Geplaatst

Huisuitzetting kan nog worden voorkomen!

Het is op zich natuurlijk al buitengewoon vreemd dat iemand uit huis zou worden gezet terwijl hij bij de gemeente dertig rekeningen nog heeft uitstaan ten bedrage van enkele tonnen! Maar bovendien kan er naar aanleiding van de recente publiciteit weer een heel gerechtvaardigde nieuwe rekening worden verstuurd. Hier komt hij en svp met uiterste spoed deze rekening voldoen.

Geachte verantwoordelijken,

Er is blijkbaar ‘gelekt’ over mijn in de vorm van rekeningen gegoten signalen over de corruptie in Tilburg. En dat ‘lekken’ gebeurde dan juist naar het danig bij een en ander betrokken Brabants Dagblad. Die naar het BD doorgespeelde informatie resulteerde in door mij bepaald niet gewenste en gezochte publiciteit. En die BD publiciteit in de gedrukte krant en op Internet heeft weer nog meer schade berokkend aan mijn werk en inspanningen. Berichtgeving die ook geenszins door de gemeente – op de hoogte toch van de werkelijke feiten – werd gecorrigeerd, ook al gaat het bij al mijn inspanningen toch om puur gemeentelijke, publieke en algemene belangen. Hierbij de rekening voor de geconstateerde gevolgen van het lekken naar het BD en de daarmee toegebrachte schade aan mijn pogingen om bepaalde zaken nu toch eindelijk in de aandacht te krijgen. Concreet gaat het om de volgende in de berichtgeving geconstateerde feiten:

De aandacht afleiden van de door mij onder de aandacht gebrachte nu al jarenlang aanhoudende acties en campagnes en in de beeldvorming juist mij weer neerzetten als de “activist”.

De aandacht afleiden van de inhoud van de rekeningen en verplaatsen naar het zonder serieuze uitleg over de idiote jarenlange acties en schade naar mij en los van die achtergronden en context op zich natuurlijk ‘idiote’ totaalbedrag.

Als inhoud van die rekeningen melding maken van mijn inspanningen wat betreft de Lindeboom en zo de aandacht juist afleiden van de werkelijke feiten: de met geen woord genoemde jarenlange acties juist om al die inspanningen van mij te saboteren, te torpederen en teniet te doen.

De “lindeboom” nog weer eens opvoeren met een kleine letter, laat staan als oudste Vrijheidsboom van het land en zo nog eens extra de sfeer neerzetten van ‘waar is die zot überhaupt mee bezig’.

Als inhoud van mijn rekeningen ook verder zwijgen over de concrete jarenlang toegebrachte schade en slechts het relatief onbeduidende fotogebruik noemen. Daarmee het beeld neerzetten alsof ik daarvoor en voor misschien nog een paar andere dingen in die sfeer een idioot bedrag zou hebben gedeclareerd.

Wat betreft niet door de gemeente betaalde rekeningen en niet betaalde huur suggereren alsof ik pas na de huurproblemen of het rechtbankvonnis rekeningen ging schrijven. Oorzaak en gevolg omdraaien.

De aandacht van de door mij onder de aandacht gebrachte corruptie in de berichtgeving ook verder volledig afleiden naar het gekozen uiterste aandachtsmiddel en dat neerzetten en uitvergroten tot de zaak waar het om gaat: niet betaalde huur, dreigende huisuitzetting.

In die geest ook het eerdere uiterste aandachtsmiddel van ‘onder deze corrupte omstandigheden kan ik geld niet meer beschouwen als wettig betaalmiddel’ nog even memoreren, maar zelfs jaren later nog weer als op zichzelf staand los feit en (zot) ‘doel op zich’, losgekoppeld van en met volledig verzwijgen van alles waar toen al met uiteindelijk dat uiterste aandachtsmiddel aandacht voor werd gevraagd.

Zo ook nog ‘Huttonia’ memoreren, niet als aandachtsmiddel toen voor ernstige acties en praktijken naar mij in de sfeer van de consumptiedwang rond bouwen en wonen en het advies zelfs van ‘dan moet u maar een hut gaan bouwen’, maar als puur ook toen al een soort op zichzelf staand doel op zich.

Totale schade aan mijn pogingen zaken in de aandacht te krijgen 3.500,00 euro
waarvan voor achterstallige huur, incassokosten en proceskosten vandaag nog over te maken naar GGN deurwaarders: 3.000,39 euro

Voor eerder aan mijn inspanningen toegbrachte schade zie behalve de eerdere rekeningen ook diverse stukjes op www.TilburgZ.nl. Voor overzicht per onderwerp (met links) op de oude site aldaar zie weblogoverzicht: A tot G , G tot M, M tot S en T tot Z.

Reacties

7 reacties op “Huisuitzetting kan nog worden voorkomen!”

 1. Ed avatar
  Ed

  Henk, kun je jouw situatie svp iets beter belichten? Wat dacht je van ieder kwartier een nieuwe lap tekst? Ik, en met mij vele lezers van TilburgZ willen meer, veel meer weten over de linde, toen, nu en in 2134. Want je bent ons te summier. 's we hebben er haast nog geen letter over gelezen. Verder willen we liefst ook ieder kwartier op de hoogte worden gesteld van je woonsituatie, achterstallige betalingen, hobby's en contacten met de plaatselijke media. Negeer die enkeling die vindt dat je jezelf overschreeuwt en er een poppenkast van maakt. Je bent nog veel te rustig en volwassen in je matige tekstproductie. Svp wat gas er op. Alsjeblieft Henk, net als jij leven we voor de LINDE!!!

 2. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Beste Ed. Jouw advies heb ik inderdaad al meer gekregen. Mijn informatie is inderdaad heel summier en beperkt. En vooral ook "matig" als we kijken naar wat ik van mijn kant laat horen verder via andere media, pamfletten, billboards, spotjes op radio, televisie, berichten via twitter enzovoort. Maar je zult het er toch mee moeten doen. Ik ben ook principieel tegen de mate van informatie, reclame en propaganda van de 'vijand' met zijn citybranding, T campagne, Industriestadcampagne en verdere acties. Ik ben juist tegen al die acties en dat activisme, echt het tegenovergestelde van een "activist".  
   
  Maar om je enigszins tegemoet te komen heb ik wel onderaan nu nog links geplaatst naar overzichten van stukjes op de oude site, alfabetisch gesorteerd op onderwerp en met directe links naar de betreffende stukjes.

 3. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  PS. Nog twee frappante zaken. 
   
  Waar ik aandacht voor vraag – voor de lezers op TilburgZ inmiddels duidelijk genoeg – is vooral de mate waarin de bevolking bestookt wordt met reclame en met name bestookt wordt met de zo duidelijk jaren geleden al meervoudig veroordeelde reclamepraktijken van betaalde reclame in de vorm van 'nieuws', 'gemeentevoorlichting', betaalde reclame niet meer als zodanig herkenbaar.
  Maar over dat 'bestoken' en dat reclame- en campagneactivisme lezen we in de BD berichtgeving over mijn aandachtmiddel dat alleen maar omgekeerd ik, de "activist" de gemeente 'bestook' met rekeningen. Toch wel frappant. 
   
  De krant meldt ook dat ik "alle Tilburgse gemeenteraadsleden afzonderlijk" een brief heb gestuurd. Ook dat lijkt dan min of meer een zotte actie. Normaal en logisch zou zijn één brief naar de hele gemeenteraad. Maar ook daarover meldt de krant dan juist niets: hoe uit mijn voorafgaande brieven naar de gemeenteraad in de kopieën naar de afzonderlijke raadsleden gewoon hele passages werden weggelaten of de rest in de kopieën zo werd verminkt dat het nauwelijks nog leesbaar was. 
   
  Er wordt in ieder geval één ding door mijn aandachtsmiddel voor de corruptie toch al wel heel duidelijk: de ernst van de mediasituatie in Tilburg. Zie ook hierboven de berichtgeving bij Omroep Brabant.

 4. Godelieve Engbersen avatar

  Inzet Henk Kuiper.
  Mooie lezersbrief van Rianne Willems Udenhout. Geplaatst in het Brabants Dagblad.

  De rechtbank heeft bepaald dat Henk Kuiper zijn woning moet verlaten vanwege een huurachterstand. Vanuit de woningbouwvereniging en de recht-bank bezien een logische beslissing. Maar de gemeente zou ook eens de hand in eigen boezem moeten steken. Hier is zeker een genoegdoening op zijn plaats, een genoegdoening voor zijn jarenlange, niet aflatende inzet voor allerlei immateriële zaken en voor het algemeen belang. Denk maaar eens terug aan zijn strijd voor het behoud van de lindeboom – hij liet zich aan de boom vastketenen -, zijn boek ‘Vijf eeuwen rond de heilige Linde’en zijn gedetail-lieerde inventarisatie van flora en fauna in de stad. In plaats van zichzelf te verrijken en ondanks gigantische tegenwerking van de gevestigde orde, heeft Henk Kuiper hoe dan ook een grote bijdrage geleverd aan (pogingen tot) het behoud van het Tilburgs erfgoed. Dat mag best beloond worden. Als de gemeente nu eens opdracht geeft voor een hernieuwde inventarisatie (heel veel is alweer verdwenen) – en Henk Kuiper daarbij vooruit-betaalt, is iedereen blij. Laten we in dit unieke geval eens
  buiten de gebaande paden denken! En trouwens…mag Henk Kuiper wel weer in een hutje wonen?
  Rianne Willems
  Udenhout..
  Mooi verwoord.

 5. Paul van Est avatar

  Eens Godelieve, maar de gemeente en woningbouw zijn 2 verschillende instanties.
  Ik hoop, dat Henk zaterdag om 12 uur zijn hutje neerzet voor het gemeentehuis…

 6. Ruevert avatar
  Ruevert

  Willemsplein, daar is dan toch gezellig en ontstaat vanzelf een nieuw Huttonia. Twee vliegen in een klap!

 7. Paul van Est avatar

  En wa optredentjes in de stad en een oud bioscoopje gewoon slopen en later woningen en groen maken op die plek, had elders in de stad ook gekund, denk!