Geplaatst

Het signaal van Sandra

Sandra Franken is uit de gemeenteraad gestapt. Een signaal waar hopelijk niemand licht aan voorbij zal gaan. Vooral haar verantwoording is schokkend en alarmerend.

Sandra heeft het niet over de Tilburgse politiek, maar “het politieke spel”. Bedoelt ze dat concreet beleid elders wordt bepaald en de gemeenteraad nog slechts een toneelstukje opvoert, spelletjes speelt? Bij dat ‘spel’ zag zij in elk geval dat “personen” en “een wethouderspost” belangrijker waren dan “argumenten”, “inhoud” en “idealen”. “Autonoom denken wordt niet als positief ervaren”, zo ondervond ze. Denken buiten de uitgezette T kaders kan eigenlijk al niet meer?

Ze wijst ook op haar ervaringen van “insinuaties” en “spelen op de persoon”. Dat is in raadszaal en gemeentehuis het automatische gevolg van trouw nog blijven aan idealen? En wat bedoelt ze met “een klimaat waarin ik me niet thuis voel”? Is dat de sfeer waarin de naar buiten en in de media gewekte schijn belangrijker is dan de werkelijkheid? Een sfeer die geen enkele ruimte meer biedt aan hogere idealen dan ‘hoe behoud ik mijn raadszetel’ en ‘hoe behouden we onze wethouderspost’?

En welke aandacht is er in dat klimaat nog voor burgers met idealen nog buiten het gepropageerde plaatje T? De gemeente ontving onlangs van een nog altijd idealistische Tilburger een dertigtal gespecificeerde rekeningen zelfs voor moedwillig aan zijn werk en inspanningen toegebrachte schade, moedwillige sabotageacties in het kader van corrupte campagneafspraken en extra juist stimuleren van door de Reclame Code Commissie zelfs veroordeelde reclamepraktijken. En nog altijd is niet één rekening betaald. Zelfs niet op zijn minst de door uitblijvende gemeentelijke betalingen veroorzaakte huurschuld. Zodoende krijgen we nu volgens de laatste aankondigingen nota bene op de dag dat kinderen hun cadeautjes vinden met dwang en geweld de huisuitzetting van de originele, eerste Groene Sinterklaas van Nederland!

Of is het alarmsignaal van Sandra duidelijk genoeg? Laten we het zo zot en scheef in Tilburg toch niet worden wat betreft “investeren in mensen en investeren in stenen”? Daar mogen we toch wel van uitgaan. Zeker Sandra’s oude partij Groen Links zal zich uiteraard tot het uiterste verzetten. Onbestaanbaar dat na de stappen tegen de frank en vrij opererende Sandra Groen Links straks ook nog eens instemt met de geplande ruige acties op 6 december tegen niemand minder dan Nederlands allereerste Groene Sinterklaas.