Geplaatst

Roze Maandag met Noordanus

Op Roze Maandag wordt de gemeenteraadsvergadering voor het eerst geleid door de op de eerste kermisdag geïnstalleerde Noordanus. Wat betreft de bijzondere inhoud van die vergadering moest in onze ‘Vrije Pers’ de inhoudelijke berichtgeving tot dusver wijken voor voetbal, kermis, bouwreclame, T promotie enzovoort.
Dus moet ik hier maar weer die persverantwoordelijkheid nemen. Want het gaat maandag om niets minder dan de vraag hoe ver we in Tilburg kunnen gaan wat betreft de infiltratie van grote bouwbedrijven en projectontwikkelaars in de bestuurlijke macht en ambtelijke organisatie.

Kan en mag zelfs in een nota ‘Biodiversiteit’ al bij voorbaat niets staan wat wel eens zou kunnen botsen met eventuele plannen nog van projectontwikkelaars? En is het volkomen vanzelfsprekend dat de Raad daarbij belangrijke informatie gewoon niet te horen krijgt en onjuist wordt geïnformeerd? Op vragen in de commissievergadering
(5 juli) werd gewoon gezegd dat de Adviescommissie Stedelijk Groen zich over de ‘Nota Biodiversiteit’ niet had uitgesproken. De werkelijkheid is echter dat ze heel duidelijk hebben laten weten over de nota in zijn huidige vorm geen positief advies te kunnen geven. En ze zijn verbaasd dat dit niet eens in de reactienota werd vermeld of op een andere manier aan de Raad is meegedeeld.

En dit staat niet op zichzelf. De auteur nota bene van het stadsnatuurboek over Tilburg werd als inspreker in de commissievergadering gesommeerd de raadszaal te verlaten!! Vanwege het kennelijk ontoelaatbare vergrijp dat hij zijn inspreektijd ter beschikking stelde aan de raadsleden om ze de gelegenheid te geven een bepaalde passage uit zijn reactie op de biodiversiteitsnota nog eens rustig te lezen (ter vergelijking met de gemeentelijke weergave in de reactienota). Nee, raadsleden mogen blijkbaar bepaalde zaken absoluut niet lezen! In de stukken voor de raadsleden, zo bleek later, was de hele passage zelfs nergens te vinden!! En de niet ontbrekende tekst van mijn reactie was voor de raadsleden dermate verkleind en vlekkerig gekopieerd dat hij zo wie zo al amper te lezen was. Hoe zal Noordanus oordelen over dit soort Tilburgse praktijken? Gaat hij – nog geen blauwe maandag burgemeester – op Roze Maandag meteen rode en gele kaarten uitdelen?

Of is in Tilburg alles toegestaan om ervoor te zorgen dat de “Kaart van Tilburg” alleen maar een kaart is met geplande en gedroomde bouwprojecten? Mag zodoende zelfs in een nota ‘Biodiversiteit’ geen serieuze echte ‘kaart van Tilburg’ staan? Geen kaart met daarop de bij toekomstige plannen mee te wegen bestaande groene werkelijkheid? Ja, in de reactienota bij de ‘Nota Biodiversiteit’ lezen we dat er weliswaar een zogenaamde ‘Ecologische Kaart’ bestaat, maar dat daarop de bebouwde kom (waarvoor nog allerlei bouwplannen worden ontwikkeld) nog niet is ingevuld. Dat is een nog niet geïnventariseerde witte vlek. Hoe is het mogelijk!!! Op 7 juni 1991 al werd aan de gemeenteraad zwart op wit in een brief meegedeeld dat wat betreft flora, fauna en bestaande natuurwaarden in de stad alles al was of werd geïnventariseerd. Zo goed zelfs dat er vanzelfsprekend dus niet werd ingegaan op een inventarisatieaanbod van Henk Kuiper en dat daarop negatief en afwijzend werd gereageerd. En twintig jaar later blijkt dus het toen voorgestelde door mij te inventariseren gebied nog altijd niet geïnventariseerd. Twintig jaar lang zijn we belazerd. Bouwfraude waarbij omwille van belangen van projectontwikkelaars bestaande waarden en belangen wat betreft stedelijk groen en stadsnatuur met alle middelen buiten beeld werden gehouden. En zelfs in een speciale ‘Nota Biodiversiteit’ dringen ze nu nog niet eens door. En wat doet Noordanus? Hoe gaat hij de corruptie aanpakken? Hoe gaat hij optreden tegen de T infiltratie in de ambtelijke en bestuurlijke macht in Tilburg? Ja, straks maken we het nog mee dat in de vakantie- en kermistijd in de gemeente ‘T bouwt verder’ zelfs het burgemeesterschap wordt overgedragen aan een projectontwikkelaar.