Geplaatst

Beperking reactiemogelijkheid TilburgZ

Anderhalf jaar geleden werd hier ineens de reactieknop dichtgedraaid. Het debat lijkt nu weer op gang te komen, maar trouwe lezers zagen zich pas opnieuw beperkt in hun reactiemogelijkheid. Hoe zit dat precies?

We lezen hier in de reacties regelmatig ruige uitspraken. “Tegen vrijheid van meningsuiting”, was zelfs het stempel waarmee ik anderhalf jaar geleden door een raadslid met wethoudersambities ineens werd weggezet en in diskrediet gebracht. En dan is het wat mij betreft essentieel dat in elk geval toch de mogelijkheid blijft bestaan om daar vragen over te stellen en van de andere kant nadere uitleg nog te krijgen. Maar helaas, ineens was de reactieknop dicht.

En hoe essentieel het handhaven van die reageermogelijkheid is zie je naar mijn beleving toch voortdurend. Soms zijn er ook ineens nieuwe feiten en ontwikkelingen waardoor een artikel van maanden geleden weer heel actueel is. Er komen daar dan weer reacties en ineens gaat daar het denken en van gedachten wisselen weer verder. Prachtig toch? En je blijft in gesprek. Soms ook wordt door de openblijvende reactiemogelijkheid duidelijk dat politici, columnisten of commentatoren kennelijk op bepaalde vragen niet in willen gaan. Of dat ze zelfs proberen met rare verdachtmakingen de discussie te beëindigen. Ook dan is het wat mij betreft essentieel dat de reactieknop openblijft, zodat iedereen duidelijk kan zien hoe ‘het debat’ gevoerd wordt en op wat voor soms zelfs cruciale vragen geen antwoord meer komt. Het uitzetten van de reactieknop vertroebelt dan de duidelijkheid, maskeert wat nou net aan het licht kwam.

En als iemand zichzelf in de reacties omlaag wil halen door grof taalgebruik en het vervangen van feiten en argumenten door beeldvorming en insinuaties, laat dat dan maar gebeuren. Waar inmiddels de reactieknop is dichtgedraaid is dat in elk geval beslist niet op mijn verzoek gebeurd. Ik ben daar ook helemaal geen voorstander van. Integendeel, in mijn ogen zijn ook stukjes op wat nu “oude site” heet nog steeds actueel en zou liefst daarop ook nog gereageerd moeten kunnen worden. Verder zijn er hier natuurlijk meer zaken niet op verzoek van mij. Met de recente promotiecampagne van het zich op de voorpagina ineens opvallend met een ‘vrije’, ‘onafhankelijke’ leeuw etalerende BD kregen we hier een speciaal blokje ‘Brabants Dagblad’ en beperkingen wat betreft stukjes en illustraties van ‘Henk Kuiper reclamevrij’. Dat was ook echt niet na vragen van mij of op mijn eigen initiatief.
Maar aan de andere kant: temidden van alle betaalde reclame en promotie in de vorm van ‘nieuws’ vind je hier dan toch nog altijd reclamevrije Tilburgse meningsuiting die elders in de Tilburgse ‘Vrije Pers’ helemáál geen enkele kans meer krijgt.