Geplaatst

Er is in Tilburg op mediagebied meer aan de hand dan de inperking hier van het reclamevrije geluid. We zien omgekeerd de lokale berichtgeving nu nog meer gedomineerd worden door betaald en gesponsord ‘nieuws’. We krijgen nog meer door adverteerders gewenste beeldvorming, door projectontwikkelaars gewenste desinformatie en tot voorpaginanieuws opgeblazen aandachtsafleiding en commercie. Het BD trakteerde ons dezer dagen zelfs op berichtgeving die beschouwd kan worden als een nieuw journalistiek hoogtepunt voor deze krant.

“Piusklagen”, zo luidde zaterdag de titel boven een staaltje topjournalistiek van BD redacteur Hans Rube, speciaal gewijd aan de Tilburger Jan van Bergen. Een paar jaar geleden ontmoette ik die man in het Piushavengebied op een indrukwekkende door de buurt georganiseerde informatieve rondleiding. Hij verraste mij door zijn deskundigheid en gedegen kennis van wat hier allemaal speelde. Met bewoners had hij zelfs precies uitgezocht wat bij uitvoering van bepaalde plannen de groene consequenties waren voor de woonomgeving. Vakwerk, klasse. Met linten, kruizen en affiches had hij samen met bewoners tientallen bomen en struiken gemarkeerd die bij ongewijzigde plannen allemaal zouden sneuvelen. Met name affiches met waarschuwingen als “T slaat toe” maakten op mij natuurlijk diepe indruk. Maar in de krant lazen we over dit indrukwekkende alarm helemaal niets. Ook later verbaasde het me dat ik in de krant niets teruglas over wat deze Jan van Bergen allemaal wist en te vertellen had.

Maar nu werden we over die man dan toch bijgepraat. Inhoudelijk lazen we weliswaar niets over wat hij te zeggen heeft, maar we kregen daar wel een bondige samenvatting van, inclusief een kwaliteitsoordeel. “Vuurt al jaren de ene na de andere pijl af”, zo werd warempel de zich tegen de agressieve bouwplannen verdedigende buurtbewoner zelf als aanvaller neergezet. “Gemeenteambtenaren kunnen zijn bloed wel drinken”, lazen we over de gevolgen van zijn agressie. Ja, die bloeddorstige ambtenaren halen het bloed onder je nagels vandaan, zo hoorde ik! Maar daar las je nou juist niets over. Geen sprake ook van gemeentemensen en BD journalisten die niet willen luisteren en Jan van Bergen negeren en doodzwijgen.
Het ligt allemaal aan het verhaal van de man zelf, zo onthulde de krant: “een slechte klaagzang die niemand wil aanhoren”. Tegelijkertijd krijgt de lezer geen enkele kans om dat zelf te verifiëren, want we lezen ook in dit stukje weer helemaal niets over wat dan de inhoud is van die zogenaamde “klaagzang”. En het zijn kennelijk niet de gemeenteambtenaren en projectontwikkelaars die met alle geweld doordrammen en daarbij nu ook Hans Rube inschakelen als breekijzer…. Nee, de kwalificatie “breekijzer” is voor Jan van Bergen. Een bot breekijzer zelfs! Een persoon met kennelijk dusdanig kwalijke kwaliteiten dat Tilburgs ‘kwalteitskrant’ concludeert: “soms doet een wijk of buurt er goed aan het botte breekijzer (Jan van Bergen) te vervangen”.

Met breekijzers en zelfs zagen, bijlen en bulldozers werd inderdaad doorgedramd, maar toch duidelijk door de andere partij. Ondanks het advies van de Adviescommissie Stedelijk Groen werden de bouwplannen niet aangepast.
De destijds door Jan van Bergen gemarkeerde bomen en struiken werden allemaal uit de weg geruimd. Nog veel meer bomen en struiken zelfs. En al waren ze onderdeel van een belangrijke corridor voor stadsnatuur en al stonden ze in een boek (Piushaven levende have) en op Internet (kunstproject Huisboomfeest), in de krant werd aan de kap geen woord gewijd. Met deze Tilburgse realiteit begon dan ook mijn schriftelijke reactie op de aan die praktijken niets veranderende ‘Nota Biodiversiteit’. Maar dat hele gedeelte uit mijn brief was in de raadsstukken gewoon weggelaten.
En dus kon en mocht absoluut niet worden ingegaan op de door mij als inspreker in de raadszaal gestelde vraag om die passage nog eens te lezen. Ja, er werd gedaan alsof i k degene was die iets onbehoorlijks had gedaan en zelfs een dusdanig onbeschofte vraag stelde dat mijn aanwezigheid in de raadszaal niet langer geduld kon worden. Maar het allerruigste kwam daarna nog: hoe werden we daarover in de krant geïnformeerd!
Terwijl het afgelopen jaar alleen al bij mijn flat honderden bomen zonder enige publiciteit werden gekapt, was het grote bomennieuws nu ineens de ‘verontwaardiging’ rond het kappen van één klein onbeduidend straatboompje.
Terwijl wat ik schreef over het zonder enige aandacht en belangenafweging kappen van honderden bomen werd achtergehouden zelfs in de raadsstukken, was het grote nieuws de enorme aandacht in Tilburg voor zelfs het meest pietluttige boompje. Terwijl al jarenlang zonder ooit enige aandacht bomen ineens moeten wijken voor kermisattracties, werd nu het sneuvelen van één onnozel plataantje opgeblazen tot voorpaginanieuws!! In plaats van de eigenlijke nieuwsfeiten een staaltje onvoorstelbare aandachtsafleiding en als werkelijkheid en dagelijkse praktijk voorspiegelen van precies het omgekeerde. Zelfs het meest onbetekenende boompje kan in Tilburg niet gekapt worden zonder dat dit voorpaginanieuws is, zo moesten we ineens geloven.

Ongelofelijk hoe met deze mediastrategie aandacht, bliksem en verontwaardiging werden afgeleid van wat er op dit gebied werkelijk speelt en in Tilburg werkelijk aan de hand is. Geen wonder dat in de gemeente T – met drie dode bomen als Vrijheidsboom – naast het openbare groenbezit zelfs het openbare ambt van burgemeester zonder noemenswaardig commentaar verkocht wordt aan de projectontwikkelaars: ook de laatste restanten van de ‘Vrije Pers’ zijn in de uitverkoop gedaan.

voor overzicht per onderwerp van eerdere stukjes (met links)
zie weblogoverzicht: A tot GG tot M,  M tot S en  T tot Z.

Reacties

11 reacties op “Nieuw journalistiek hoogtepunt in Tilburg”

 1. Ruevert avatar
  Ruevert

  Henk,
  we leven in de wereld die george Orwell heeft beschreven. Alles is gecontroleerd en beschreven. Een ieder die buiten die paden treed wordt te vuur en zwaard bestreden. Het gedachtengoed van de overheid is het ware geloof. Moeten wij ons hier bij neerleggen zoals de gemiddelde burger doet, ik kies voor de don quichotte, tegen alle winden blijven strijden voor de goede zaak.
  Ga door Henk, Jan en alle anderen die de teloorgang van het huidige systeem aan de kaak stellen

 2. henk avatar
  henk

  Beste Ruevert,
  Ten tijde van het televisieprogramma 'Big Brother' maakte ik daar een gedichtje over. Zoekend naar een ander gedichtje kwam ik het ineens weer tegen. Misschien wel toepasselijk hier in aansluiting op jouw reactie.

  Big Brother

  Big Brother, betekenisvol begrip
  Sinds kort op ieders lip.
  Maar Orwells boek
  vol alarmerende vragen:
  gesloten
  dichtgeslagen.
  Geen protest naar onze tijd,
  geen bloedserieuze zaak.
  Enkel nog wat malligheid,
  verstrooiing en vermaak.
  Geen waarschuwing meer, alom bekend,
  voor monsterlijke macht.
  Big Brother: vermaak, amusement,
  niets aan de hand, slaap zacht.

 3. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  GROENE PLUIM VOOR EEN WETHOUDER
  .
  Bij Milieucafé is afgelopen donderdag het beeld uitgedragen dat Tilburg het uitstekend doet als het gaat om groenbeheer en behoud van biodiversiteit. Wethouder Moorman, een van de gasten, gaf zichzelf daarom maar eens een groene pluim. Want Tilburg heeft groene daken, nestkasten voor gierzwaluwen zijn opgehangen, er was onlangs een fietstocht met het thema biodiversiteit en er komt een park in Groeseind. De nieuwe Nota Biodiversiteit is volgens de wethouder een groot succes. En omdat het gemeentebestuur goede voorlichting over de natuur van belang acht, hadden we als een van de weinige steden in Nederland in mei zelfs een 'Week van de Biodiversiteit'!
  Begrijpelijk dat de wethouder graag positief nieuws brengt. Maar zit er er misschien ook een andere kant aan het verhaal? Feit is dat er in Tilburg – naast het goede dat er gebeurt – voortdurend ook ontwikkelingen plaatsvinden, vaak in onze directe leefomgeving, die leiden tot een afname van biodiversiteit. Maar die zijn in het gesprek met de wethouder geheel buiten beschouwing gelaten! Ik denk bijvoorbeeld aan de kap begin dit jaar van cultuurhistorisch groen in de Bokhamer. Of aan de recente kaalslag in het Havengebied, het Stappengoorgebied en het beekdal van de Ley. Dat de groenstructuur tussen Station West en het Corpac Huis, tot voor kort een kerngebied voor stadsnatuur, intussen in ecologisch opzicht volkomen is uitgekleed, kwam evenmin ter sprake. Bij Milieucafé geen kritische vragen over de grote reclameborden in en voor het openbaar groen tijdens de Week van de Biodiversiteit (voor foto zie 'Illegale megareclame'). De gemeentelijke boekjes over parken, waarin allerlei wetenswaardigheden staan, maar waarin juist natuur een ondergeschikte rol speelt, waren ook al geen item.
  Waarom niet eens ingegaan op de gang van zaken rond het kunstwerk-paviljoen in de Oude Warande dat voor maximaal vijf jaar in de ecologische hoofdstructuur zou komen, maar nu toch – zo liet Concerncommunicatie onlangs weten via de Koerier – mogelijk langer blijft? Wat ook een interessante vraag was geweest voor de wethouder: waarom plant de gemeente in de stad massaal platanen en gleditsia's aan, terwijl het algemeen bekend is dat deze boomsoorten niet of nauwelijks bijdragen aan biodiversiteit? Lag het niet voor de hand om eens te vragen hoe het komt dat de onlangs ingestelde 'anti gribus-regeling' voor braakliggende terreinen een ecologische onderlegger mist? Hoe staat het met het omstreden bouwplan voor de tuin achter het Missiehuis? Hoe kon het gebeuren dat de gemeente in de Week van de Biodiversiteit de boom kapte met het enige spechtennest binnen de ringbaan? Allemaal vragen en onderwerpen die aandacht verdienen, maar in het gesprek met de wethouder niet aan bod kwamen. Zelfs de dode bomen op de Heuvel bleven onbesproken.
  .
  Iets klopt er niet. Er is bij Milieucafé duidelijk een veel te rooskleurige beeld gegeven van het gemeentelijke groenbeleid. En dat is niet de eerste keer. Het is zeker niet m'n bedoeling om hier alles af te wijzen wat er bij Milieucafé gebeurt – regelmatig worden daar interessante onderwerpen behandeld – maar dikwijls heb ik toch bedenkingen over de aanpak. De programmering is nogal top-down, te vaak gaat de redactie gevoelige onderwerpen uit de weg en soms wordt zelfs falend gemeentebeleid bij Milieucafé voorzien van een groen randje.

 4. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  HET COUNTDOWN 2010 SCHANDAAL
  .
  Op 25 mei 2005 maakte het gemeentebestuur bekend dat Tilburg 'als eerste stad ter wereld' de verklaring Countdown 2010 had ondertekend. 'Om een duidelijk signaal af te geven dat het versterken van de natuur- en groenkwaliteiten in en om de stad van groot belang is', zo meldde het gemeentebestuur destijds: Tilburg zou er voortaan alles aan doen om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen.
  Wat is er van dit voornemen terecht gekomen? Wat betreft de natuur in de stad niet veel goeds: de afgelopen vijf jaar is er juist zeer veel groen gekapt! Zoveel zelfs dat de van oudsher zeer sterke ecologische infrastuctuur van Tilburg intussen behoorlijk is beschadigd!!
  .
  Wat ik me nu afvraag is het volgende: Komt er binnenkort in het Brabants Dagblad een vlijmscherp artikel waarin haarfijn uit de doeken wordt gedaan van wat soort misselijke citybrandingspraktijken het Tilburgs gemeentebestuur zich bedient? Een artikel dat duidelijk maakt dat de ondertekening van Countdown 2010, nu vijf jaar geleden, een gebaar was puur voor de show! Zal de krant uitleggen dat de ondertekening van die verklaring een stunt was, een 'slimme' zet van 'Concerncommunicatie' om Tilburg weer eens op de kaart te zetten als 'duurzame stad'! En zal de krant vervolgens compleet de vloer aangevegen met ons 'groene stadsbestuur', omdat de burger op een ongelofelijke wijze een rad voor de ogen is gedraaid!!
  Of gaat ook dit schandaal de doofpot in?

 5. henk avatar
  henk

  Kijk maar uit Hein. Straks sturen ze je gewoon de raadszaal uit. Of je krijgt op brieven na herhaalde herinneringen zelfs na 20 maanden nog geen enkele reactie. Of wat je schrijft wordt uit stukken naar de Raad gewoon gewist en weggelaten. Je wordt op deze manier, zoals ze dat hier noemen "een naar mannetje". De reclameillusies verstoren! Bah! De mooie beelvorming en reclamevoorstelling van zaken onderuit halen met de nuchtere feiten! Bah! Dat was precies wat ik pas ook deed in die weggelaten passage uit mijn brief naar de gemeenteraad. Nee, dat kan toch echt niet. Met feiten komen die in de krant zo keurig al jarenlang waren verzwegen! Met feiten komen waarover het Milieucafé zo braaf al jarenlang met geen woord had gerept. Nee, dat kon toch echt niet. Dat soort nare mannetjes stuur je dan zelfs gewoon de raadszaal uit. En geen raadslid, krant of milieukroeg die daar verder een woord aan vuil maakt. De wereld van de grote reclameillusie verstoren met de feiten en de realiteit! Bah!

 6. Ruevert avatar
  Ruevert

  @ Henk en Hein,
  jullie verstoren de serene rust van het "eigen gelijk" Dit is anno 2010 nog het zelfde als in 1810. Macht is niet gediend van kritische geluiden. Per definitie worden afwijkende gedachten,terecht of niet, naar de prullenbak verwezen. Openbaar bestuur c.q. ambtenaren hebben niet de flexibiliteit om daar mee om te gaan en zijn ook geenszins van plan hun macht te delen. Op dat moment ondergraven ze zelf de fundamenten van hun zorgvuldig gecreëerd glazen huis, waar eigenwaan en gebrek aan zelfkennis hoogtij vieren.
  Wilders is doorgeslagen, maar deze collectieve houding is vele malen bedreigender voor onze maatschappij.

 7. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Aansluitend op de reactie van Ruevert hier wat citaten uit een interview dat NRC journalist Elsbeth Etty eind vorig jaar had (26-9-2009) met cultuurfilosoof Rob Riemen van het in Tilburg gevestigde Nexus Instituut:
  '(…)Het fascisme heeft tal van verschijningsvormen. In Amerika manifesteert het zich als anti-zwart en diep religieus, in West-Europa als seculier en anti-islam, in Centraal Europa als katholiek en anti-joods.(…)De ideologie, daar gaat het om, is volstrekt anti-democratisch'(…)'Ik vind de corrumpering van de elites een veel groter gevaar dan de islam'(…)'Hoogleraren literatuur die hun studenten niets meer willen leren omdat ze daar geen geld mee kunnen binnenslepen, het hele onderwijs dat wordt uitgehold, media die alleen aan kijkcijfers denken – daarin schuilt het intellectuele verraad'(…) 'Als de massademocratie waarin wij leven de adel van de geest niet eert, dan vervallen wij onherroepelijk tot fascisme'

 8. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  rectificatie
  In het citaat 'Ik vind de corrumpering van de elites een veel groter gevaar dan de islam' heeft Riemen het over de 'politieke' islam.
  Het interview met Riemen is te vinden via google: 'Een gecorrumpeerde elite is erger dan de politieke islam'.

 9. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Zeg Hein, sleep er niet de hele intellectuele elite bij. 'Brood en Spelen' waren in de Romeinse tijd al de middelen om het volk zoet te houden. Tegenwoordig heten die Eredivisie en SBS6.

 10. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @arjen
  Ik moest aan het krantenartikel denken naar aanleiding van Ruevert's opmerkingen over de bestuurscultuur in 'het glazen huis' en omdat ik de afgelopen jaren op deze weblog de culturele elite een beetje heb gemist. Tal van gemeentelijke knoeierijen zijn hier aan het licht gebracht, maar zelfs de intellectuelen uit de Raad reageren niet. Ondertussen gaan de knoeierijen onverminderd door. Het lijkt zo wel alsof in Tilburg niet alleen 'het volk', maar ook 'de elite' in slaap is gesust door SBS6 en de Eredivisie. In ieder geval wint het T-dom almaar terrein. Maar misschien is dat helemaal niet erg. Want wat niet weet wat niet deert. En, het mag ook wel eens gezegd: het gemeentebestuur doet er intussen alles aan om het hier nog gezelliger te maken. Weliswaar ging de mega shoppingmall door een stel dwarsliggers niet door, maar wie weet krijgen we wél een heus Paleis voor Volkscultuur en dat is ook niet mis.
  Je schreef hier eens dat de naam daarvoor, 'T Dome', een 'hersenspinsel' is van een BD journalist. Een interessante theorie. Maar volgens mij steekt de vork anders in de steel. Denk je ook niet dat de plannenmakers op het stadhuis onder elkaar en in de communicatie met de krant van meet af aan de naam 'Tiedoom' gebruikten? Dat zou mij in ieder geval geenszins verbazen, gezien eerdere creatieve vondsten op dit vlak. Omdat er enige tijd geleden een partij in de Raad zat die niks moest hebben van dergelijke verbasteringen, en er uit die hoek nogal eens stevige kritiek was op de 'T zakjes', is er wellicht voor gekozen om het Paleis voor Volkscultuur officieel maar te presenteren als 'Tilburg Dome': een strategische zet om gedonder te voorkomen. Zoals we hebben kunnen constateren: de gewenste 'branding' is direct na de presentatie voortvarend opgepakt door 't Tabloike, waarschijnlijk conform een vantevoren door Concerncommunicatie vastgesteld plan. Eerst had ik met dergelijke 'een-tweetjes' wat moeite en baarde de verregaande verwevenheid tussen politiek, bedrijfsleven en media – zoals we die in Tilburg zien – me zorgen. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling waar je geen zicht op hebt. Maar nu niet meer. Want in Italië zie je immers dat zo'n bestel prima functioneert – zolang een verlicht leider aan de touwtjes trekt is er niks aan de hand.
  Dat Tilburg langzaamaan verandert in T burg vond ik eerst eveneens een zorgelijke ontwikkeling, maar ook daar maak ik me niet meer druk om. Er zijn wel meer steden in de wereld die ooit een andere naam hebben gekregen. Op een gegeven moment wen je daar vanzelf aan.
  Conclusie: je kunt beter maar met de stroom meegaan. Zie je iets waavan je meent dat het niet deugt, dan kijk je gewoon de andere kant uit. Dat is misschien een beetje laf, maar wel zo relaxed.

 11. redactie TilburgZ avatar
  redactie TilburgZ

  Hoi Hein
   
  Op jouw verzoek de mogelijkheid tot meer opmaak ingebouwd.
  Bold/italics/doorhalen en witregel kun je wellicht in je betogen gebruiken.
   
  Om een witregel in te voeren moet je op een lege regel in je tekst op de knop witregelklikken en dan weer naar de volgende regel gaan.
   
  We doen er alles aan om onze opiniemakers tevreden te stellen, dat zie je maar weer.
   
  Groeten,
  Tom