Geplaatst

Gemeente, burgemeester, wethouders! Het lijkt in Tilburg totale anarchie, totale wetteloosheid. Criminelen maken de dienst uit en eeuwenlang als vanzelfsprekend gehandhaafde normen en waarden zijn blijkbaar afgeschaft.
Naar nog gezagsgetrouwe burgers wordt moedwillig schade toegebracht!
En vervolgens wordt van hun rekeningen en schadeclaims geen cent betaald.
Als toppunt maken we nu zelfs mee dat in de media het slachtoffer bij uitstek van de jarenlang nu al aanhoudende acties wordt gepresenteerd juist als de “activist”.
En deze beeldvorming zelfs afkomstig van en met instemming van het gemeentehuis!

Gemeente, raadsleden, burgemeester, wethouders!

Als zelfs vanuit de reclamewereld zelf een Reclame Code Commissie duidelijk en bij herhaling oordeelt: “niet meer op deze wijze reclame maken”, wie is dan de activist? Degene die vraagt om de uitspraken van de betreffende juristen na te leven of in elk geval minstens naar de bestookte bevolking bekend te maken of de reclamedoordrammers die de uitspraken niet alleen aan hun laars, maar zelfs aan hun aars lappen en jarenlang nu al hun acties continueren en de betaalde reclame in de vorm van ‘nieuws’, ‘kunst’, ‘gemeentevoorlichting’, ‘geschiedschrijving’ enzovoort uitbreiden en perfectioneren tot totale massamanipulatie en volksmisleiding?

Als een gemeente als symbool van hoogste waarden en normen en handhaving daarvan een oude Gerechtsboom nog heeft, wie zijn dan de activisten?
Degenen die gemeentelijk gezag en rechterlijke macht willen handhaven, inclusief in alle rust het eeuwenoude symbool daarvan of degenen die twintig jaar lang tientallen miljoenen investeren in alle mogelijke acties om dat symbool uit de weg te ruimen, te wissen uit de geschiedenis en in ruil voor reclamegeld zelfs te vervangen door Schrobbelèr, het gezag van ‘T’, Moderne Industriestad’ enzovoort?

Als de reclamecorruptie zo ver gaat dat een plein zelfs totaal anders wordt opgeleverd dan de afgesproken bouwplannen en overlegde bouwtekeningen teneinde stiekem een in de plannen nergens genoemd reclameobject tot centraal middelpunt te maken, wie zijn dan de activisten?
De gecorrumpeerde verantwoordelijken achter dit soort acties of een burger die aan de bel trekt, wet, orde en gemeentelijk gezag nog overeind wil houden?

Ik heb in mijn leven artikelen, boeken gedichten geschreven, ik gaf honderden excursies, werkte als groepsleider, docent, natuuronderzoeker, historisch onderzoeker, fotograaf enzovoort. Toch wordt ik al decennialang via de reclamemedia allerminst voorgesteld als schrijver, dichter, fotograaf, excursieleider of met andere verwijzing naar werkzaamheden en bezigheden. Nee, als jarenlang slachtoffer van acties en aanhoudend activisme was ik juist met grote letters in de krantenkoppen ook pas weer de “activist”. In de beeldvorming van de reclamegecorrumpeerde media de rollen weer compleet en totaal omgedraaid, het slachtoffer weer presenteren als de dader! Gemeente, raadsleden, burgemeester, wethouders, handhaaf normen en waarden, handhaaf de wet. Want hoe ver gaat inmiddels die begin jaren ’90 al veroordeelde “reclame in de vorm van redactionele artikelen”? Hoe ver gaat inmiddels de vervanging van de feiten door betaalde, professionele misleiding? En krijgen we straks zelfs het wapenfeit dat na de aandacht te hebben afgeleid en mij te hebben aangewezen als de “activist” de echte activisten ongehinderd hun gang kunnen gaan en als vanzelfsprekend mijn hele huis zelfs leeghalen!?

Ik ben de komende dagen het huis uit. Gemeente, handhaaf orde en gezag, zorg voor extra bewaking van mijn flat. Het zou anders zomaar kunnen dat de echte activisten toeslaan!

PS. In de media werd natuurlijk ook niets gemeld over de belastende, werkelijke inhoud van mijn rekeningen. Maar dat is alleen maar reden te meer om de jarenlang naar mij toegebrachte schade gewoon normaal te vergoeden. Graag ook wat dat betreft handhaving van normen en waarden, orde en gezag.

Reacties

3 reacties op “Gemeente, handhaaf orde en gezag”

 1. Godelieve Engbersen avatar

  Inzet Henk Kuiper.
  Mooie lezersbrief van Rianne Willems Udenhout. Brabants Dagblad.

  De rechtbank heeft bepaald dat Henk Kuiper zijn woning moet verlaten vanwege een huurachterstand. Vanuit de woningbouwvereniging en de rechtbank bezien een logische beslissing. Mar de gemeente zou ook eens de hand in eigen boezem moeten steken. Hier is zeker een genoegdoening op zijn plaats, een genoegdoening voor zijn jarenlange, niet aflatende inzet voor allerlei immateriële zaken en voor het algemeen belang. Denk maaar eens terug aan zijn strijd voor het behoud van de lindeboom – hij liet zich aan de boom vastketenen -, zijn boek 'Vijf eeuwen rond de heilige Linde'en zijn gedetaillieerde inventarisatie van flora en fauna in de stad. In plaats van zichzelf te verrijken en ondanks gigantische tegenwerking van de gevestigde orde, heeft Henk Kuiper hoe dan ook een grote bijdrage geleverd aan (pogingen tot) het behoud van het Tilburgs erfgoed. Dat mag best beloond worden. Als de gemeente nu eens opdracht geeft voor een hernieuwde inventarisatie (heel veel is alweer verdwenen) – en Henk Kuiper daarbij vooruitbetaalt, is iedereen blij. Laten we in dit unieke geval eens
  buiten de gebaande paden denken! En trouwens…mag Henk Kuioer wel weer in een hutje wonen?

  Rianne Willems
  Udenhout..

  Mooi verwoord.

 2. Garm avatar
  Garm

  Vraag eens aan wethouder Hamming of deze nog steeds afgunstig is op jou,
  omdat hij de redder wilde zij van de Lindeboom.
  En hoe het toch kan dat vanuit de gemeente deurwaarders en justitie samenwerken, zoals ook naar andere bouwomzet en scoringsprojekten
  Het is ook hij die dus alles kan stoppen, ook voor jou.
  Stel die vraag!

 3. Redactie TilburgZ (T avatar
  Redactie TilburgZ (T

  Hoi Henk,

  kun je me je svp je emailadres sturen ivm instructies voor de nieuwe site.

  Je oude adres werkt niet meer.

  Overigens, Alard op je blog tersprake dat je evt een domein zou kunnen nemen. Je kunt je domein ook laten redirecten naar je blog hier op TilburgZ. Cees doet dat ook. Dan heb je alleen kosten voor domeinbeheer en krijg je de hosting van TilburgZ kado.

  Zie <a href="http://www.ceesvanraak.nl” target=”_blank”>www.ceesvanraak.nl