Geplaatst

Last Post

Diverse prominente politici uitten in het verleden hun zorgen over de alsmaar groeiende consumptie en riepen op tot minder consumeren. Dat werd echter in de media buitengewoon scherp veroordeeld. Het was verwerpelijk “moralisme”! Tegelijkertijd echter stonden diezelfde media bol van oproepen om juist méér te consumeren. Was dat dan géén moralisme? Kennelijk niet. En onlangs maakte de overheid helemáál duidelijk dat voor Nederlands grootste bedrijfstak, de reclame, andere maatstaven gelden.

Het ging over onkosten van burgers die zich bijvoorbeeld genoodzaakt zagen klachten uiteindelijk zelfs in te dienen bij de Reclame Code Commissie. Erkent de belastingdienst dat als serieuze aftrekpost? En in het betreffende geval de extra moeite ook om überhaupt in het nieuws te krijgen hoe de Tilburgse bevolking werd bestookt met betaalde reclame in de vorm van ‘nieuws’. En vervolgens de kosten van pogingen om zelf dan maar bekendheid te geven aan het totaal negeren van ooit opgestelde Reclame Codes. Daarbij opgeteld kosten ook van maken en verspreiden van brievenbusstickers om de mogelijkheid te bieden om het blad met de veroordeelde reclamepraktijken selectief in elk geval de toegang te ontzeggen tot de eigen brievenbus. En nog veel hoger werden de kosten toen de gemeente zich liet inhuren om die Tilburger gewoon te saboteren en zelf actief mee te doen met de lucratieve reclamepraktijken. Wat kostte het bijvoorbeeld alleen al om tegenover “Moderne Industriestad” en daarna de nieuwe “stadsidentiteit T” als burger zelf nog de waarde overeind te houden van de stadsidentiteit ‘Til’, ofwel ‘tilia/lindeboom’, “des Gemeentens Lindenboom”, ’s lands oudste Vrijheidsboom? Of wat kostten alleen al de inspanningen om burgers ten tijde van de ‘shopping mall’ attent te maken op alle toen op hen afgevuurde buitengewoon doortrapte reclamepsychologie?

Nee, al dat soort reclameschade voor de zich nog verantwoordelijk voelende burger is niet aftrekbaar. Zodoende is dit mijn laatste stukje zelfs. “Executoriaal beslag” op mijn girorekening. En dus worden Internet, huur, electra enzovoort niet meer betaald en bijgevolg beëindigd, afgesloten. Maar laat alsjeblieft niemand zich dáár verder over opwinden. Nee, wat zijn de belastingfeiten wat betreft al die reclame, deels veroordeeld zelfs door de Reclame Code Commissie! Al die reclame zelf wordt door de Belastingdienst al jarenlang wél beschouwd, erkend en gehonoreerd als aftrekpost! Zelfs onder de post ‘giften’! Het met reclame en zelfs vuile en veroordeelde praktijken grof geld verdienen wordt extra gestimuleerd, commentaar op die reclamepraktijken hard aangepakt. Mensen ten behoeve van een nog vettere bankrekening bestoken met de meest geraffineerde suggesties, beeldvorming, reclamepsychologie of zelfs valse informatie wordt fiscaal extra aantrekkelijk gemaakt! Maar voor commentaar of voor noodzakelijk geworden inspanningen om naast de reclame en campagne de werkelijkheid nog te laten zien is er voor de reclameslachtoffers geen enkele fiscale tegemoetkoming. Ik kan maar één ding concluderen: Reclame is kennelijk heilig.
Laat ik daarom voor alle reclamegelovigen ter afsluiting een paar gebedsregels nog wijden aan de wereldwijde religie van de reclame.

Onze reclame die alomaanwezig zijt
Uw boodschap worde herhaald, uw rijkdom kome.
Uw wil geschiede, zoals in STER spotjes zo ook in werkelijkheid.
Geef ons heden onze dagelijkse benzine,
onze whisky, drugs en telkens weer nieuwe mode.
En vergeef ons dat wij te weinig consumeerden
zoals ook wij vergeven dat anderen ons te weinig verkochten.
En leid ons niet in de verzoeking van gratis aangeboden onzin,
maar verlos ons van de natuur.
Want van u is alles wat groeit:
de economie, de dollarkoers en de rente
tot in eeuwigheid. Amen.

voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes (met links)
zie weblogoverzicht: A tot G , G tot M, M tot S en T tot Z.

Reacties

6 reacties op “Last Post”

 1. Ruevert: is altijd g avatar
  Ruevert: is altijd g

  @Henk,
  als Don Quichot strijdt jij de afgelopen tijd tegen de Groote T., heb ik geen probleem mee. Sterker nog je hebt gelijk. Maar is jouw core business, zoals ze dit heden ten dage noemen, niet belangrijker. Als je de T. wegkrijgt en de varens in de Piushaven zijn daarna weg, de plevier, torenvalk, leeuwerik en huismus uit dit dorp zijn verdreven, dan is het toch wel een overwinning waarbij het belangrijkste van deze wereld je helemaal uit het oog hebt verloren.

 2. Jozef Luns avatar
  Jozef Luns

  Ja Henk, altijd afgeven op reclame terwijl jij bestaat dankzij gratis reclame voor jezelf op TilburgZ.
  Allerlei natuur- en milieuorganisaties overleven en vechten terug tegen het kapitalisme en het consumentisme dankzij reclame, het enige vehicle dat een gelijkwaardige strijd levert. Maar jij veroordeelt iedereen tot de trekschuit, de kerkers met zwijgers want jij ontneemt, nee, onzegd het verzet een manier van uiten die anderen wel nemen. Scheld maar op de T maar jij trapt niet alleen tegen de T maar ook naar iedereen die zijn best doet voor natuur en milieu en daarvoor gebruik maakt van de methoden van de vijand.

 3. tess ocra avatar
  tess ocra

  @ Jozef,

  Is het echt waar dat Dhr. Kuiper geen mens is van vlees en bloed maar een virtuele entiteit die alleen bestaat op internet dankzij gratis reclame? Dat is misschien maar goed ook want als het om een echt persoon zou gaan dan maakte ik mij toch wel zorgen om deze man wiens gas huur en communicatie wordt beëindigd.

 4. Joep School avatar
  Joep School

  Beste heer Kuiper,

  Ik ben Joep School van nieuwssite Ger.nl. Op het moment ben ik bezig met een radio-item over de Lindeboom op de Heuvel in Tilburg. Vandaag zijn de twee dode nazaten gekapt en is de laatst overgebleven nazaat uitgegraven. Ik wilde u hierover graag een paar vragen stellen.
  Ik hoop dat u snel kunt reageren op mijn verzoek.
  Met vriendelijke groeten,

  Joep School
  Redactie Ger.nl

 5. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  helaas is Henk niet meer hier dus
  maar zijn slotbede was weer een waarlijk topstuk
  gebruik makend van een gebed van het roomskapitalisme
  welk was uitgevonden in nederland door de streng calvinisten geëxporteerd naar de united socialist states (usa)

 6. Ruevert: is desperaa avatar
  Ruevert: is desperaa

  Henk, waar zijt gij nu om ons te verlichten op het duistere pad dat wij moeten afleggen?