Geplaatst

Stapel

Op propagandagebied had Tilburg weer een bijzondere primeur, resulterend zelfs in een nieuwe dimensie aan het begrip ‘stapelgek’. En hoe ‘stapelverliefd’ is Roos Vonk nog op de onderzoeksresultaten van hoogleraar Stapel. Conclusies over vleeseters trok hij op basis van een voorgebakken biefstuk met volledig gefingeerde ingrediënten!! Het zal me een worst wezen, denkt u misschien, maar ik ging als amper vlees consumerend burger kilo’s worst ineens inslaan. Uit protest me volledig overgegeven aan vleselijke lusten! Maar… één ding moet ik toegeven: Stapel publiceerde wél onder zijn eigen naam. Wat dat betreft is het op TilburgZ nog zotter.

Cees van Raak, zich eerder al profilerend met ‘Stop het leed dat Ko de Laat heet’, heeft nu zelfs aan zijn naam de conclusie toegevoegd: “henk knettergek”. Maar wat voor ‘wetenschappelijk onderzoek’ lag daaraan ten grondslag! Volkomen gefingeerde publicaties uitgebracht onder de naam van de betreffende ‘Henk’ en als van hem afkomstig! Zo bont maakte zelfs de nu geschorste hoogleraar Stapel het niet. En zelfs het hem belastende materiaal mag al niet eens vernietigd worden. Logisch dus dat zeker wat betreft TilburgZ de komende tijd niets van deze website mag worden gewist. Laat staan de site in zijn geheel. Eerst moet het onderzoek volledig zijn afgerond en duidelijk zijn hoe de vork in de steel zit, wie en wat hier achter zit.

De zaak staat wellicht ook niet op zichzelf. Eerder al lazen we hier ruige reacties gebaseerd op volkomen fictieve feiten. Zelfs oordelen en conclusies gebaseerd op het tegelijkertijd wissen van alle reacties die juist het tegenovergestelde aantoonden. Hele artikelen werden daarbij gewist! Velen beleefden de genoemde praktijken als de teloorgang van TilburgZ, maar het blijkt nu de redding juist. Het bewijsmateriaal op TilburgZ moet toegankelijk en bewaard blijven. Het kan en mag niet zomaar vernietigd worden. Lopende het onderzoek al helemaal niet. Dat zou helemaal stapelgek zijn.

Kortom: TilburgZ stopt ermee? Nee, er staat voor TilburgZ nog heel wat op stapel.