen om iets op te lossen. Los van het probleem hoort het dus duidelijk hier niet thuis. Moeten wij ons voor het SP karretje laten spannen. Dacht het niet. Dit is een politiek probleem en daar hoort het thuis. Het lijkt wel de ouderwetse agridprop nkp, de voorganger van de SP. (enige twijfel hoe je dat juist schrijft, maar daar kun je wel het verlossende antwoord op geven)  
  Maar je weet, op inhoudelijke reacties op mijn soms zure bemerkingen, zie ik met liefde en plezier tegemoet, eens moet toch de eerste keer zijn.

 2. Veerle avatar
  Veerle

  Jij hebt ook niet veel beters te doen dan zeiken op de SP, hè? Ik ga graag de discussie aan, maar dan met mensen die serieus nadenken en meerdere kanten van de medaille willen zien.

 3. paulvanest avatar
  paulvanest

  Ruevert zeikt op veel meer hoor Veerle, wat dat betreft doet hij die Z in de naam van deze website veel eer aan…

 4. Ruevert avatar
  Ruevert

  @Veerle,  
  ik houd bij tijd en wijle een spiegel voor aan de politiek, links en rechts, die in zelfingenomen "wijsheid" los zijn geraakt van de echte wereld. Het glazen huis dat politiek heet en de ambtenaren die dit ter bescherming van hun volgende maandsalaris blij in stand houden, behoren al lang niet meer tot de dagelijkse realiteit.