Geplaatst

Inhoud behoeft onmiddellijke aandacht

Ik moet hier bij nader inzien toch beslist iets corrigeren of minstens nuanceren: mijn kritiek op de gemeentelijke beantwoording van brieven. De eerlijkheid gebiedt mij melding nu toch te maken van buitengewoon correcte gemeentelijke briefafhandeling.

“Uw brief is in goed orde ontvangen”, zo werd mij twee jaar geleden al eens keurig meegedeeld. “U ontvangt binnen zes weken antwoord”. Ik stond perplex.
Al tijden had ik geen brief meer gestuurd en ik was dus heel benieuwd op welke brief ik nu wellicht na jaren onverwachts toch nog antwoord zou krijgen. Maar helaas, daar ben ik nog niet achter. Dat “zes weken” bleek toch een klein foutje.
En na “zes maanden” is de hoop nu gevestigd op “zes jaar”. Maar in elk geval: er was op een mij onbekende brief uit het verleden toch duidelijk alsnog gereageerd!

Nog verrassender was recent de reactie op een brief die ik dit jaar na uitblijven van reacties uiteindelijk aangetekend liet bezorgen. Nadat eerdere versies kennelijk meteen de prullenbak in gingen, kreeg ik nu zowaar antwoord.
“U heeft uw bezwaarschrift niet binnen de wettelijke termijn van zes weken ingediend”, zo werd mij nu in derde instantie keurig meegedeeld. En dus werd mijn brief niet meer in behandeling genomen, zo liet de gemeente heel netjes weten.
Een uiteindelijk dus toch duidelijk door de gemeente beantwoorde brief! En ik moet eerlijk toegeven dat zo ook eerder in tweede instantie op brieven nog wel eens is gereageerd. De gemeente liet dan keurig weten dat bomen inmiddels al gekapt waren of anderszins de brief door de feiten was achterhaald en verdere beantwoording geen zin meer had.

Onlangs echter bereikte mijn briefwisseling met de gemeente een absoluut hoogtepunt. Op die aangetekende brief namelijk kwam nog een tweede reactie!!
En van buitengewoon belang kennelijk. Op de envelop stond zelfs met dikke letters: “Inhoud behoeft onmiddellijke aandacht”. Waar zou dat dan wel niet over gaan!? Arrestatie van de T bende? Herstel van de Vrijheid, terugplanten der Vrijheidsboom? Nee, het ging in feite helemaal nergens over: een beetje geld, een schrijven met een aangehechte acceptgirokaart! En boven dit soort banaliteit stond dan nota bene:
“In naam der koningin”!
Had Hare Majesteit een aanval gekregen van Koninklijke krankzinnigheid? Nee, een telefoontje naar paleis Noordeinde maakte duidelijk dat de koningin nergens van wist, laat staan op de hoogte was van mijn bij herhaling ingediende bezwaren. Maar de gemeente doet dan alsof de koningin zich aangaande Tilburg niet opwindt over de corruptie en het Oranjeboombeleid, maar over een paar centen van Henk Kuiper! Gemeentelijk misbruik gewoon van de naam van hare majesteit!
Ja, majesteitsschennis!

Maar gelukkig weet ik nu wat voor de gemeente begrijpelijke taal is en hoe ik de gemeente dus in gepaste termen moet aanspreken over geleden schade door sabotageacties, Berufsverbote, citybranding, T campagne, vuile Lindepraktijken enzovoort. Ik zal de gemeente eens een koekje van eigen proza bezorgen en op mijn beurt keurig laten weten: “Als u niet betaalt zal met toepassing van de wettelijke voorschriften worden overgegaan tot tenuitvoerlegging van dit dwangbevel tot verhaal van het op de datum van de tenuitvoerlegging invorderbare bedrag met kosten en invorderingsrente”. En de opschriftstelling en tengemeentehuizebezorging van het betreffende schrijven begeleid met: “in naam der koning” en op de envelop in grote letters: “inhoud behoeft onmiddellijke aandacht”.

Reacties

Eén reactie op “Inhoud behoeft onmiddellijke aandacht”

 1. Shoarma Is Döne avatar
  Shoarma Is Döne

  'Een koekje van eigen proza', Henk? Ik kan je woordspeling duiden, maar zou nu toch eigenlijk 'een koekje van eigen deeg' moet blijven? En in dit geval nog pregnanter, van ongedesemd deeg. Want op taart tracteert de gemeente in 2011 sowieso al niet meer.
   Bovendien, dat garandeer ik je, zal er ook bezuinigd gaan worden op de uitgaande post. Maar dat werkt natuurlijk hopelijk ook in jouw voordeel, want ik heb vernomen dat de SP bij het College wil gaan aandringen op het bezuinigen op 'Betalingsherinneringen', 'Laatste aanmaningen' en zelfs acceptgiros.
  Brieven met het stempel 'In Naam Der Koningin' hoef je helemaal niet meer tegemoet te zien, aangezien is uitgelekt dat voor iedere stempel een aanzienlijk bedrag aan precariorechten aan het Koningshuis dient te worden afgedragen.
   Je bent een geluksvogel, Henk!