Geplaatst

De bus, de gemeente en de provincie

Op zoek naar businformatie stuitte ik op een grove onwaarheid op de website van de gemeente. Daar staat namelijk dat de provincie de proef met goedkope buskaartjes is gestopt omdat die niet heeft geleid tot substantieel nieuwe reizigers, minder files, minder CO2-uitstoot of meer sociale deelname. Dit waren de belangrijkste doelstellingen van de proef. Dat is een pertinente leugen. Het busgebruik onder ouderen en kinderen is fors gestegen onder de doelgroep, de maatschappelijke deelname is toegenomen. En die gegroeide participatie betreft niet alleen het boodschappen doen en sociale relaties onderhouden – die beide overigens een positief economisch effect hebben – ook de deelname aan recreatieve en educatieve activiteiten is toegenomen. Met als gevolg dat onder meer de eenzaamheidsgevoelens onder ouderen zijn afgenomen. De pilot voor 12 tot en met 64 jarigen – heeft ook een reizigersgroei laten zien, zij het niet zo spectaculair als onder ouderen en kinderen.

De waarheid achter het stoppen van de proef met goedkoop busvervoer: Het provinciebestuur (CDA-VVD-PvdA) investeert de vele Essent-miljoenen in kas vooral in wegen, in asfalt, in plaats van in verbetering van het openbaar vervoer in Brabant. En het weigert de motorrijtuigenbelasting te indexeren waardoor het afziet van miljoenen, terwijl het openbaar vervoer schreeuwt om investeringen. Vorige week hebben Gedeputeerde Staten ook nog ’s besloten om het traject Tilburg-Den Bosch uit het nachtnet te schrappen. In plaats van het uit te breiden omdat ook andere gemeenten graag aangesloten willen worden. De Nightliner tussen Waalwijk, Kaatsheuvel, Loon op Zand en Tilburg (waar we met ROOD-jongeren en veel jongeren uit die dorpen actie voor hebben gevoerd) willen ze ook al niet betalen. Wat blijft er met deze partijen (CDA, VVD en PvdA dus) nog over van een essentiële publieke voorziening als hoogwaardig en betaalbaar openbaar vervoer…

Veerle Slegers
Fractievoorzitter SP Tilburg en lid Provinciale Staten voor de SP

Reacties

Eén reactie op “De bus, de gemeente en de provincie”

  1. Erik avatar
    Erik

    Mooi, ik vond al dat de SP iets te weing ruimte kreeg op TilburgZ.