Geplaatst

Biodiversiteitsweek Tilburg

In het Stadspark zit midden in de stad een grote bonte specht. De enige binnen de Ringbanen. Hij had daar jongen zelfs. En wat hoorde ik nou: midden in de broedtijd heeft de gemeente de nestboom met jongen gewoon omgezaagd!! En waarom? Vanwege een happening de komende week in het kader van de week van de biodiversiteit. Hoe typerend voor wat er in Tilburg rond biodiversiteit in werkelijkheid aan de hand is!

Aandacht voor biodiversiteit, zo wordt er gesuggereerd, maar in werkelijkheid wordt er nog eens extra geïnvesteerd in demonstratieve minachting juist van natuur en biodiversiteit. Het meest bijzondere in het Stadspark wordt gewoon met nestboom en al gekapt! En nog zotter: bij de start van die zogenaamde ‘week van de biodiversiteit’ reclameborden zelfs midden in het groen! En echt niet ter promotie van de daar aanwezige biodiversiteit! Pal voor plekken met nog een grote biodiversiteit borden met wat daar gebouwd zou kunnen worden (zie de stukjes ‘illegale megareclame’  en ‘culturele erfgoedmanifestatie’). En zelfs de eigenlijke voorlichting over biodiversiteit wordt in de sfeer getrokken van bouwen. Selectieve aandacht voor de slechtvalk en de slim gekozen Tilburgse “biodiversiteitssoort” (gierzwaluw), want die broeden in en op gebouwen. En groene daken, want daarvoor kun je dan eerst een gebouw neerzetten. Wat in feite biodiversiteit is krijgen we nauwelijks te horen. De hele materie hier aangekaart in de stukjes ‘Biodiversiteit 1   2   3   4   5   6 wordt gewoon doodgezwegen. Laat staan dat er iets verandert wat betreft de daarin genoemde zaken. Er wordt een toneelstuk opgevoerd. En met resultaten van onder meer Natuurmonumenten en Brabants Landschap wordt nog eens extra de aandacht afgeleid van het feit dat het in de woonomgeving praktisch onmogelijk wordt gemaakt om nog op te groeien in een relatie met de natuur.

En dan zag ik dat in een folder en op een informatiebord ook nog eens mijn naam wordt vermeld vanwege gebruikte foto’s. Die foto’s mochten ze inderdaad gebruiken, maar ik heb heel duidelijk gezegd dat mijn naam daar niet bij vermeld mocht worden. Dat is toch gebeurd en ik wil hier dan toch heel duidelijk verklaren dat het vermelden van mijn naam niets te maken heeft met enigerlei instemming van mijn kant wat betreft inhoud en context. Ik gun iedereen verder een leuke biodiversiteitsweek, maar ik zorg zelf dat ik de komende persiflageweek biodiversiteit ergens ondergedoken zit en niet te bereiken ben. Misschien dat we het daarna dan nog eens een keer écht over biodiversiteit kunnen hebben.

Reacties

4 reacties op “Biodiversiteitsweek Tilburg”

 1. Irma Lamers avatar
  Irma Lamers

  Voor de specht: wat erg dat we je gezin zo wreed hebben verstoord. Je past je aan in de stad en nu dit. Ik begrijp het niet, jij? Ik vind dat je erbij hoort.
  Voor de spreeuwen: ik hoop dat jullie al waren uitgevlogen.
  Voor de boom: dank voor alle nesten die je onder je hoede nam.
  Voor het park: Ik hoop dat je weer een plek wordt waar iedereen zich thuis voelt. Aan jou zal het niet liggen, want je hebt ruimte genoeg.
  Voor Henk: ik dank jou dat je de bonte specht en de natuur een stem geeft. Geen lichte taak.
  Voor de stad: Het spijt me zo dat we dit soort dingen niet kunnen voorkomen met elkaar. Wat is hier aan de hand? Hopelijk helpt de specht ons zo: ‘it is time to change’
  Voor de wereld: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

 2. Godelieve Engbersen avatar

  "midden in de broedtijd heeft de gemeente de nestboom met jongen gewoon omgezaagd!! En waarom? Vanwege een happening de komende week in het kader van de week van de biodiversiteit"

  Beste Henk, afgelopen vrijdag hebben Irma en ik en Saskia vlakbij deze boomstronk 'vergaderd'. Het zou fijn zijn als de gemeente aan ons uit kan leggen, waarom deze boom 'juist nú' omgezaagd is. Zojuist heb ik het boek van Tatiana de Rosnay gelezen, 'Haar naam was Sarah'. De geschiedenis leert ons dat er altijd maar weinig verzets-helden zijn, en veel meelopers, en mensen die zich niet wensen te informeren. Want 'De Waarheid'is niet zo 'gezellig''. Henk, jij geeft de bomen en vogels uit Tilburg hun stem. En dit al zoveel jaren.Hopelijk krijgen we via de gemeente nog een toelichting. Daarnaast hebben we zelf nog onze stappen te zetten. Het is een puinhoop in dat prachtig park, met plastic afval, waterflesjes. Troep door mensen achteloos achtergelaten. Ook ik struin nog met 'te grote ecologische voetafdruk' over onze mooie wereld. Verplaats veel plastic. Onno Hoes benadrukte wel dat de politiek te weinig doet. De week van de bio-diversiteit, nodigt ons uit als burger/consument te kiezen voor duurzame producten. De politiek heeft niet alle oplossingen. Wij hebbben als Consument/burger ook een verantwoordelijkheid, stem. Door zorgvuldige aanschaf van onze producten.
  Onze wens te uiten, dat wij als burger verder willen kijken dan onze portemonee lang is. Maar willen we die verantwoordelijkheid wel nemen? De media doet ons anders geloven. Wanneer er in de debatten alleen maar over BNP gepraat wordt. 'Hoeveel "kost" ons dit verlies, van deze bonte specht, en omgezaagde boom……'.
  Henk, hopelijk worden we nog geïnformeerd over de aanleiding? Is het mogelijk dat dit nest door de boomchirurg verplaatst is, en de bonte specht wel gered is??

  Tilburg biedt nog veel groene stukken, voor Moerenburg is geknokt? De gemeente heeft veel duurzame plannen, wij kunnen elkaar helpen. Zowel de politiek als de burger is aan zet. De week van de biodiversiteit een kans om ons beter bewust te worden. Op wat voor een prachtige wereld we leven. Ons ook in te zetten voor onze wondere wereld…sámen. Goed dat we de mogelijkheid hebben, hierover volgende week in het stadsparkt van gedachten te wisselen 😉

  Godelieve Engbersen.

 3. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  de gemeen te tilburG is te vergelijken met de israëlieten die boomgaarden vol olijfbomen en huizen van de Palestijnen wegbuldozeren
  keer op keer de mogelijkheid de Palestijnen een leven op te bouwen.
  Keer op keer de vogels in de bomen de mogelijkheid ontnemen een leven op te bouwen en nieuw leven voort te brengen
  Keer op keer dieren in de ondergroei van struiken de mogelijkheid ontnemen om holen te maken of andere schuilgelegenheden te bouwen.

 4. henk kuiper avatar
  henk kuiper

  Het kappen van de spechtenboom blijkt heel bewust te zijn gebeurd, maar was slechts onbeduidend onderdeeltje van de totale acties in het kader van de week van de biodiversiteit. De pas echt banale en brutale anti natuuractie in het Stadspark was de op het hoogtepunt van de biodiversiteitsweek daar uitgebrachte T brochure over dit park. Daarin ontbreekt zelfs het hele bos waar de spechten broedden, het hele leefgebied van de spechten. Daarin ontbreken zelfs alle vogels van het park. Een demonstratieve ontkenning van alle aanwezige natuurwaarden, de hele bestaande stadsnatuur. Als hoogtepunt van de biodiversiteitsweek een demonstratieve, totale ontkenning van de aanwezige biodiversiteit! Een park in alle opzichten juist omlaag halen!
  Onder de titel "kloostertuinen" een pure ontkenning juist van de nog bestaande kloostertuinen in Tilburg en alle groene herinneringen daar nog aan. Onder het mom van aandacht voor kloostertuinen juist de weg bereiden om te bouwen in kloostertuinen die kennelijk nooit kloostertuin zijn geweest. Een grof schandaal, de zoveelste vuile T streek. Vergeet die spechten en kijk hoe deze corrupte gemeente in het kader van citybranding T heel TILburg afbreekt, ontkent en omlaag haalt.